Obalając kalwinizm

2

22 października 2015 - autor: G

Predestynacja Kalwina opiera się na przekonaniu, że pewne osobniki są wybrane do zbawienia tylko i wyłącznie na ‚bożej’ fanaberii, a wszyscy inni są wybrani do wiecznego cierpienia w piekle również tylko i wyłącznie na ‚bożej’ fanaberii. Chrześcijanin nazwałby tą gnostycką koncepcję bycia przeznaczonym do zbawienia lub potępienia zanim się urodziłeś po prostu fatum.r-CALVINISM-AMONG-SOUTHERN-BAPTIST-large570

⇒ T – Całkowita deprawacja (ang. Total depravity)

Wyjaśnienie: W wyniku upadku Adama cały rodzaj ludzki jest skażony; cała ludzkość jest duchowo martwa, bo trwa w swoich przewinieniach i grzechach. Człowiek nie jest zdolny uratować się „sam z siebie”.

Obalenie biblijne: Kalwiniści utrzymują, że zaakceptowanie darmowego daru jest uczynkiem, który przyczynia się do zbawienia, zatem nie następuje to przez łaskę.

Temu zaś, kto nie pracuje, lecz wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, jego wiara zostaje poczytana za sprawiedliwość. Rz 4:5

Zaakceptowanie daru nie jest uczynkiem, lecz po prostu wiarą. Człowiek nie może uratować sam siebie, ale ma wolną wolę, by uwierzyć i zaakceptować dar zbawienia.

[…] przez jego imię każdy, kto w niego wierzy, otrzyma przebaczenie grzechów. Dz 10:46

I to jest wola tego, który mnie posłał, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w niego, miał życie wieczne, a ja go wskrzeszę [w] dniu ostatecznym. J 6:40

⇒ U – Bezwarunkowe wybranie (ang. Unconditional election)

Wyjaśnienie: Ponieważ człowiek jest duchowo martwy, gdy żyje w grzechu, to nie jest zdolny nawiązać relacji z Bogiem; dlatego w wiecznej przeszłości Bóg wybrał określonych ludzi do zbawienia (uratowania). Wybranie i predestynacja są bezwarunkowe; nie wynikają z działania człowieka, ponieważ człowiek nie chce i nie jest zdolny do nawiązania relacji z Bogiem.

Obalenie biblijne: Zbawienie człowieka, zależy tylko od tego, czy zaakceptuje darmowy dar od Boga poprzez użycie własnej wolnej woli do uwierzenia. Jesteśmy wybrani poprzez wiarę.

Wybranych według uprzedniej wiedzy Boga Ojca, przez uświęcenie Ducha dla posłuszeństwa i pokropienia krwią Jezusa Chrystusa. Łaska i pokój niech się wam pomnożą. 1P 1:2

Dlatego, bracia, tym bardziej starajcie się umocnić wasze powołanie i wybranie. To bowiem czyniąc, nigdy się nie potkniecie. 2P 1:10

Jest to warunkowe wybranie.

⇒ L – Ograniczone odkupienie (ang. Limited atonement)

Wyjaśnienie: Ponieważ Bóg określił, że niektórzy będą zbawieni ze względu na Boże bezwarunkowe wybranie, On też określił, że Chrystus umrze za wybranych. Wszyscy ci, którzy zostali przez Boga wybrani i za których umarł Chrystus będą zbawieni.

Obalenie biblijne: Chrystus umarł na krzyżu za grzechy całego świata, nie tylko wybranych. Wykupienie nie jest ograniczone.

Gdyż nie mam upodobania w śmierci śmiertelnika, mówi Wszechmocny Pan. Nawróćcie się więc, a żyć będziecie! Ez 18:32

I on jest przebłaganiem za nasze grzechy, a nie tylko za nasze, lecz także [za grzechy] całego świata. 1J 2:2

⇒ I – Nieodparta łaska (ang. Irresistible grace)

Wyjaśnienie: Ci, których Bóg wybrał zostali pociągnięci do niego przez nieodpartą łaskę. Bóg sprawia, że człowiek pragnie zbliżyć się do niego. Gdy Bóg powołuje, człowiek odpowiada.

Obalenie biblijne: Bóg działa na każdego łaską. Ci, którzy na nią odpowiedzą, będą zbawieni, a którzy ją odrzucą, będą potępieni.

Łaska może być odrzucona:

Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy są do ciebie posłani! Ile razy chciałem zgromadzić twoje dzieci, tak jak kokoszka gromadzi swe kurczęta pod skrzydła, a nie chcieliście! Mt 23:37

⇒ P – Wytrwanie świętych (ang. Perseverance of the saints)

Wyjaśnienie: Ci, których Bóg wybrał i pociągnął do siebie poprzez Ducha Świętego, wytrwają w wierze. Nikt spośród tych, których powołał Bóg nie zginie; są na wieki bezpieczni.

Obalenie biblijne: Jest to wyraźnie sprzeczne z Pismem. Zbawienie może być utracone.

Niemożliwe jest bowiem, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebieskiego, i stali się uczestnikami Ducha Świętego; Zakosztowali też dobrego słowa Bożego i mocy przyszłego wieku; A odpadli – ponownie odnowić ku pokucie, gdyż sami sobie znowu krzyżują Syna Bożego i wystawiają go na hańbę. Heb 6:4-6

Apostoł Piotr mówi:

Dlatego, bracia, tym bardziej starajcie się umocnić wasze powołanie i wybranie. To bowiem czyniąc, nigdy się nie potkniecie. W ten sposób hojnie będzie wam dane wejście do wiecznego królestwa naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. 2P 1:10-11

Jezus napomniał, że wymagane jest wytrwanie do końca.

[…] Lecz kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. Mt 10:22

Lecz kto wytrwa aż do końca, ten będzie zbawiony. Mt 24:13

[…] Kto jednak wytrwa do końca, będzie zbawiony. Mk 13:13

Reklamy

2 thoughts on “Obalając kalwinizm

 1. copiek pisze:

  Niestety mam styczność z Kalwinistami na co dzień i nawet uczęszczałem na ich nabożeństwa, ale z tego zrezygnowałem. Głównym powiedzeniem Kalwinistów jest SOLA SCRIPTURA – tylko Pismo, ale wg mnie, prawidłowo powinno brzmieć to tak – SOLA KALWIN. Niestety wielu braci i sióstr w dzisiejszych kościołach chce tak bardzo byc wyjątkowym i radykalnym, że po prostu bez uprzedniego przemyślenia tematu najzwyczajniej w świecie kupują tą fałszywą doktrynę. Kalwinizm niestety głosi Ewangelię uczynków pomijając sedno Ewangelii twierdząc, że fragment Pisma – „jesli ustami wyznasz… ” jest tylko regułką i to nie działa i w ten sposób ukrywają przed ludźmi proste przesłanie ewangelii, ale co głoszą w zamian? jeśli chcesz być zbawiony – MUSISZ pracowac nad sobą i odwracać się od swoich grzechów co wiąże się z ustawiczną praca nad sobą (oczywiście nie twierdzę, że to nie jest ważne, jest to ważne, ale jest to tylko owocem uwierzenia i wyznania językiem ze Jezus jest Panem, ale tego oni już nie uznają bo wg nich ewangelia to regułka, a regułki nie działają. NIestety wg ich nauki śmiem twierdzić, że łotr na krzyzu do nieba ni poszedł bo nie pracował nad swoimi grzechami i wypowiedział tylko REGUŁKĘ. Kalwinizm tak naprawdę nie pochodzi od Kalwina, Kalwin przejął tą fałszywą doktrynę od jednego z czterech wielkich doktorów KRK – Augustyna pod kórego był wielkim wpływem. Czytając o Kalwinie zauwazycie że praktycznie cały czas cytuje swojego idola, a gdzie Biblia? Odnośnie Kalwinizmu zaczynam mieć wrażenie, że to ukryty Katolicyzm w przebraniu protestantyzmu, jedno i drugie pochodzi od KRK i jest ewangelia uczynków.

  Polubienie

  • Girion pisze:

   Tylko Pismo, a każdy je interpretuje jak chce. Mnie martwi coś innego, mianowicie:
   http://watch-unto-prayer.org/reformation-2.html#calvin

   Calvin’s father was an attorney in Picardy, which contained at the time a flourishing Marrano colony – czyli krypto-żydostwo

   Calvin was not baptized as an adult and justified infant baptism as the continuation of God’s covenant of Jewish circumcision – fascynacja Starym Testamentem, pominięcie Nowego Przymierza, typowe dla koczownictwa

   Calvin enforced the Old Testament Law in Geneva, Switzerland. – wprowadzanie prawa Starotestamentowego

   Contrary to general belief, Calvinism is of Jewish origin. It was deliberately conceived to split the adherents of the Christian religions and divide the people. Calvin’s real name was Cohen! When he went from Geneva to France to start preaching his doctrine he became known as Cauin. Then in England it became Calvin. History proves that there is hardly a revolutionary plot that wasn’t hatched in Switzerland; there is hardly a Jewish revolutionary leader who hasn’t changed his name. – nie trzeba tłumaczyć, o co biega.

   Kalwin był agentem Prieuré de Sion (Zakonu Syjonu). Podobno strasznie nienawidził anty-trynitarian, skazywał ich na śmierć.

   Te 5 tez kalwinizmu pochodzi z gnostycyzmu, który jest kabalistyczny (żydowski) – nie mają one nic wspólnego z chrześcijaństwem.

   Tezy o ‚ciągłym bogaceniu się’ pochodzą od żydostwa, Biblia mówi żeby ‚iść za Nim, a majątek rozdać ubogim’. Widać to, że tzw. ‚ewangelia’ sukcesu pastorów amerykańskich pochodzi od Kalwina, a w konsekwencji od Żydów – widać wspieranie Izraela przez tych pastorów i na odwrót. Ręka rękę myje – ten sam ‚bóg’ – i Żydów, i amerykańskich (Izrahellskich) pastorków – Lucyfer.

   O ile wiem, kandydat na preżydenta USA – Donald Trump – https://en.wikipedia.org/wiki/Donald_Trump – jest prezbiterianinem.

   https://pl.wikipedia.org/wiki/Prezbiterianizm

   Kościół Prezbiteriański USA – denominacja protestancka wyznania kalwińskiego.

   Jemu to się powodzi, ‚bóg’ mu błogosławi – nie trzeba wspominać, że Trump mocno wspiera Izrael – https://uderzwfalsz.wordpress.com/2015/08/13/ze-wszystkich-kandydatow-republikanskich-donald-trump-ma-najwiecej-zydowskich-powiazan/

   Polubienie

Możliwość komentowania jest wyłączona.

 • 841,376 wyświetleń
%d blogerów lubi to: