Piotr „katolicki” vs. Piotr „biblijny”

5

21 listopada 2015 - autor: G

Oto statua „Piotra”, której oddają cześć katolicy na całym świecie. Co ciekawe, stopa „Piotra” została starta, zużyta, poprzez „pocałunki wiernych”. Tak, katolicy tak bardzo kochają Piotra, że mają w nosie jego słowa, gdy Korneliusz „padł do nóg jego i złożył mu pokłon”. Piotr powiedział: „Wstań, i ja jestem tylko człowiekiem” (Dz 10:25-26).

bronze-statue-of-st-peter-enthronedPewnie myślałeś, że jeśli rzymscy katolicy tak bardzo chwalą Piotra i podążają za nim, to będą zainteresowani tym, co mówił. Nic z tych rzeczy. Weźmy przykład.

Piotr z racji wyznanej wiary pozostanie niezachwianą skałą Kościoła. KKK 552

Jednakże w swoim liście Piotr napisał, że to Jezus jest „Skałą”, którą „wzgardzili” budowniczowie – nie on! Zobacz, co Piotr mówił:

Dlatego to powiedziane jest w Piśmie: Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny, A kto weń wierzy, nie zawiedzie się. Dla was, którzy wierzycie, jest on rzeczą cenną; dla niewierzących zaś kamień ten, którym wzgardzili budowniczowie, pozostał kamieniem węgielnym, ale też kamieniem, o który się potkną, i skałą zgorszenia; ci, którzy nie wierzą Słowu, potykają się oń, na co zresztą są przeznaczeni. 1P 2:6-8

Czemu rzymskokatoliccy „budowniczowie” wzgardzili Skałą, kiedy ich „pierwszy papież” o tym ostrzegał? Oni uczynili Piotra „opoką” w miejsce Jezusa! Oto, co mówi teolog i historyk katolicki, Peter DeRosa:

To może ich naruszyć, że wielcy ojcowie kościoła nie widzieli związku między tym [Mt 16:18], a papieżem. Żaden z nich nie łączył słów „Ty jesteś Piotr” do kogokolwiek innego, oprócz Piotra. Jeden za drugim to analizowali: Cyprian, Orygenes, Cyryl, Hilary, Hieronim, Ambroży, Augustyn. Nie są oni konkretnie protestantami. Żaden z nich nie nazywał biskupa Rzymu „Opoką”, ani nie odnosił do nich obietnicy kluczy. To jest zdumiewające dla katolików… Na tym niespodzianki się nie kończą… Dla ojców kościoła – to wiara Piotra, lub Pan, w którego wierzył Piotr, jest nazywany Skałą – nie Piotr. – Vicars of Christ, DeRosa, 24

To oryginalne rozumowanie ojców kościoła, jak opisane powyżej,  jest całkowicie prawidłowe. Jezus określił wiarę Piotra w Niego, jako Opoka, na której zbudowany będzie Kościół. Ponadto Pismo Św. jasno dowodzi temu twierdzeniu, a kiedy zrozumiesz, zdasz sobie sprawę, że rzymskokatoliccy teologowie okłamywali wiernych przez blisko tysiąc lat.

W oryginalnych Pismach w Mt 16:18, Chrystus używa dwóch określeń na „skałę”. Różnica w słowach ujawnia, że Jezus NIE buduje Swojego Kościoła na „dużej skale” Piotra, tylko na „skale tak dużej, jak Gibralter” (Chrystus Sam w Sobie). Przenośnia w Biblii wyraźnie nas informuje. Weźmy szerszy kontekst:

On im mówi: A wy za kogo mnie uważacie? A odpowiadając Szymon Piotr rzekł: Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego. A Jezus odpowiadając, rzekł mu: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Mt 16:15-18

Wydaje się, że nieważne jaki fragment nauki kościoła rzymskokatolickiego weźmiemy, życie i pisma Piotra świadczą przeciw niemu.

[Pismo Św. i tradycję] obydwoje należy z równym uczuciem czci i poważania przyjmować i mieć w poszanowaniu. KKK 82

I ponownie:

Święta Tradycja i Pismo święte stanowią jeden święty depozyt słowa Bożego. KKK 97

Watykan ustanawia „świętą tradycję” nad „święte pisma”. Chcą również, byśmy myśleli, że „tradycja” również jest Słowem Bożym. Nie tylko nie słuchają nakazu Boga, by nie dodawać, ani nie odejmować nic od Słowa Bożego, ale również nie słuchają ich „pierwszego papieża”.

Dlatego nie zaniedbam zawsze wam o tych sprawach przypominać, chociaż je znacie i utwierdzeni jesteście w obecnej prawdzie. 2P 1:12

„Utwierdzić” oznacza „ustawić rzecz w (pewnym) miejscu i sprawić, by się nie zmieniła położenia”. Mamy więc trzymać się „obecnej prawdy” (takiej, jaka była wtedy). To świadectwo przeciw katolicyzmowi, bo jak sam on przyznaje, jego praktyki i wierzenia „ewoluowały”. Np. całowanie stóp papieża ustanowiono w 709 r. (wcześniej tego nie było).

Skoro jesteś katolikiem i podążasz za Piotrem jako za „Skałą”, to czemu nie zważasz na jego nauki?

Źródło: http://www.cuttingedge.org/news/n2042.cfm (fragment)

Tłum. Girion

Reklamy

5 thoughts on “Piotr „katolicki” vs. Piotr „biblijny”

 1. Anne pisze:

  „Wtedy odezwali się Żydzi, mówiąc do niego: Jaki znak okażesz nam na dowód, że ci to wolno czynić? Jezus, odpowiadając, rzekł im: Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy dni ją odbuduję.Na to rzekli Żydzi: Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty w trzy dni chcesz ją odbudować?Ale On mówił o świątyni ciała swego.” Jana 2:18-21
  Masz rację Girionie .Swiątynia Boża jest w nas .Nie potrzebna jest hierarchia ,jedynie wiara w Jezusa Chrystusa .Dlatego mamy szanować wlasne ciało ,ponieważ jest Światynia Bożą.Z Bogiem .

  Polubienie

 2. Fujiwara pisze:

  Tak żebyście sobie popatrzyli jak sługusy diabła wieją na dźwięk Imienia „Jezus”…

  Polubienie

 3. On pisze:

  Zupełnie nie w temacie, ale powinno zainteresować… cały czas nas oszukują… ze wszystkim… tylko Chrystus jest prawdą.
  http://deepinsidetherabbithole.com/PARIS_Hoax.html

  Polubienie

 4. mgrabas pisze:

  KRK i papiestwo swój autorytet uzasadnia powoływaniem się na rzekome słowa Jezusa wypowiedziane Piotrowi, jakoby Piotr był mianowany papieżem, a tak nie jest. Można się o tym przekonać wyjaśniając kwestię hebrajskiego znaczenia słowa „Kefas” tłumaczonego w grece na „Petros”.
  Używając Podręcznego Słownika Hebrajsko Polskiego i Aramejsko Polskiego ks. Piotra Briksa powstają poważne wątpliwości, czy rzeczywiście „Kefas” oznacza skałę lub kamień. Hebrajskie słowo „skała” jest na str. 196; czyta się – „cor”.
  Słowo „kamień” jest na str. 19 czyta się – „eben”
  Słowo „Kefas” albo niespolszczone „Kefa” jest na str. 167.
  Dowiadujemy się tam, że oznacza „dłoń ; ręka…” natomiast znaczenie jako „skała” jest pochodzenia aramejskiego. Okazuje się jednak, że w tym samym słowniku w części aramejskiej słowo „Kefa” nie występuje wogóle, ani nie ma słowa podobnego.
  Aramejskie słowo „skała” czyta się – „tor” str. 401.
  Kamień to „eben” tak samo jak w hebrajskim str. 391.
  Trzeba by się zastanowić, czy Izraelici mimo że używali jęz. aramejskiego przyjmowali obce imiona. Wiemy, że imię było dla Izraelity czymś bardzo ważnym, przeważnie albo zawsze coś oznaczało. Widzimy to na przykładzie nadawania imienia Janowi Chrzcicielowi. W Nowym Testamencie zauważamy występowanie imion używanych w dawnych czasach historii Izraela.
  Wydaje się, że zapożyczanie imion z innego wrogiego narodu byłoby, nie do pomyślenia, czymś równoznacznym ze zdradą tożsamości narodowej.
  Należy też zauważyć, że Paweł w swoich listach zawsze używa słowa „Kefas” nigdy nie tłumaczy go na greckie „Petros”.
  Jeżeli rzeczywiście słowo „Kefas” znaczy ręka to wypowiedź Chrystusa wydawała by mi się zupełnie logiczna, gdyż ręka kojarzy się nam z budowaniem, czyli pracą jaka czekała apostoła Szymona.
  Słowo „Skała” używane jest wielokrotnie w odniesieniu do Boga,
  Paweł używa go w odniesieniu do Chrystusa. Chrystus używa go w przypowieści o budownictwie na skale – jako solidnym fundamencie.
  Niektórzy uważają, że „Piotr” oznacza „kamień”, ale gdyby tak było w grece musiałoby być użyte słowo „litos”.

  Polubienie

Możliwość komentowania jest wyłączona.

 • 841,119 wyświetleń
%d blogerów lubi to: