Absurdalność Trójcy

44

11 sierpnia 2015 - autor: G

Doktryna Trójcy:

Trinity_shield (1)

Absurd, którego naiwne umysły nie widzą…

Trinity_shield (1)23

Żaden trynitarianin nie może zaprzeczyć temu schematowi bez wplątania się w multum kłopotów. Jeśli ten schemat wprowadza cię w konfuzje, to uświadom sobie, że powinien. Doktryna Trójcy nie jest w zasadzie zaprojektowana, by być rozsądna, tylko brzmi rozsądnie. Powyższy schemat pokazuje, co tak naprawdę oznacza ta doktryna. Jak człowiek, który stara się odkryć iluzję, jakiej dokonuje magik w cyrku, ale nie może, tak większość ludzi, którzy są trzymani w zmieszaniu, więc nie są w stanie wykryć, jak bardzo są oszukiwani. Jednak ziemianie zaprzestają spoglądania za ich własnym zmieszaniem na rzecz szukania tego, o co naprawdę chodzi. Jeśli w pełni pojmiesz, o co tu chodzi, to jesteś na najlepszej drodze do zrozumienia, że doktryna Trójcy jest niczym więcej, jak podstępem słownym, spreparowanym, by zwieść niczego nie spodziewające się jednostki, w celu zaakceptowania kompletnego nonsensu nielogicznej farsy.

Na podstawie: http://www.angelfire.com/space/thegospeltruth/TTD/topics/trinityshield.html

Opr. Girion

Reklamy

44 thoughts on “Absurdalność Trójcy

 1. krav pisze:

  To ja mam pytanie skoro to jest absurd.

  Czy uważasz, że Jezus jest Bogiem?
  Czy uważasz, że zastępuję Jezusa aktualnie na ziemi Duch Święty?

  Mat 5:(37) Niechaj więc mowa wasza będzie: Tak – tak, nie – nie, bo co ponadto jest, to jest od złego.

  Pozdrawiam,
  Krav

  Polubienie

 2. zefciu pisze:

  Marchewka jest warzywem
  Kalarepa jest warzywem
  Rzodkiewka jest warzywem
  Marchewka nie jest kalarepą
  Kalarepa nie jest rzodkiewką
  Rzodkiewka nie jest marchewką

  Zdaniem autora artykułu powyższe zdania są absurdalne. Brawo!

  Polubienie

 3. jawa pisze:

  Bóg Ojciec dał władanie nad światem (z wyłączeniem Siebie) Jezusowi, więc uczynił Go Bogiem. To jest proste i logiczne. Tak jak król może przekazać swoje królestwo swojemu synowi i ten syn jest od teraz królem. Tu jest hierarchia: jesteśmy my ludzie, podlegamy Jezusowi który dla nas jest Bogiem, a on swojemu Ojcu. Nie ma tu żadnych sprzeczności, wszystko jest jasne

  Polubienie

  • krav pisze:

   Proszę mi zatem podać za pomocą starego testamentu, że Bóg na syna.

   Polubienie

  • jawa pisze:

   Albowiem Dziecię3 nam się narodziło,
   Syn został nam dany,
   na Jego barkach spoczęła władza.
   Nazwano Go imieniem:
   Przedziwny Doradca, Bóg Mocny,
   Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju3.
   6 Wielkie będzie Jego panowanie
   w pokoju bez granic
   na tronie Dawida
   i nad Jego królestwem,
   które On utwierdzi i umocni
   prawem i sprawiedliwością,
   odtąd i na wieki4.
   Zazdrosna miłość Pana Zastępów tego dokona.

   Polubienie

  • Krav pisze:

   😀

   Polubienie

 4. krav pisze:

  Marchewa, kalarepka i rzodkiewka mają ten sam tytuł: – warzywo

  Odpowiedz na moje powyższe pytanie.

  Polubienie

 5. krav pisze:

  a Ojciec jest Bogiem?

  Polubienie

 6. krav pisze:

  Bardzo mnie to cieszy, że nasza wiedza jest zgodna z Biblią.

  Pozdrawiam,
  Krav

  Polubienie

 7. krav pisze:

  To jest cały czas gra słów i cały czas człowiek błądzi. Jezus mówi, że on i ojciec są jedno, a następnie, że idzie do nieba i zastępuje go ktoś inny – Duch Święty.

  Diabeł się z nas śmieje, a Bóg patrzy na nasze potyczki słowne. np. słowa trójca nie ma w Biblii, trzy istoty to trzej Bogowie, trój jedyny też nie ma w Biblii, jak to jeden Bóg, a trzy istoty (gdzie logika???)

  Ja powiem tylko jedno tak do rozważenia.

  Co to za Bóg, który by zaspokoić łaskę ze sprawiedliwością, tworzy Jezusa (swojego syna, jak uważają niektórzy mniejszego Boga), następnie katuje go przez niżej stworzoną istotę (ludzi) i tylko w taki sposób uśmierza swój gniew?

  Gdzie tu jest sprawiedliwość, a co z łaską?

  Nie ma ani jednego ani drugiego, bo z powyższej sytuacji niewinnego czyni winnym, a Biblia jasno mówi, że nie ma takiej opcji.

  By łaskę i sprawiedliwość można połączyć, to sam Bóg musiał zejść na ziemię i ponieść karę, która wykonało jego stworzenie – ludzie.

  I w tedy i tylko w tedy można połączyć sprawiedliwość z łaską.

  W ST jest wyraźnie napisane, że to sam Bóg naprawi błędy jakie popełnił człowiek, dlatego też nie ma innej opcji jak JEDEN ELOHIM 1*1*1= 1.

  Iz 63: (7) Wspominam dowody łaski Pana, chwalebne czyny Pańskie, zgodnie ze wszystkim, co nam Pan (JAHVE) wyświadczył, tę wielką dobroć, jaką okazał domowi izraelskiemu według swojego miłosierdzia i obfitości swoich łask. (8) Rzekł bowiem: Wszak są moim ludem, synami, którzy nie zawiodą; i tak stał się ich Zbawicielem we wszelkiej ich niedoli. (9)

  !!!!! Nie posłaniec i nie anioł, lecz jego oblicze wybawiło ich; On sam ich odkupił w swojej miłości i w swoim miłosierdziu. !!!!!!

  Podźwignął ich i nosił ich przez wszystkie dni prawieków. (10) Lecz oni się zbuntowali i zasmucili Jego Świętego Ducha.

  Twierdzenie, że to nie sam Bóg odkupił ludzi, a stworzył mniejszego Boga Jezusa, jest nazwę to lekko nie na miejscu, jest to robienie z Boga sadysty, podobnie jak KK robi to poprzez naukę o piekle.

  Drugi obrazek wprowadza w błąd i jest nie prawdziwy (gra słowno – logiczna), Biblia mówi,że Ojciec i Jezus są jedno, Jezus i DŚ są jedno, czyli Ojciec i DŚ muszą być jedno.

  1*1*1= 1

  Antytrynitanie prowadzą grę słowną, która prowadzi do takich zawirowań, że aż głowa boli, a mi osobiście jest przykro. Twierdzenie, że trójka została wymyślona przez KK i dlatego jest to złe, to zły tok myślenia, bo już starożytni doskonale wiedzieli kim jest Bóg i wiedzieli to lepiej od nas. Czy modlenie też mamy odrzucić, bo robią to w KK???

  Oto przykład co zostało objawione starożytnym:

  1Mojż 18: (1) Potem ukazał mu się Pan (JAHVE) w dąbrowie Mamre, gdy siedział u wejścia do namiotu w skwarne południe. (2) A podniósłszy oczy, ujrzał trzech mężów, którzy stanęli przed nim. Ujrzawszy ich, wybiegł od wejścia do namiotu na ich spotkanie i pokłoniwszy się aż do ziemi, (3) rzekł: Panie, jeślim znalazł łaskę w oczach twoich, nie omijaj, proszę, sługi swego (nikt z ludzi nie uważał się za sługę anioła). (4) Pozwól, by przyniesiono trochę wody, abyście obmyli nogi wasze; potem odpocznijcie pod drzewem. (5) Przyniosę też kawałek chleba, abyście się posilili. Wszak po to wstąpiliście do sługi waszego. Potem możecie pójść dalej. Wtedy oni rzekli: Uczyń tak, jak powiedziałeś!

  Ukazał mu się Pan, widzi trzech, mówi do jednego, a trzech mu odpowiada. !?

  Dalej Bóg odchodzi i idzie do Sodomy:

  1Mojż 19: (1) Pod wieczór przyszli dwaj aniołowie do Sodomy, a Lot siedział w bramie Sodomy. Gdy ich Lot ujrzał, powstał, by wyjść na ich spotkanie, i pokłonił się aż do ziemi, (2) i rzekł: Proszę, panowie moi, wstąpcie do domu sługi waszego i przenocujcie. Umyjcie nogi wasze, a wczesnym rankiem wstaniecie i możecie pójść drogą swoją. I odpowiedzieli: Nie, będziemy nocowali na dworze. (12) Wtedy mężowie ci rzekli do Lota: Kogokolwiek masz tu jeszcze w tym mieście, zięciów, synów lub córki oraz wszystko, co do ciebie należy, wyprowadź z tego miejsca. (13) Zniszczymy bowiem to miejsce, gdyż głośna jest na nich skarga przed Panem(JAHVE) i posłał nas Pan (JAHVE), abyśmy je zniszczyli. (14) Wyszedł tedy Lot i powiedział zięciom swoim, którzy mieli pojąć jego córki za żony, mówiąc: Wstańcie, wyjdźcie z tego miejsca, bo Pan zniszczy to miasto! Ale zięciom wydawało się, że żartuje. (15) A gdy wzeszła zorza, przynaglali aniołowie Lota, mówiąc: Wstań, weź żonę swoją i dwie córki, które się tu znajdują, byś nie zginął wskutek winy tego miasta. (16) Lecz gdy się ociągał, wzięli go owi mężowie za rękę i żonę jego za rękę, i obie córki jego za rękę, bo Pan (JAHVE) chciał go oszczędzić, i wyprowadzili go, i pozostawili poza miastem. (17) A gdy ich wyprowadzili poza miasto, rzekł jeden: Ratuj się, bo chodzi o życie twoje; nie oglądaj się za siebie i nie zatrzymuj się w całym tym okręgu; uchodź w góry, abyś nie zginął. (18) A Lot rzekł do nich: Nie, Panie! (ADONAI) (do obydwu rzekł Panie!) (19) Oto sługa twój znalazł przychylność w oczach twoich i okazałeś wielką łaskę wobec mnie, zachowując mnie przy życiu. Lecz ja nie zdążę ujść w góry, zanim mnie nie dosięgnie nieszczęście i umrę, (20) oto jest miasto w pobliżu, do którego mogę uciec. Jest ono małe. Pozwól mi, proszę, tam uciekać. Choć jest ono małe, w nim ocalę życie. (21) I rzekł do niego: Oto i w tej sprawie biorę wzgląd na ciebie: Nie zniszczę tego miasta, o którym mówiłeś. (22) Schroń się tam szybko, bo nie mogę nic uczynić, dopóki tam nie wejdziesz! Dlatego to miasto nazywa się Soar.

  To sam Bóg niszczy Sodomę i Gomorę, dodatkowo Soar też miał być zniszczony i tylko sam Bóg może podejmować decyzję zniszczyć czy ocalić, nie jakiś jego wysłannik czy posłaniec. Gdyby to był jakiś posłaniec, to wrócił by do Boga i zapytał co ma uczynić, ew. jako lojalny sługa wykonuję wolę tego kto go posłał, a tu jest wyraźnie zaznaczone, że to sam Bóg niszczy miasto i cała historia od 1Mojz rozdz. od 18 do 19 pokazuję pełnię Bóstwa, mnie to wystarczająco przekonuje, dodatkowo jest to w ST.

  Polecam z zeszytem i notatkami zobaczyć te wykłady na temat Boga, kim jest na podstawie słowa Bożego:

  Pozdrawiam,
  Krav

  Polubione przez 1 osoba

  • Girion pisze:

   Twierdzenie, że trójka została wymyślona przez KK i dlatego jest to złe, to zły tok myślenia, bo już starożytni doskonale wiedzieli kim jest Bóg i wiedzieli to lepiej od nas. Czy modlenie też mamy odrzucić, bo robią to w KK???

   Otóż nie. Modlitwa była już w czasach Biblii, Jezus nas uczył jak mamy się modlić. KRK powstał dużo później. Trójca to chrześcijański mainstream, wynalazł ją cesarz Konstantyn, by zjednoczyć i ujednolicić wiarę w całym imperium (!).

   Twierdzenie, że to nie sam Bóg odkupił ludzi, a stworzył mniejszego Boga Jezusa, jest nazwę to lekko nie na miejscu, jest to robienie z Boga sadysty, podobnie jak KK robi to poprzez naukę o piekle.

   Nie czytasz wersetów podanych w artykule… w ogóle. Jakby Jezus był tylko człowiekiem, to by nie dał rady pokonać WSZYSTKICH GRZECHÓW na krzyżu. Ale jest Bogiem, jest SYNEM Boga, ma Jego część, tak jak ty masz część swojego ojca, więc dał radę.

   1Mojż 18: (1) Potem ukazał mu się Pan (JAHVE) w dąbrowie Mamre, gdy siedział u wejścia do namiotu w skwarne południe. (2) A podniósłszy oczy, ujrzał trzech mężów

   Czyli Jahwe jest tym „tworem”, składającym się z trzech „podbóstw”? Myślałem, że Jahwe (Ojciec) jest 1/3 „bóstwa”… Nie łapię tego wersetu.

   Biblia mówi,że Ojciec i Jezus są jedno, Jezus i DŚ są jedno, czyli Ojciec i DŚ muszą być jedno.

   No fakt, Ojciec i DŚ to jedno i to samo.

   Polubienie

  • KLM pisze:

   Krav

   Dlaczego ufasz kazaniom takich pastorów? Znasz tego człowieka? A co jeżeli ten pastor to jezuita, a takich jest z pewnością pełno zwłaszcza w kościele ADS

   Poczytaj o historii kościoła ADS, na początki nie byli trynitarzami i to przez ładnych kilkadziesiąt lat, potem powoli doktryna trójcy wślizgiwała się i trwało to również sporo czasu.

   Rzym nie poradził sobie z nimi w kwestii niedzieli, i dlatego mieli spory problem z adwentystami.

   Polubienie

  • krav pisze:

   Rozumiem, że wykład oglądałeś, skoro komentujesz jego treść.
   Ja ufam Słowu Bożemu, na człowieku nie buduję swojej wiary. Oczywiście, że w ADS był problem z osobą Boga, bo to jest bardzo trudny temat, nawet dziś są odłamy ADS, które wierzą inaczej, tylko nie jest to ADS, a jakieś inne nazwy kościołów.

   Temat Boga zawsze jest tematem kontrowersyjnym, ale skoro całe niebo i ziemia nie mogą pojąc Boga, to jak to może człowiek zrobić?

   Proszę sobie tylko zadać pytanie jak Bóg może połączyć sprawiedliwość z łaską. Ja nie wierzę w Boga, który tworzy innego Boga, który w postaci ludzkiej jest katowany, bo nie ma tu sprawiedliwości.

   Dlatego też uznaję 1*1*1 = 1

   A wykłady uważam za bardzo dobre, bo są seminaryjne (dyskusyjne), a przede wszystkim na podstawie Pisma Świętego.

   Pozdrawiam,
   Krav

   Polubienie

 8. Angelika pisze:

  Buhaha!
  Dyskusja na wysokim poziomie! 🙂
  blondynki…mentalnej…
  Ale mam teraz smaka na sałatkę warzywną…

  Polubienie

 9. Girion pisze:

  PYTANIE DO ZWOLENNIKÓW TRÓJCY

  Czemu wierzycie takim ludziom, jak Włodzimierz Bednarski, autor książki apologetycznej, katolikowi: http://www.piotrandryszczak.pl/15.html

  Powołujecie się na jego argumenty, a nie widzicie, że on tak samo broni kultu maryjnego [!] i piekła:
  http://www.piotrandryszczak.pl/28.html

  W tym się akurat myli, a w przypadku Trójcy się NIE MYLI, tak?

  Druga sprawa, autor ten to manipulator, który CELOWO dobiera sobie takie fakty z historii koscioła (pisma tzw. Ojców kościoła), a inne CELOWO przemilcza, by pasowało do doktryny.

  Już sam fakt, że taka osoba broni Trójcy, sprawia, że czujesz, że coś śmierdzi i to strasznie… 😦

  Polubienie

  • krav pisze:

   Przecież doskonale wiesz, że trójca KK, a trójca o której ja piszę to inna bajka.

   Polubienie

  • Girion pisze:

   Czym się różni „twoja” trójca od trójcy KRK?

   Polubienie

  • krav pisze:

   Wystarczy, że przeczytasz wyznanie nicejskie – jego treść i zobaczysz różnice np. że Jezus jest zrodzony przed wiekami, a ja mówię, że nigdy nie był zrodzony. itp.

   Tobie jest bliżej ze zrodzonym Jezusem do KK, a idąc twoim tokiem myślenia, to może jest to błąd? bo KK tak naucza?

   Polubienie

  • Girion pisze:

   https://pl.wikipedia.org/wiki/Nicejskie_wyznanie_wiary

   Tych, którzy mówią: «był kiedyś czas kiedy go nie było» lub «zanim się narodził nie był» lub «stał się z niczego» lub pochodzi z innej hipostazy, lub z innej substancji [niż Ojciec], lub, że Syn Boży jest zmienny i przeobrażalny, tych wszystkich powszechny i apostolski Kościół wyłącza.

   Czyli wygląda, że Jezus był od zawsze, tak samo jak Bóg. Czyli zwykła trójca…

   Polubienie

  • krav pisze:

   Nicejskie wyznanie, które KK klepie podczas mszy jest sprzeczne z powyższym.

   Polubienie

 10. jawa pisze:

  „By łaskę i sprawiedliwość można połączyć, to sam Bóg musiał zejść na ziemię i ponieść karę, która wykonało jego stworzenie – ludzie”

  dokładnie tam było, Jezus który stworzył świat, dał ludziom wolną wolę żeby sami mogli zdecydować czy chcą być z Nim, zszedł na ziemię wziął na siebie konsekwencje dania ludziom wyboru czyli konsekwencje grzechu i został zabity przez tych którzy Go odrzucili.

  Dla nas Jezus jest Bogiem bo stworzył świat i nas, dla Jezusa Bogiem jest Bóg Ojciec bo Go Bóg Ojciec stworzył. Boga Ojca nikt nigdy nie widział poza Jezusem, Ojciec jest dla nas niedostępny, dostępny dla nas jest tylko Jezus. To Jezus rozmawiał z Adamem w Edenie, On prowadził Izrael przez morze, i On przyszedł na świat w ciele człowieka. O Bogu Ojcu wiemy tylko dlatego, że Jezus nam to powiedział kiedy przyszedł na świat, wcześniej ludzie znali tylko Jezusa pod imieniem YHWH.

  Jan pisze o tym tu:

  „Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. 18 Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, [o Nim] pouczył”

  Bóg jednorodzony czyli Jezus pouczył nas o Ojcu – o Bogu którego nikt nie widział, o Bogu który nie ma początku i jest doskonałą doskonałością, o Bogu który stworzył Jezusa i dał mu we władanie wszystko oprócz siebie.

  Cały problem jest dlatego, że ludzie uważają że YHWH, ten który przemawia w ST to jest Bóg Ojciec, ale tak nie jest, dla ludzi od początku świata był tylko Jezus i dalej jest, do Ojca nie mamy żadnego dostępu bo jesteśmy grzeszni, jak wszyscy ludzie przejdą już wszystkie próby, każdy się określi, nastąpi sąd wtedy będzie nowe niebo i nowa ziemia i wtedy dopiero poznamy Boga Ojca osobiście.

  Polubienie

 11. krav pisze:

  Doprawdy tyko Jezus stworzył świat?

  Hiob 33: (4) Duch Boży stworzył mnie (człowieka), a tchnienie Wszechmocnego ożywiło mnie.
  Iż 43: (1) Lecz teraz – tak mówi Pan (JAHVE) – który cię stworzył, Jakubie, i który cię ukształtował, Izraelu: Nie bój się, bo cię wykupiłem, nazwałem cię twoim imieniem – moim jesteś! ( i dalej) (11) Ja, jedynie Ja, jestem Panem (JAHVE), a oprócz mnie nie ma wybawiciela.

  Trzy istoty:

  1Mojż 1:(26) Potem rzekł Bóg (ELOHIM – nie JAHVE): Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas i niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. (27) I stworzył Bóg (ELOHIM) człowieka na obraz swój. Na obraz Boga (ELOHIM) stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich.

  Człowiek w j. polskim nie ma formy mnogiej (fenomen gramatyczny). Kto to jest człowiek? Mężczyzna i Kobieta = człowiek, Bóg stworzył człowieka, nie ludzi, a człowiek to nie jest jedna osoba. Dlatego też skoro człowiek jest na obraz stworzony, a jest to podobieństwo – nie 100% oryginał, śmiem twierdzić i ST to potwierdza, że są trzy osoby/istoty Boskie, które stanowią jednego ELOHIM. J. Hebrajski zna formę gramatyczną dualistyczna, a pomimo tego Bóg stworzył Człowieka (wyraz użyty w liczbie pojedynczej, a nie w liczbie dualnej chociaż jest to para – mężczyzna i niewiasta)

  Człowiek to nie jest jedna osoba: Mat 19: (5) I rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, i będą ci dwoje jednym ciałem. Mar 10: (8) I będą ci dwoje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało.

  ELOHIM to ogólne imię Boga. Występuje w Biblii ponad 2500 razy i oznacza moc, siłę. Imieniem tym określony został Bóg stwórca nieba i ziemi 1Mojz 1: (1) Na początku stworzył Bóg (ELOHIM) niebo i ziemię. Imię ELOHIM przedstawia Boga manifestującego się w potędze aktu twórczego.

  ELOHIM to forma gramatyczna mnoga, starożytni nigdy nie posługiwali się w formie liczby mnogiej do jednej osoby, dopiero wprowadzono to w łacinie.

  Iz48: (12) Słuchaj mnie, Jakubie, i ty, Izraelu, którego powołałem! Ja to jestem, Ja pierwszy i Ja ostatni (JEZUS – zob. OBJ 22:13). (13) Przecież to moja ręka założyła ziemię i moja prawica rozpostarła niebiosa; gdy Ja na nie wołam, wszystkie razem stają. (14) Zbierzcie się wszyscy i słuchajcie! Kto z nich to przepowiedział? Ten, którego Pan (JAHVE) miłuje, wykona jego wolę na Babilonie, a jego ramię na Chaldejczykach. (15) Ja, Ja to przepowiedziałem i Ja go powołałem, sprowadziłem go i on szczęśliwie dokona swojego dzieła. (16) Zbliżcie się do mnie i słuchajcie tego! Od samego początku nie mówiłem w skrytości, odkąd się to dzieje, Ja tam jestem! A teraz Wszechmogący,

  „mój Pan”,
  posłał
  „mnie”
  i jego
  „Duch”.

  To kim jest ten ELOHIM?

  Polubienie

  • Girion pisze:

   ELOHIM to ogólne imię Boga. Występuje w Biblii ponad 2500 razy i oznacza moc, siłę. Imieniem tym określony został Bóg stwórca nieba i ziemi ……….

   …….. oraz takie „bóstwa” jak Dagon, Baal i inne… sprawdź, w Biblii w odniesieniu do nich też występuje to słowo, które daje mu wyniosłość. Udowodnij teraz, że Dagon jest w trójcy.

   Polubienie

  • krav pisze:

   Podaj fragmenty zatem.

   Polubienie

  • Girion pisze:

   unto Dagon

   h1712
   דָּגוֹן Dagown

   their god,

   h430
   אֱלֹהִים ‚elohiym

   Sędziów 16:23

   http://www.blueletterbible.org/Bible.cfm?b=Jdg&c=16&t=KJV#s=t_conc_227023

   Polubione przez 1 osoba

  • krav pisze:

   […….. oraz takie „bóstwa” jak Dagon, Baal i inne… sprawdź, w Biblii w odniesieniu do nich też występuje to słowo, które daje mu wyniosłość. Udowodnij teraz, że Dagon jest w trójcy.]

   Dagon to Ojciec Baala.

   ELOHIM to forma gramatyczna mnoga, starożytni nigdy nie posługiwali się w formie liczby mnogiej do jednej osoby, dopiero wprowadzono to w łacinie.

   Polubienie

  • Girion pisze:

   To jakim cudem użyli tego odnosnie:
   Baal – Sędz.6:31
   Kemosz – Sędz.11:24
   Dagon – Sędz.16:23
   Milkom – 1 Król.11:33

   http://blog.antytrynitarianie.pl/elohim-liczba-mnoga/

   Polubione przez 1 osoba

  • krav pisze:

   Wydaje mi się, że mieli kilku Bogów i pogańskie trójce, dodatkowo nie wiem czy myśleli jak np. Abraham z którym jadł Bóg, a jest to ciekawa historia, a następnie historia Lota.
   Nawet mała ilość kłamstwa/fałszu sprawia, że jest się przeciw Boga, dlatego też czy mieli jednego Boga w jedyńcy czy w trójcy, czy politeizm to było to wymierzone przeciew ELOHIM.

   Temat będę badał cały czas niedługo wspomogę się literaturą to coś więcej może się dowiem i napiszę. Kluczem jak dla mnie jest Stary Testament, starożytni musieli mieć dość informacji, by poznać Boga inaczej byliby zgubieni.

   Pozdrawiam,
   Krav

   Polubienie

 12. adi pisze:

  Girion – naczytałeś się branhamowców czy co?
  zobacz – http://www.razemdlaewangelii.pl/wielkie-doktryny/402-prawda-o-trojcy-a-herezje

  Polubienie

  • Girion pisze:

   Nie czytałem żadnych branhamowców, nie wiem co to jest nawet. Co do linku: nie jestem arianinem i nie uznaję, że Jezus jest aniołem… to tak nawiasem mówiąc.

   Polubienie

 13. adi pisze:

  W matrixie jest taki ciekawy symbolizm – Trinity podchodzi do Neo ,a on wypowiada potocznie „Jesus!” – na co ona – co? … 😀

  „Zawsze mnie zdumiewa niefrasobliwość antytrynitarzy, gdy wypowiadają się z taką łatwością na temat Boga i Jego Chrystusa tak jakby wypowiadał się rolnik na temat krowy. Tak łatwo im Boga ponumerować, poklasyfikować, wydaje im się, że nic ich na Jego temat nie zdziwi. Tymczasem Bóg jest stwórcą świata, którego złożoność do dziś nie
  zaprzestaje zadziwiać ludzi. Człowiek, o którym Bóg powiedział: „Daję ci serce mądre i rozumne, że takiego jak ty jeszcze nie było przed tobą i takiego jak ty również po tobie nie będzie. (1Krl.3:12), wypowiedział takie słowa: „Gdy postanowiłem szczerze poznać mądrość i zbadać sprawy, jakie się dzieją na ziemi, że oko niejednego ani w dzień, ani w nocy nie znajdzie snu, poznałem ze wszystkich dzieł Bożych, że człowiek nie może dojąć do sedna spraw, jakie się dzieją pod słońcem. Chociaż człowiek się trudzi, aby je zbadać, nie dojdzie tego; a chociaż nawet mędrzec twierdzi, że to rozumie, nie może tego zgłębić.” (Kazn.8:17-18) Jeśli zrozumienie Bożego stworzenia jest tak trudne, to co dopiero zrozumienie Jego Stwórcy o którym apostoł Paweł napisał: „O głębokości bogactwa i mądrości, i poznania Boga! Jakże niezbadane są wyroki jego i niewyśledzone drogi jego! Bo któż poznał myśl Pana? Albo któż był doradcą jego?” Jeśli więc antytrynitarz patrzy na Boga jak na krowę, to nic dziwnego, że gdy myśli o Trójcy, widzi trzy krowy…”

  Polubienie

  • Girion pisze:

   A czy ewangelia nie jest dla prostych ludzi, dla, jak to mówią ateusze, „hebrajskich pastuchów”? A może to wy doszukujecie się tu nie wiadomo czego, jakichś skomplikowanych teorii, trójc, dwójc, cudów na kiju?

   PISZĘ jeszcze raz, proste wersety biblijne, najprostsze z możliwych, jeśli ich nie rozumiesz – albo nie chcesz zrozumieć – to masz problem.

   A to jest żywot wieczny, aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. J 17:3, BW

   Ponieważ Bóg nie jest Bogiem zamętu. 1Kor 14:33

   I do takich filozofów i mącicieli od robienia sobie boskich „tworów”:

   Zatem ja, zaświadczam przed Bogiem i Panem Jezusem Chrystusem, który ma sądzić żyjących i umarłych, o jego przybyciu oraz o jego królestwie. Ogłoś to słowo; stań obok w porę, czy nie w porę; wykaż, krytykuj, zachęcaj, w całej wyrozumiałości i nauczaniu. Ponieważ zdarzy się czas, kiedy nie zniosą zdrowej nauki, a nadto nagromadzą sobie nauczycieli według własnych tęsknot, dając sobie drapać ucho. Więc zaiste, odwrócą słuch od prawdy, a będą się zwracać do bajek. 2Tym 4:1-4

   Dotarło? Jak nie, to przeczytać raz jeszcze, do skutku.

   Polubienie

  • Krav pisze:

   Przecież w Biblii masz często wyrażenia, że Pan = Bóg, to w powyższym wychodzi dwójca.
   Nie.

   Napisałeś, że Ojciec to Bóg
   Tak.
   Jezus to Bóg
   Tak, ale ma początek, a Bóg Ojciec nie ma.
   DŚ uważasz, że to moc Boża, ale to bzdura bo Jezus jest mocą Bożą: 1 Kor1:(24) natomiast dla powołanych – i Żydów, i Greków, zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą

   I tym sposobem udowodniłeś fakt, że Jezus został stworzony, bo:
   Urodziłam się przed pagórkami… od początku, od prastarych początków ziemi… Prz 8:22-25

   I pomimo tego, że jest tu tak napisane, to nie zabiera się Jezusowi tytułu Boga, ani jego człowieczeństwa.

   Biblia jest precyzyjna i odnośnie DŚ mówi, że jest Bogiem.
   Dz 5:(4) Czyż póki ją miałeś, nie była twoją, a gdy została sprzedana, czy nie mogłeś rozporządzać pieniędzmi do woli? Cóż cię skłoniło do tego, żeś tę rzecz dopuścił do serca swego? Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu.
   Otóż nie jest. W cytacie, skłamał Bogu, bo Duch Święty to Duch Boży, czyli skłamał Bogu Ojcu.

   Sugeruję nie dobierać teorii tylko czytać tak jak jest napisane.

   I vice versa.

   Polubienie

  • adi pisze:

   DUCH ŚWIĘTY JEST W PEŁNI BOGIEM
   Rozważmy dwa fragmenty Słowa Bożego zrównujące Ojca i Ducha
   • Bóg udziela darów i różnorakich mocy wedle własnego uznania
   Hebr. 2:3-4
   3 Jakże my ujdziemy, jeśli zaniedbamy tak wielkie zbawienie, które było głoszone na początku przez Pana, a potwierdzone nam przez tych, którzy go słyszeli?
   4 Którym i Bóg dał świadectwo przez znaki, cuda i różnorakie moce oraz przez udzielanie Ducha Świętego według swojej woli.
   • Duch Świety nazwany Panem i Bogiem udziela darów i różnorakich mocy wedle własnego uznania
   1 Kor. 12:4-11
   4 A różne są dary, lecz ten sam Duch.
   5 Różne też są posługi, lecz ten sam Pan.
   6 I różne są działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich.
   7 A każdemu jest dany przejaw Ducha dla wspólnego pożytku.
   8 Jednemu bowiem przez Ducha jest dana mowa mądrości, drugiemu mowa wiedzy przez tego samego Ducha;
   9 Innemu wiara w tym samym Duchu, innemu dar uzdrawiania w tym samym Duchu;
   10 Innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozróżnianie duchów, innemu różne rodzaje języków, a innemu tłumaczenie języków.
   11 A to wszystko sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu z osobna, jak chce.
   Wniosek
   Duch Święty jest w pełni Bogiem, posiada identyczną moc

   Nie wiem, kasować te głupoty… ?

   Polubienie

  • Girion pisze:

   No tak, Ojciec jest Bogiem, Jezus jest Bogiem, Duch Święty też jest w pełni Bogiem, czyli mamy Trójcę 🙂

   Ech… Wam to by pasowało, byście taką trójcę wyznawali, jak na grafice…

   Polubienie

Możliwość komentowania jest wyłączona.

 • 841,030 wyświetleń
%d blogerów lubi to: