Spełniające się proroctwa biblijne – homoseksualizm i inne perwersje seksualne

14 listopada 2015 - autor: G

Czy wiesz, że Biblia przepowiedziała, że w czasach końca ludzie będą się afiszować homoseksualizmem i innymi perwersjami seksualnymi? Jezus ostrzegał, że w czasach ostatecznych będzie tak, jak za dni Lota, który żył w moralnie zepsutej Sodomie.

A jak było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna Człowieczego: Jedli, pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia, w którym Noe wszedł do arki; i nastał potop, i wszystkich wytracił. Podobnie jak działo się za dni Lota: jedli, pili, kupowali, sprzedawali, sadzili, budowali; Lecz tego dnia, gdy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz ognia i siarki i wszystkich wytracił. Tak też będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. Łk 17:26-30

Korzeniem grzechu Sodomy była pycha i samozadowolenie. Dzisiaj jest podobnie…

Wina twojej siostry Sodomy polegała głównie na tym, że była ona, razem ze swymi córkami, bardzo wyniosła, że wszystkie dogadzały sobie zanadto w jedzeniu i żyły w całkowitej beztrosce, nie myśląc wcale o tym, żeby wspomagać potrzebujących i biednych. Ez 16:49

Trwanie w długotrwałej nikczemności wywodziło się w przypadku Sodomy z agresywnego grzechu homoseksualizmu.

Zanim się położyli, mieszkańcy miasta, mężowie Sodomy, od najmłodszego do najstarszego, otoczyli dom, cała ludność z najdalszych stron, wywołali Lota i rzekli do niego: Gdzie są ci mężowie, którzy przyszli do ciebie tej nocy? Wyprowadź ich do nas, abyśmy z nimi poigrali [STOSUNKI HOMOSEKSUALNE]. Rdz 19:4-5

Tak samo Sodoma i Gomora oraz okoliczne miasta, które w podobny sposób jak i one oddały się nierządowi i podążały za cudzym ciałem, służą za przykład, ponosząc karę wiecznego ognia. Jud 1:7

Obecnie działania homoseksualizmu są dumnie eksponowane i narzucane całemu społeczeństwu. Co Biblia mówi o stosunkach homoseksualnych?

Nie będziesz obcował z mężczyzną, tak jak obcuje się z kobietą, bo to jest rzecz odrażająca. Kpł 18:22

Jeżeli mężczyzna obcuje z mężczyzną, tak jak obcuje się z kobietą, obaj dopuszczają się rzeczy obrzydliwej i obaj zostaną ukarani śmiercią: sami ściągnęli na siebie własną krew. Kpł 20:13

Właśnie dlatego Bóg wydał ich haniebnym namiętnościom. Ich kobiety zamieniły naturalne współżycie na przeciwne naturze. Podobnie i mężczyźni, porzucając naturalne współżycie z kobietą, zapłonęli żądzą do siebie nawzajem. Dopuszczali się nieprzyzwoitości i na sobie samych ponieśli karę należną za zboczenie. Rz 1:26-27

Czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie odziedziczą królestwa Bożego? Nie łudźcie się: ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani zniewieściali, ani mężczyźni współżyjący ze sobą; Ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani złorzeczący, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego. 1Kor 6:9-10

Genesis Rabba (B’reshit Rabba (hebr.) בראשית רבה) to najstarszy midrasz, tzn. komentarz haggadyczny, do Księgi Rodzaju. Jego autorstwo jest przypisywane rabinowi Hoszaji, działającemu w III w. n.e. w chrześcijańskiej Palestynie. Jest częścią większego zbioru Midrasz Rabba. Genesis Rabba w sposób ciągły, wers po wersie, nieraz słowo po słowie, komentuje pierwszą księgę Pięcioksięgu.

Rabin Huna powiedział w imieniu rabina Józefa: „Generacja potopowa [chodzi o wielki potop] nie została zmieciona dotąd, aż nie podpisali dokumentów małżeńskich na związki mężczyzny z mężczyzną, lub ze zwierzęciem”. Genesis Rabba 26:4-5

Co się dzisiaj robi? Nie tak dawno Sąd Najwyższy USA orzekł, że zakaz zawierania małżeństw przez osoby tej samej płci narusza zawartą w konstytucji zasadę równego dostępu obywateli do ochrony prawnej i zalegalizował w ten sposób małżeństwa homoseksualne we wszystkich 50 stanach. W większości tzw. krajów cywilizowanych zachodu, para homoseksualistów może się pobrać.

Bolesne jest to, że tzw. propaganda naukowa mówi, że osoba homoseksualna nie różni się niczym od osoby heteroseksualnej, niczym oprócz pociągu seksualnego, a masa ludzi „z otwartym umysłem” się na to nabiera. Ludzie ci wierzą w „naukowe” dogmaty, takie jak: „homoseksualizm jest wrodzony”, „praktyki homoseksualne są nieszkodliwe dla zdrowia”, a także „orientacja seksualna nigdy się nie zmienia”.

Charles Silverstein, autor książki pt. „Radość seksu gejowskiego”, napisał:

Poza homoseksualizmem DSM wymienia także sadyzm, masochizm, ekshibicjonizm, voyeuryzm, pedofilię i fetyszyzm jako zaburzenia psychiczne. Jeśli nie ma obiektywnego, niezależnego dowodu, że orientacja homoseksualna jest sama w sobie nienormalna, jakie istnieje usprawiedliwienie umieszczania jakiegokolwiek z innych zachowań seksualnych w DSM?

Mija w tej chwili 35 lat od usunięcia homoseksualizmu z DSM, co było naszym celem krótkoterminowym. Nasz cel długoterminowy – usunięcie z DSM różnie określanych perwersji seksualnych, zaburzeń seksualnych i parafilii, w zależności od wydania, nie został zrealizowany.

Można założyć, że wiele dzieci i nastolatków ogląda pornografię. Nadzór rodziców nigdy nie był bardziej mizerny. Podejrzewam, że w momencie, gdy te dzieci dorosną, nasz cel długoterminowy – wyeliminowanie parafilii z DSM zostanie zrealizowany. Najprawdopodobniej będą się zastanawiać, o co było tyle zamieszania, tak jak dziś wielu młodych ludzi zastanawia się, dlaczego ktoś mógł mieć cokolwiek przeciw homoseksualistom w ubiegłym wieku.

Ten długoterminowy plan się wypełnia i z biegiem czasu będziemy obserwować legalizację/promocję nowych perwersji seksualnych.

Biblia przepowiedziała to zjawisko, co oznacza, że jest prawdziwa. Oznacza to też, że żyjemy w czasach końca.

Reklamy

  • 840,478 wyświetleń
%d blogerów lubi to: