Przypowieść o bogaczu i Łazarzu nie wspomina nic o realnym stanie człowieka po śmierci

5

10 września 2015 - autor: G

Przypowieść o bogaczu i Łazarzu to wstrząsająca historia dla tych, którzy żyją samolubnie, jak bogacz, a z drugiej strony pełna nadziei dla biednych żebraków, jak Łazarz, którzy odbiorą swoją nagrodę w niebie. Co Jezus chciał, byśmy zrozumieli z tej przypowieści?Parable-Slider-608x227

Najbardziej popularna interpretacja tej przypowieści mówi nam, że dusza ludzka jest nieśmiertelna, a zaraz po śmierci idziemy do nieba, albo do piekła.

Wg definicji, przypowieść to krótka historia, która daje moralną, albo duchową lekcję.

Wtedy uczniowie podeszli i zapytali go: Dlaczego mówisz do nich w przypowieściach? A on odpowiedział im: Wam dano poznać tajemnice królestwa niebieskiego, ale im nie jest dane. Mt 13:10-11

Przypowieści Jezusa zawierały w sobie moralne lekcje, które może zrozumieć większość słuchaczy do ograniczonego stopnia. Jednakże, nie są one tak zaprojektowane, żeby ich głębsze przesłanie było jasne dla każdego. Duchowe pojęcie jest dane tylko tym, który Bóg udzielił daru duchowego poznania.

W przypowieści dowiadujemy się o bogaczu, który miał wszystko, czego chciał. Na zewnątrz znajdował się biedny, głodny i schorowany żebrak o imieniu Łazarz. Bogacz nawet nie ruszył palcem, by mu pomóc.

W tej konkretnej przypowieści Chrystus potrząsa faryzeuszami. Jej celem jest dać im do zrozumienia, że zmierzają do kary, a nie nagrody. Ci, którymi oni gardzą, dostąpią zaszczytów, a oni sami zostaną ukarani. Pomazaniec odwołuje się do ich własnych wierzeń by wykazać, że są na złej drodze. Warto zaznaczyć, że faryzeusze mieli podobne do pogan poglądy na duszę i karę lub nagrodę po śmierci. O tym, że faryzeusze w to wierzyli informuje nas żydowski historyk Józef Flawiusz:

Wierzą także, że dusze mają moc nieśmiertelną, a ci, którzy pędzą cnotliwe lub występne życie, odbierają w podziemiu nagrodę lub karę. Dusze pierwszych mają możność powrotu do życia, drugich zaś na wieki pozostają zamknięte w więzieniu. Przez te nauki posiedli oni tak znaczny wpływ na ludzi, że we wszystkich sprawach religijnych, odprawianiu modlitw i składaniu ofiar rozstrzygają ich wskazania – Dawne dzieje Izraela, XVIII, I, 3

Jednak nie wszyscy Żydzi wierzyli w nieśmiertelność duszy. Flawiusz pisze także:

Według nauki Saduceuszów dusze giną wraz z ciałami, a ponad wszystko stawiają oni poszanowanie praw.

Saduceusze byli elitą kapłańską a faryzeusze wywodzili się ze zwykłych mieszkańców Izraela. Jednak to Faryzeusze mieli największy wpływ na ludzi, nic więc dziwnego, że propagowane przez nich poglądy rozpowszechniają się także na odstępcze chrześcijaństwo.

Co się tyczy faryzeuszy:

Słuchali tego wszystkiego również faryzeusze, którzy byli chciwi, i naśmiewali się z niego. Łk 16:14

Zbawiciel mógł więc odwołać się do wierzeń faryzeuszy, by lepiej im uzmysłowić, jak bardzo błądzą w swych poglądach. Również Paweł odwoływał się do greckiej poezji, by pomóc Grekom poznać prawdę. Nie znaczy to, że cytując poetów greckich stawiał ich na równi z Pismem Świętym. Nie znaczy też, że warto tę poezję studiować, by posiąść znajomość prawdy.

Był pewien bogaty człowiek, który ubierał się w purpurę i bisior i wystawnie ucztował każdego dnia. Był też pewien żebrak, imieniem Łazarz, który leżał u jego wrót owrzodziały; Pragnął on nasycić się okruchami, które spadały ze stołu bogacza. Nadto i psy przychodziły i lizały jego wrzody. I umarł żebrak, i został zaniesiony przez aniołów na łono Abrahama. Umarł też bogacz i został pogrzebany. A [będąc] w piekle i cierpiąc męki, podniósł oczy i ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. Wtedy zawołał: Ojcze Abrahamie, zmiłuj się nade mną i poślij Łazarza, aby umoczył koniec swego palca w wodzie i ochłodził mi język, bo cierpię męki w tym płomieniu. I powiedział Abraham: Synu, wspomnij, że za życia odebrałeś swoje dobro, podobnie jak Łazarz zło. A teraz on doznaje pociechy, a ty cierpisz męki. I oprócz tego wszystkiego między nami a wami jest utwierdzona wielka przepaść, aby ci, którzy chcą stąd przejść do was, nie mogli, ani stamtąd przejść do nas. A on powiedział: Proszę cię więc, ojcze, abyś posłał [go] do domu mego ojca. Mam bowiem pięciu braci – niech im da świadectwo, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki. Lecz Abraham mu powiedział: Mają Mojżesza i Proroków, niech ich słuchają. A on odpowiedział: Nie, ojcze Abrahamie, lecz jeśli ktoś z umarłych przyjdzie do nich, będą pokutować. I powiedział do niego: Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby ktoś zmartwychwstał, nie uwierzą. Łk 16:19-31

Teraz zauważmy kilka problemów, które pojawiają się, gdy dosłownie weźmiemy tę przypowieść:

○ Czy Abraham znajduje się w niebie? Jezus mówił, że Bóg jest Bogiem żywych, ale odnosi się to do zmartwychwstania:

A co do zmartwychwstania umarłych, czy nie czytaliście, co wam zostało powiedziane przez Boga: Ja jestem Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba? Bóg nie jest Bogiem umarłych, ale żywych. Mt 22:31-32

Jakim więc cudem Abraham już znajduje się w niebie? Gdyby rzeczywiście było, że Bóg jest Bogiem żywych i dusze zmarłych od razu dostawałyby się do raju, to po co pojawiłaby się fraza: co do zmartwychwstania zmarłych?

○ Czy potępieńcy w piekle i zbawieni w niebie mogą siebie widzieć nawzajem? Czy byłbyś w stanie radować się w niebie, a w międzyczasie spoglądać, jak twój brat jest torturowany i cierpi?

○ Czy potępieńcy w piekle i zbawieni w niebie mogą rozmawiać ze sobą? Co byś powiedział swojemu bratu w piekle, pocieszając go? „Wytrzymasz te cierpienia, jeszcze chwilkę, jeszcze momencik… jeszcze wieczność”?

Z przypowieści wynika jasny fakt, że potępieni nie mogą przejść z piekła do nieba, jest to niezaprzeczalne.

○ Absurdalne jest proszenie o kroplę wody na czubku palca. Dlaczego więc nie poprosił o chociażby kubek wody, jeśli miał taką możliwość? Natomiast wg nauki kościoła rzymskokatolickiego, nasz ogień zimnym jest w porównaniu do ognia piekielnego [Św. Wincenty Fer., Katolicki katechizm ludowy, cz. I, s. 39].

Jeśli mielibyśmy uznać tę przypowieść jako dosłowny opis życia po śmierci, to raz – doszlibyśmy do takich absurdów, jak powyżej, a dwa – kompletnie nie zgadzałoby się to z resztą Pisma i jego opisu stanu zmarłych po śmierci.

Dodatkowo, tworzenie wykładni na temat piekła i życia po śmierci na podstawie tego tekstu – jedynego w całym Nowym Testamencie – z punktu widzenia biblijnej hermeneutyki jest absolutnie nie do przyjęcia.

Puentą tej przypowieści niech będą poniższe cytaty biblijne:

A kto miałby majętność tego świata i widziałby swego brata w potrzebie, a zamknąłby przed nim swoje serce, jakże może mieszkać w nim miłość Boga? Moje dzieci, nie miłujmy słowem ani językiem, ale uczynkiem i prawdą. 1J 3:17-18

Gdyby brat albo siostra nie mieli się w co ubrać i brakowałoby im codziennego pożywienia; A ktoś z was powiedziałby im: Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie, a nie dalibyście im tego, czego potrzebuje ciało, jaki z tego pożytek? Jak 2:15-16

Źródła:

[1] http://www.ucg.org/bible-study-tools/booklets/the-truth-about-the-rich-man-and-lazarus

[2] http://www.jeszu.pl/2013/09/czy-istnieje-zycie-po-smierci.html

[3] http://zboryboze.pl/?page_id=204

Opracowanie: Girion

Reklamy

5 thoughts on “Przypowieść o bogaczu i Łazarzu nie wspomina nic o realnym stanie człowieka po śmierci

 1. KLM pisze:

  Ta przypowieść ma jeszcze także inne znaczenie, Łazarz z przypowieści to także odniesienie do Łazarza przyjaciela Jezusa którego to wzbudził z martwych po 4 dniach, stąd wydaje mi się że Jezus celowo nazwał Łazarzem tego żebraka z przypowieści.

  Tłumaczę dlaczego:
  Lecz Abraham mu powiedział: Mają Mojżesza i Proroków, niech ich słuchają. A on odpowiedział: Nie, ojcze Abrahamie, lecz jeśli ktoś z umarłych przyjdzie do nich, będą pokutować. I powiedział do niego: Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby ktoś zmartwychwstał, nie uwierzą. Łk 16:19-31

  A co wydarzyło się po wzbudzeniu Łazarza przez Jezusa

  Tedy arcykapłani i faryzeusze zwołali Radę Najwyższą i mówili: Cóż uczynimy? Człowiek ten dokonuje wielu cudów. (48) Jeśli go tak zostawimy, wszyscy uwierzą w niego; wtedy przyjdą Rzymianie i zabiorą naszą świątynię i nasz naród.

  Od tego też dnia naradzali się, aby go zabić.

  A arcykapłani naradzali się, aby i Łazarza zabić, (11) gdyż wielu Żydów z powodu niego odeszło i uwierzyło w Jezusa.

  Dokładnie ta sama sytuacja co w przypowieści, arcykapłani nie uwierzyli, pomimo ewidentnego cudu zmartwychwstania.

  Polubienie

 2. krzych pisze:

  Pierwsza Ksiega Samuela 28/3-19 Saul rozmawia z duchem Samuela jak to zinterpretowac, czy to jest zmyslona historyjka ,czy moze naprawde rozmawial z niezyjacym Samuelem?

  Polubienie

  • Cupak pisze:

   „Gdy tedy wejdziesz do ziemi, którą Pan, Bóg twój, ci daje, nie naucz się czynić obrzydliwości tych ludów;
   Niech nie znajdzie się u ciebie taki, który przeprowadza swego syna czy swoją córkę przez ogień, ani wróżbita, ani wieszczbiarz, ani guślarz, ani czarodziej,
   Ani zaklinacz, ani wywoływacz duchów, ani znachor, ani wzywający zmarłych;
   Gdyż obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to czyni, i z powodu tych obrzydliwości Pan, Bóg twój, wypędza ich przed tobą.” Powtórzonego Prawa 18: 9-12

   „Bo nie będzie już pośród domu izraelskiego żadnego fałszywego widzenia i żadnej złudnej wróżby.” Ezechiela 12:24

   Bóg zabrania takich praktyk bo zwracanie się do duchów a nie Stwórcy jest działaniem szatańskim.

   „Wtedy rzekł Saul do swoich sług: Poszukajcie mi kobiety wywołującej duchy, a pójdę do niej i zapytam się jej. I odpowiedzieli mu jego słudzy: Jest oto kobieta wywołująca duchy w En-Dor.” Pierwsza Księga Samuela 28:7

   Bóg odwrócił się od Saula i mu już nie odpowiadał, więc Saul chciał na własną rękę poznać przyczynę.
   Saul łamie przykazanie Boże o nie wywoływaniu duchów zmarłych bo to jest obrzydliwe dla Pana, bo to nie zmarli są wywoływani a demony(duchy gigantów – mających naturę ludzi i aniołów) , które chodzą po świecie od czasu zniszczenia ich ciał podczas potopu.

   Po pierwsze to nie wiadomo do końca czy Saul widzi tą zjawę czy rozmawia z nią tylko poprzez medium – wróżkę.

   „Widzę nadludzką istotę wychodzącą z ziemi.” Użyte tu słowo w tym wersecie אֱלֹהִ֥ים to elohim (bogowie) także nie jest to na pewno człowiek.

   Z całego kontekstu PŚ wiemy, że dusza i ciało to jedno, i gdy umiera ciało to dech życia wraca do Boga i tylko Bóg może wzbudzić z umarłych człowieka. Także jest to niemożliwe aby to był Samuel jako duch.
   Bo pierwszym z zmartwychwstałych w nowym niezniszczalnym niebiańskim ciele był Jezus Chrystus.

   „Który przemieni znikome ciało nasze w postać, podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może.”List do Filipian 3:21

   Nie wiadomo też czy to jest rzeczywiście przysłany od Boga duch posłaniec, aby obwieścić upadek Saula czy inny duch(upadły) nie pochodzący od Boga. Po rozmowie Saul nie dostaje żadnej dobrej rady jak naprawić swój błąd tylko sam wyrok na siebie, po którym podczas bitwy sam przebija się mieczem, także nic dobrego nie wypłynęło z rozmowy z przywołanym duchem na życzenie Saula przez wróżbitkę.

   Polubienie

 3. religia pisze:

  Z tych wersetow jasno wynika ze uczynki wobec blizniego sa tak wazne. Czy, obecne czasy nie mozna podzielic na bogaczy i lazarzy – ktorych jest wiekszosc, ktorzy zyja w nedzy. Bogatego roznosi pycha, Mieszkam w usa wystarczajaco dlugo, nasluchalam sie jak ludzie do radia dzwonili i uskarzali sie na polskich pracodawcow, pracujac dwa tygodnie i zostali zwolnieni bez zaplaty, bo niby sie nie nadaje, np. cegly nosic na budowie. Znalam jednego osobiscie, jak wysylal zdjecia do Polski, czego to sie nie dorobil w tej Ameryce. Biedy, ktora mial w Polsce wolal nie wspominac, wstydzil sie jej. Gdzie bylo jego sumienie, ze pracownik nie mial na chleb dla dziecka. Nawiasem mowiac, nieciekawie skonczyl, bo przyszli z urzedu zabrali z domu rano i deportowali do Polski, zonie z dzieckem dali 3 miesiace na zalatwienie spraw i opuszczenie stanow. Jego pycha bogactwa sie skonczyla. Ta przypowiesc pokazuje, jak bylo tak jest, ale tez mowi jaka zaplata nas czeka.

  Polubienie

 4. Precz z... pisze:

  Girion Wejdz na forum chrześcijan, tam jest mój wpis o rozmowie z pastorem w kategori powitanie. zainteresuje cie to co napisałem

  Polubienie

Możliwość komentowania jest wyłączona.

 • 841,119 wyświetleń
%d blogerów lubi to: