„Sen” po śmierci wg Nowego Testamentu

1

13 sierpnia 2015 - autor: G

Czy po śmierci ludzie zbawieni OD RAZU idą do nieba? Zwolennicy tej doktryny mówią, że osoby wyznające „sen” po śmierci, wspierają się głównie Starym Testamentem. Niestety tak nie jest…

Apostoł Paweł w przewidywaniu swojej rychłej śmierci, w ostatnim liście do Tymoteusza pisał:

Gdyż ja już jestem ofiarowany, a czas mojego odejścia się zbliżył. Wywalczyłem szlachetny bój, dokonałem biegu, zachowałem wiarę. Jest już dla mnie odłożony wieniec sprawiedliwości, który Pan sędzia sprawiedliwy wyda mi w owym dniu. Lecz nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali jego przybycie. 2Tym 4:6-8

Nie wierzył Paweł, że natychmiast po swojej śmierci pójdzie do Domu Ojca, lecz swoją nadzieję zmartwychwstania łączył z powtórnym przyjściem Pana Jezusa:

Jest już dla mnie odłożony wieniec sprawiedliwości, który Pan sędzia sprawiedliwy wyda mi w owym dniu. Lecz nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali jego przybycie. 2Tym 4:8

Wiara i nadzieja i pierwotnego kościoła była skupiona na powtórnym przyjściu Chrystusa, i na ten dzień oczekiwali wszyscy, którzy przed nami na tej ziemi żyli i pomarli, a teraz spoczywają w grobach. Wielu z tych, którzy spoczywają w grobach jest męczennikami, którzy ponieśli śmierć za wiarę w Chrystusa. Pismo Święte mówi, że oni otrzymają nagrodę zbawienia dopiero wtedy, gdy Chrystus Pan przyjdzie powtórnie w chwale Boga Ojca:

Zaś inni przyjęli próbę szyderstw, biczowań, a nadto pęt i więzienia; zostali ukamienowani, przepiłowani, doświadczani, umarli poprzez mord mieczem, chodzili wokół w owczych i kozich skórach, cierpiąc biedę, będąc uciskanymi i krzywdzonymi. (Ci, których świat nie był godny); błąkający się na pustkowiach, w górach, jaskiniach i w dziurach ziemi. Zatem ci wszyscy otrzymali świadectwo z wiary, ale nie odebrali obietnicy, gdyż Bóg przewidział względem nas coś lepszego, oraz by bez nas nie zostali uczynieni doskonałymi. Hbr 11:36-40

Męczennicy za wiarę nie otrzymali jeszcze przyrzeczonej im obietnicy życia, ta obietnica życia będzie dopiero spełniona po sądzie ostatecznym, gdy Chrystus powróci w chwale swojego Ojca i wskrzesi  umarłych spoczywających w grobach.

Nikt z umarłych nie wstąpił do nieba, ponieważ zmartwychwstanie umarłych nastąpi dopiero, gdy Pan Jezus powróci w dniu ostatecznym.

Zaś to jest wolą Ojca, który mnie posłał, abym z wszystkiego, co mi dał niczego z tego nie zgubił, ale podniósł je w dniu ostatnim. Bo to jest wolą Tego, który mnie posłał, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy względem niego, miał życie wieczne; a ja go podniosę w dniu ostatnim. Zatem Żydzi szemrali co do niego, bo powiedział: Ja jestem chlebem, który zstąpił z niebios. J 6:39-41

Tych słów Jezusa Chrystusa: „w dniu ostatecznym”, nie zmieni żadna ziemska moc, ani papież, ani sam Szatan, i nikt nie będzie mógł tego ostatecznego dnia przyśpieszyć. Umarłych spoczywających w prochu ziemi nikt nie może wyprzedzić do Domu Ojca, ponieważ Słowo Boże mówi, że umarli, jak również żywi w jednym czasie będą zabrani do Domu Ojca:

A nie chcemy, abyście nie wiedzieli, bracia, o tych, co zasnęli; i byście się nie smucili jak pozostali; ci, co nie mają nadziei. Bo jeśli wierzymy, że Jezus umarł i powstał tak też tych, co zasnęli dla Jezusa, Bóg przyprowadzi razem z nim. Mówimy wam to przez Słowo Pana, że my, żyjący, którzy będziemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie prześcigniemy tych, co zasnęli. Ponieważ sam Pan na wołanie, na głos archanioła oraz na trąbę Boga zstąpi z Nieba i najpierw wstaną ci, którzy śpią w Chrystusie. 1Tes 4:13-16

Kolejność ostatecznych rzeczy została przez Boga Ojca ostatecznie ustalona, według której nagrodę lub karę człowiek otrzyma dopiero po dniu sądu ostatecznego, a nie przed dniem sądu ostatecznego. Tę kolejność zmienił kościół katolicki, który twierdzi, że umarli idą do nieba przed dniem sądu ostatecznego, oraz przed powtórnym przyjściem Chrystusa:

I na wzór jaki jest zarezerwowany dla ludzi raz umierających, a potem sąd. Tak też Chrystus; gdy raz został ofiarowanym w celu złożenia na nim wielu grzechów drugi raz da się zobaczyć bez grzechu, z powodu tych, którzy go oczekują ku zbawieniu. Heb 9:27-28

Nikt nie może być przez sąd papieski (Divinus Perfectionis Magister) osądzony i obwołany świętym, oraz  zaliczony do grona zbawionych, którzy rzekomo już teraz z Bogiem obcują i oglądają Jego oblicze. Tych słów Jezusa Chrystusa: „w dniu ostatecznym”, nie zmieni żadna ziemska moc. Jednak moce spirytystyczne zwodzą świat i twierdzą, że umarli żyją po swojej śmierci. Chrystus Pan ostrzegał swoich naśladowców przed tym zwiedzeniem i oszukaniem, któremu ulegnie cały świat.

Na podstawie: https://bibliainfo.wordpress.com/2012/02/04/gdzie-sa-umarli/

Reklamy

One thought on “„Sen” po śmierci wg Nowego Testamentu

  1. KLM pisze:

    Ten temat jest ściśle powiązany z tematem duszy nieśmiertelnej i mąk piekielnych, skoro zmarli mieliby być od razu wysyłani do nieba lub piekła to oznaczałoby że zostali już osądzeni, pytanie: Po co więc sąd ostateczny? Skoro już niemal wszyscy zostali osądzeni. Dla jaj?

    Szkoda że tak wielu chrześcijan nie widzi absurdalności i sprzeczności z pismem tych doktryn, i jeszcze gorliwie ich bronią, miedzy innymi tutaj u Ciebie Girion.

    Polubienie

Możliwość komentowania jest wyłączona.

  • 841,119 wyświetleń
%d blogerów lubi to: