Bóg w Trójcy jedyny – pewne kwestie do dedukcji

22 grudnia 2015 - autor: G

Skoro doktryna Trójcy jest tak fundamentalna dla chrześcijaństwa, jak trynitarianie twierdzą, to dlaczego Jezus i apostołowie kompletnie zawiedli, żeby to jakoś mocno uwypuklić?

Mocno „chrześcijańskie”…

Szczerze, jakby wyglądał Nowy Testament, gdyby trynitarianie napisali te księgi? Różniłby się czymś? Dopowiedziano by coś, czego apostołowie nie podali?

Czy kiedykolwiek zauważyłeś, że spodziewasz się „odkryć” Boga w trzech osobach? Dlaczego ten trój-osobowy byt jest tak nieuchwytny w związku z jego prawdziwą tożsamością?

Czy rzeczywiście uważasz, że Jezus powinien był, lub mógłby powiedzieć Nikodemowi, że jest drugą osobą Boga w Trójcy jedynego Izraelitów?

Czy Mojżesz był trynitarianinem?

Hipostaza – termin, który oznacza każdą z trzech Osób Trójcy Świętej pojmowaną jako różny od pozostałych podmiotów.

Jeśli Bóg Ojciec jest pierwszą hipostazą Trójcy, oznacza to, że Ojciec należy do Boga w Trójcy jedynego?

Jeśli trzy osoby posiadające jedną naturę są uważane za jeden byt, to należy powiedzieć konsekwentnie, że jedna osoba posiadająca dwie natury ma być uważana za dwie istoty?

Jeśli Jezus został poczęty przez Ducha Świętego, trzecią osobę Trójcy, to w jaki sposób pierwsza osoba Trójcy okazuje się być jego ojcem?

Jesteś dzieckiem Boga, dzieckiem pierwszej hipostazy Trój-jedynego Boga, czy obu?

Kiedy Jan napisał, że nikt nigdy nie widział Boga, ale Jezus go wyraża, to czy szczerze brzmi to dla ciebie jakby Jan napisał: „nikt nigdy nie widział pierwszej hipostazy Boga, ale druga hipostaza wyraża pierwszą”?

Reklamy

  • 841,030 wyświetleń
%d blogerów lubi to: