Sekretne porwanie przed wielkim uciskiem – zwiedzenie?

7

25 października 2015 - autor: G

Apostoł Paweł mówił: „Wszystko badajcie, a trzymajcie się tego, co dobre” (1Tes 5:21). Według filmu (!) pt. „Czasy ostateczne: Pozostawieni” [Left Behind], powrót Chrystusa nastąpi w dwóch fazach. Faza pierwsza: sekretne porwanie, faza druga: drugie przyjście Chrystusa po siedmiu latach.

Koncepcja: porwanie nastąpi sekretnie 7 lat przed drugim przyjściem Chrystusa, a ci, którzy ominą porwanie, będą mieć drugą szansę na zbawienie podczas tych siedmiu lat.

W przeciwieństwie do filmu, weźmiemy Biblię jako całość, by zrozumieć ideę porwania. Biblia mówi:

Potem my, którzy pozostaniemy żywi, razem z nimi będziemy porwani w obłoki, w powietrze, na spotkanie Pana, i tak zawsze będziemy z Panem. 1Tes 4:17

Stąd właśnie pochodzi idea porwania – porwania w obłoki. Werset 15 mówi:

Bo to wam mówimy przez słowo Pana, że my, którzy pozostaniemy żywi do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan z okrzykiem, z głosem archanioła i [dźwiękiem] trąby Bożej zstąpi z nieba, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Potem my, którzy pozostaniemy żywi, razem z nimi będziemy porwani w obłoki, w powietrze, na spotkanie Pana, i tak zawsze będziemy z Panem. 1Tes 4:15-17

Werset 15 mówi jasno, że wydarzenie, w którym wierzący będą porwani, nastąpi podczas drugiego przyjścia! Wierni będą podchwyceni wraz z tymi, którzy pomarli w Chrystusie.

Jak będzie to wyglądało?

Gdyż sam Pan z okrzykiem, z głosem archanioła i [dźwiękiem] trąby Bożej zstąpi z nieba, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. 1Tes 4:16

Ty zaś zwiastuj im te wszystkie słowa i mów do nich: Pan grzmi z wysokości i ze swojej świętej siedziby wydaje swój głos; potężnie grzmi nad swoją niwą, w stronę wszystkich mieszkańców ziemi. Wrzawa dochodzi aż do krańców ziemi, gdyż Pan ma spór z narodami, spiera się z wszelkim ciałem; bezbożnych podda pod miecz – mówi Pan. Tak mówi Pan Zastępów: Oto nieszczęście idzie od narodu do narodu i groźna burza zrywa się od krańców ziemi. Zabitych przez Pana będzie w owym dniu od krańca ziemi po kraniec; nie będzie się ich opłakiwać ani zbierać, ani grzebać, będą jako gnój na roli. Jer 25:30-33

Zarówno Jeremiasz, jak i Paweł, opisali to wydarzenie jako głośne, „z okrzykiem”. Jest zatem jasne, że to nie ciche porwanie. Paweł mówi, że ten dzień „nadejdzie jak złodziej w nocy” – oznacza to, że nadejdzie niespodziewanie – ale przyniesie ogień na ziemię.

A jak złodziej w nocy przyjdzie dzień Pana, w którym niebiosa z wielkim hukiem przeminą, żywioły rozpalone ogniem stopią się, a ziemia i dzieła, które są na niej, spłoną. 2P 3:10

To niebezpieczna koncepcja, która sugeruje, że ludzie będą mieć fałszywą drugą szansę. Biblia mówi, że wszyscy przejdą przez wielki ucisk:

Wtedy bowiem będzie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd ani nigdy nie będzie. A gdyby te dni nie były skrócone, żadne ciało nie byłoby zbawione. Ale ze względu na wybranych dni te będą skrócone. Mt 25:21-22

Jeśli teoria porwania przed wielkim uciskiem jest prawdziwa, to czemu nie była dobrze znana i popularyzowana do początku XX wieku?

Reklamy

7 thoughts on “Sekretne porwanie przed wielkim uciskiem – zwiedzenie?

 1. Cupak pisze:

  Oczywiście że teoria porwania przed uciskiem jest fałszywa, jest promowana razem z Ewangelią sukcesu gdzie chrześcijanin nie musi wyrzekać się życia że światem, ba może nawet zbijać kokosy na innych. Tak samo teoria porwania przed uciskiem. Przetrwanie ucisku tak jak utrata materialnych dóbr i życia dla wiary Chrystusa może okazać się próbą nie do przejścia dla wielu.

  W czasie Wielkiego Ucisku Bóg będzie zsyłał plagi na Wielki Babilon tak jak zsyłał plagi na Egipt, aby obnażyć tamtejszych fałszywych bogów. W tym czasie Izrael był w niewoli i był świadkiem Bożego gniewu. Dopiero kiedy wszystkie plagi minęły Bóg uwolnił Izrael z niewoli.

  Tak samo Eliasz, został pochwycony dopiero kiedy dzięki pomocy Boga wykazał, że Baal, bóg Achaba i Jezabel jest nierealny i wymyślony przez bałwochwalców.

  Wielki Babilon zostanie tak samo zniszczony jak starożytny Babilon. Kiedy wyschnie rzeka Eufrat.

  „I mówi do mnie: Wody, które widziałeś, nad którymi rozsiadła się wszetecznica, to ludy i tłumy, i narody, i języki.” Apokalipsa 17:15

  W Apokalipsie wodą zasilającą Eufrat są ludzie, którzy wspierają Wielki Babilon i jak woda utrzymują go przy życiu.

  „A szósty wylał czaszę swoją na wielką rzekę Eufrat; i wyschła jej woda, aby można było przygotować drogę dla królów ze wschodu słońca. ” Apokalipsa 16:12

  „I miały nad sobą jako króla anioła otchłani, którego imię brzmi po hebrajsku Abaddon, po grecku zaś imię jego brzmi Apollyon (Niszczyciel). Jedno „biada” minęło; oto nadchodzą jeszcze po tamtym dwa następne „biada”. I zatrąbił szósty anioł; i usłyszałem z czterech rogów złotego ołtarza stojącego przed Bogiem jakiś głos, mówiący do szóstego anioła, który miał trąbę: Uwolnij czterech aniołów, którzy są spętani nad wielką rzeką Eufratem. I zostali uwolnieni czterej aniołowie, którzy byli przygotowani na godzinę i na dzień, i na miesiąc, i na rok, aby wytracić trzecią część ludzi.” Apokalipsa 9:11-15

  Aniołowie wytracają 1/3 część ludzkości i teraz nie ma kto poić Babilonu jego upadek jest już bliski, Chrystus tak jak Cyrus jest coraz bliżej zniszczenia Wielkiego Babilonu.

  Starożytny Babilon został dopiero zniszczony przez Cyrusa, który osuszył rzekę Eufrat, tak samo będzie z przyjściem Chrystusa.

  Natomiast Izrael – Boży Lud odzyskał wolność i ulgę dopiero kiedy nadszedł Cyrus który zniszczył Babilon. Tak też będzie podczas ucisku chrześcijan, dopiero przyjście Chrystusa i zniszczenie przez Niego Wielkiego Babilonu plagami da ostateczną ulgę i uwolni Boży lud, który był prześladowany przez Wielki Babilon oraz pokaże ludzkości kto jest prawdziwym Bogiem.

  Polubienie

 2. mariusz pisze:

  Akurat odnośnie cytatu końcowego o wielkim ucisku wyrwane jest to z kontekstu gdyż akurat to zdanie jak i poprzedzające je cytaty są ostrzeżeniem Jezusa przed tym miało się stac…i sie stało – wkroczeniem wojsk rzymskich do Jerozolimy i zniszczenia świątyni oraz okropnej rzezi miasta. W ciągu paru-nastu dni w straszliwych męczarniach zginelo kilka mln żydów. Nigdy potem ( nawet w czasie Holocaustu) w historii świata nie bylo tak krwawego wydarzenia. A Bóg skrócił te dni by ocalić swoich wybrańców – pierwszych chrześcijan i pierwszy Kościół który sie formował w Jerozolimie w tamtych czasach.

  Polubienie

  • Cupak pisze:

   Ten cytat może odnosić się zarówno do czasów zburzenia Jerozolimy i równocześnie do czasów końca. Bo uczniowie pytają Chrystusa o czasy Jego przyjścia i końca świata, oraz kiedy ze Świątyni nie zostanie kamień na kamieniu.

   „A On, odpowiadając, rzekł do nich: Czy nie widzicie tego wszystkiego? Zaprawdę powiadam wam, nie pozostanie tutaj kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony.
   A gdy siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do niego uczniowie na osobności, mówiąc: Powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak twego przyjścia i końca świata?” Mateusza 24:2-3

   „A gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni.
   Gdyby wam wtedy kto powiedział: Oto tu jest Chrystus albo tam, nie wierzcie.
   Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby, o ile można, zwieść i wybranych.
   Oto przepowiedziałem wam.
   Gdyby więc wam powiedzieli: Oto jest na pustyni – nie wychodźcie; oto jest w kryjówce – nie wierzcie.
   Gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego” Mateusza 24:22-27

   A więc odpowiedź dotyczy wszystkich trzech pytań, nie tylko jednego.

   Polubienie

  • rusin pisze:

   Masz racje i niestety ale są to bajki rozgłaszane przez dzisiejszych fałszywych proroków, chrystusów, apostołów i fanatycznych poszukiwaczach sensacji. Oni bardzo często powołują się właśnie na słowa zapisane w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza, dotyczące „wielkiego ucisku” w celu zastraszania ludzi i ukrywania PRAWDZIWEGO ducha antychrysta poprzez bajki o tym, że to wszystko dopiero przed nami! Natomiast wystarczy odczytać ten sam paralelny tekst w Ewangelii Łukasza, aby się przekonać, że ten konkretnie „wielki ucisk” miał spaść wyłącznie na naród Izraelski, co się zresztą stało:

   „Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, powiedział: (6) Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. (7) Zapytali Go: Nauczycielu, kiedy to nastąpi? I jaki będzie znak, gdy się to dziać zacznie?(20) Skoro ujrzycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, wtedy wiedzcie, że jej spustoszenie jest bliskie. (21) Wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry; ci, którzy są w mieście, niech z niego uchodzą, a ci po wsiach, niech do niego nie wchodzą! (22) Będzie to bowiem czas pomsty, aby się spełniło wszystko, co jest napisane. (23) Biada brzemiennym i karmiącym w owe dni! Będzie bowiem wielki ucisk na ziemi i gniew na ten naród: (24) jedni polegną od miecza, a drugich zapędzą w niewolę między wszystkie narody” (Łukasza 21:5-7, 20-24).

   Proste?
   Kto ma oczy niech czyta, gdyż dodatkowe potwierdzenie tego faktu znajdujemy chociażby w księdze Nehemiasza, z której dowiadujemy się, że Żydzi przeżywali już wcześniej niemalże identyczny „wielki ucisk” z powodu swojego odstępstwa i nieposłuszeństwa Bogu – ze strony innego okupanta – Babilonu:

   „Ty dochowałeś wierności, ale my postąpiliśmy bezbożnie: (34) nasi królowie, nasi książęta, nasi kapłani i ojcowie nie wypełniali twojego Zakonu i nie zważali na twoje przykazania i na twoje napomnienia, których im udzielałeś. (35) Gdy jeszcze byli w swoim królestwie, mimo obfitych dóbr, które im dałeś, w ziemi rozległej i urodzajnej, którą im dałeś, nie służyli ci i nie odwrócili się od swoich złych uczynków. (36) Tak tedy jesteśmy dziś niewolnikami w ziemi, którą dałeś naszym ojcom, aby z jej plonów i dóbr spożywali, otośmy w niej niewolnikami. (37) Obfite swoje płody przynosi ona królom, których ustanowiłeś nad nami za nasze grzechy, oni władają nad naszymi ciałami i nad naszym bydłem według swojego upodobania.

   Przeto jesteśmy w WIELKIM UCISKU” (Nehemiasza 9:33-37).

   „Przeto spełnił swoje słowo, które wypowiedział przeciwko nam i przeciwko naszym sędziom, którzy nas sądzili, że ześle na nas wielkie nieszczęście, gdyż pod całym niebem nie wydarzyło się to, co się stało w Jeruzalemie” (Daniela 9:12).

   Teraz sytuacja się powtórzyła – lecz tym razem Rzym był wykonawcą woli Boga.

   Natomiast Wielki Ucisk z OBjawienia przez który przechodza chrześcijanie od wieków nie ma nic wsolnego z tamtym Wielkim Uciskiem.

   W połowie I wieku apostoł Paweł pisał o tych uciskach, doświadczeniach, których JUŻ wówczas doświadczali:
   „A wy, przyjmując słowo pośród WIELKIEGO UCISKU, z radością Ducha Świętego, staliście się naśladowcami naszymi i Pana, (7) by okazać się w ten sposób wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i Achai” (1 Tesaloniczan 1:6-7 BT).

   „W gorliwości nie ustawając, płomienni duchem, Panu służcie, (12) w nadziei radośni, w ucisku cierpliwi, w modlitwie wytrwali” (Rzymian 12:11).

   Identycznie uważał więziony apostoł Jan pod koniec tegoż I wieku:
   „Ja, Jan, brat wasz i uczestnik w ucisku i w Królestwie, i w cierpliwym wytrwaniu przy Jezusie, byłem na wyspie, zwanej Patmos, z powodu zwiastowania Słowa Bożego i świadczenia o Jezusie” (Objawienie 1:9).

   Chrześcijanie tamtych wieków przechodzili przez dosłownie „wielki ucisk”, kiedy musieli stawić czoła prawdziwie męczeńskiej śmierci i kiedy musieli patrzeć na cierpienia swoich najbliższych…Podobne katusze powtórzyły się w średniowieczu, kiedy diabeł posługiwał się swoim szczególnym narzędziem, jakim był i jest kościół rzymsko-katolicki.

   Polubione przez 1 osoba

 3. Krav pisze:

  Dyspensacjonizm, na innej stronie jest straszna promocja tego wydarzenia pomimo, że Biblia tego nie uczy, ale przecież tam już wszystko wiedzą 😉
  Dni ostateczne gromadzą sobie fałszywych nauczycieli sugeruję ostrożność.

  Polubienie

 4. mariusz pisze:

  Niestety ale są to bajki rozgłaszane przez dzisiejszych fałszywych proroków, chrystusów, apostołów i fanatycznych poszukiwaczach sensacji. Oni bardzo często powołują się właśnie na słowa zapisane w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza, dotyczące „wielkiego ucisku” w celu zastraszania ludzi i ukrywania PRAWDZIWEGO ducha antychrysta poprzez bajki o tym, że to wszystko dopiero przed nami!
  Natomiast wystarczy odczytać ten sam paralelny tekst w Ewangelii Łukasza, aby się przekonać, że ten konkretnie „wielki ucisk” miał spaść wyłącznie na naród Izraelski, co się zresztą stało:

  „Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, powiedział: (6) Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. (7) Zapytali Go: Nauczycielu, kiedy to nastąpi? I jaki będzie znak, gdy się to dziać zacznie?(20) Skoro ujrzycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, wtedy wiedzcie, że jej spustoszenie jest bliskie. (21) Wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry; ci, którzy są w mieście, niech z niego uchodzą, a ci po wsiach, niech do niego nie wchodzą! (22) Będzie to bowiem czas pomsty, aby się spełniło wszystko, co jest napisane. (23) Biada brzemiennym i karmiącym w owe dni! Będzie bowiem wielki ucisk na ziemi i gniew na ten naród: (24) jedni polegną od miecza, a drugich zapędzą w niewolę między wszystkie narody” (Łukasza 21:5-7, 20-24).

  Polubienie

 5. rusin pisze:

  Niestety ale są to bajki rozgłaszane przez dzisiejszych fałszywych proroków, chrystusów, apostołów i fanatycznych poszukiwaczach sensacji. Oni bardzo często powołują się właśnie na słowa zapisane w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza, dotyczące „wielkiego ucisku” w celu zastraszania ludzi i ukrywania PRAWDZIWEGO ducha antychrysta poprzez bajki o tym, że to wszystko dopiero przed nami! Natomiast wystarczy odczytać ten sam paralelny tekst w Ewangelii Łukasza, aby się przekonać, że ten konkretnie „wielki ucisk” miał spaść wyłącznie na naród Izraelski, co się zresztą stało:

  „Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, powiedział: (6) Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. (7) Zapytali Go: Nauczycielu, kiedy to nastąpi? I jaki będzie znak, gdy się to dziać zacznie?(20) Skoro ujrzycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, wtedy wiedzcie, że jej spustoszenie jest bliskie. (21) Wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry; ci, którzy są w mieście, niech z niego uchodzą, a ci po wsiach, niech do niego nie wchodzą! (22) Będzie to bowiem czas pomsty, aby się spełniło wszystko, co jest napisane. (23) Biada brzemiennym i karmiącym w owe dni! Będzie bowiem wielki ucisk na ziemi i gniew na ten naród: (24) jedni polegną od miecza, a drugich zapędzą w niewolę między wszystkie narody” (Łukasza 21:5-7, 20-24).

  Proste?
  Kto ma oczy niech czyta, gdyż dodatkowe potwierdzenie tego faktu znajdujemy chociażby w księdze Nehemiasza, z której dowiadujemy się, że Żydzi przeżywali już wcześniej niemalże identyczny „wielki ucisk” z powodu swojego odstępstwa i nieposłuszeństwa Bogu – ze strony innego okupanta – Babilonu:

  „Ty dochowałeś wierności, ale my postąpiliśmy bezbożnie: (34) nasi królowie, nasi książęta, nasi kapłani i ojcowie nie wypełniali twojego Zakonu i nie zważali na twoje przykazania i na twoje napomnienia, których im udzielałeś. (35) Gdy jeszcze byli w swoim królestwie, mimo obfitych dóbr, które im dałeś, w ziemi rozległej i urodzajnej, którą im dałeś, nie służyli ci i nie odwrócili się od swoich złych uczynków. (36) Tak tedy jesteśmy dziś niewolnikami w ziemi, którą dałeś naszym ojcom, aby z jej plonów i dóbr spożywali, otośmy w niej niewolnikami. (37) Obfite swoje płody przynosi ona królom, których ustanowiłeś nad nami za nasze grzechy, oni władają nad naszymi ciałami i nad naszym bydłem według swojego upodobania.

  Przeto jesteśmy w WIELKIM UCISKU” (Nehemiasza 9:33-37).

  „Przeto spełnił swoje słowo, które wypowiedział przeciwko nam i przeciwko naszym sędziom, którzy nas sądzili, że ześle na nas wielkie nieszczęście, gdyż pod całym niebem nie wydarzyło się to, co się stało w Jeruzalemie” (Daniela 9:12).

  Teraz sytuacja się powtórzyła – lecz tym razem Rzym był wykonawcą woli Boga.

  Natomiast Wielki Ucisk z OBjawienia przez który przechodza chrześcijanie od wieków nie ma nic wsolnego z tamtym Wielkim Uciskiem.

  W połowie I wieku apostoł Paweł pisał o tych uciskach, doświadczeniach, których JUŻ wówczas doświadczali:
  „A wy, przyjmując słowo pośród WIELKIEGO UCISKU, z radością Ducha Świętego, staliście się naśladowcami naszymi i Pana, (7) by okazać się w ten sposób wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i Achai” (1 Tesaloniczan 1:6-7 BT).

  „W gorliwości nie ustawając, płomienni duchem, Panu służcie, (12) w nadziei radośni, w ucisku cierpliwi, w modlitwie wytrwali” (Rzymian 12:11).

  Identycznie uważał więziony apostoł Jan pod koniec tegoż I wieku:
  „Ja, Jan, brat wasz i uczestnik w ucisku i w Królestwie, i w cierpliwym wytrwaniu przy Jezusie, byłem na wyspie, zwanej Patmos, z powodu zwiastowania Słowa Bożego i świadczenia o Jezusie” (Objawienie 1:9).

  Chrześcijanie tamtych wieków przechodzili przez dosłownie „wielki ucisk”, kiedy musieli stawić czoła prawdziwie męczeńskiej śmierci i kiedy musieli patrzeć na cierpienia swoich najbliższych…Podobne katusze powtórzyły się w średniowieczu, kiedy diabeł posługiwał się swoim szczególnym narzędziem, jakim był i jest kościół rzymsko-katolicki.

  Polubienie

Możliwość komentowania jest wyłączona.

 • 841,119 wyświetleń
%d blogerów lubi to: