Czy kościół rzymskokatolicki naprawdę dał nam Biblię?

4

26 lipca 2015 - autor: G

Uwaga, w artykule nie podaję tego, że Piotr pisał o listach Pawła jako o Słowie Bożym, a Paweł cytował Ewangelię wg Łukasza jako Pismo Święte. Pomijam to. Pomijam także fakt, iż całe Pismo jest kompletnie spójne i wzajemnie się uzupełniające, uzasadniając to za pomocą licznych wersetów.

Na podstawie faktów historycznych chcę pokazać, że treść kanonu NT była znana przed synodem w Hipponie i Kartaginie, a także to, że ratyfikowanie składu kanonu Pisma Świętego przez te synody wcale nie oznacza tego, iż to kościół rzymskokatolicki „dał” nam Biblię.

UWAGA: to, że cytuję tutaj np. Tertuliana, czy też Euzebiusza, nie oznacza, że zgadzam się ze wszystkimi ich naukami. Odnosi się to do każdego artykułu! /G.

⇒ Polikarp ze Smyrny (69-156), jego list do Filipian (powstały ok. 110-135) – na jego temat wyraził się Charles Leach w swojej książce pt. Our Bible: How We Got It:

W całym liście, którego przeczytanie zajmuje ok. 10 minut, znajdujemy język Mateusza, Łukasza, Jana i Dziejów Apostolskich; Listu Piotra; i Listów Pawła do Rzymian, Koryntian, Galatów, Efezjan, Tesaloniczan, Filipian, Kolosan, Tymoteusza, i Tytusa. Oto mamy łącze w naszej sieci, które pokazuje powiązania z aktualnymi pisarzami Nowego Testamentu, i zapewnia nas, poza wszelką wątpliwością, iż treść naszego NT była w rękach ludzi, którzy żyli, zanim umarł ostatni apostoł.

Wychodzi więc na to, że Polikarp znał skład Pisma, ponieważ jak sam on mówi w swoim liście do Filipian:

Ponieważ ufam, że jesteście dobrze oparci w Świętych Pismach, i że nic nie jest przed wami ukryte.

⇒ Papiasz (70-135) powołuje się na ewangelie Marka i Mateusza.

⇒ Justyn Męczennik (100-165): wspomniał, że ewangelie są cztery, cytował z nich w swoich pismach, a także z niektórych listów Pawła, a także z Apokalipsy Jana.

⇒ Teofil z Antiochii (II wiek) wiedział, co znajduje się w kanonie, gdyż napisał takie słowa:

 I co do czystości, Święte Słowo uczy nas nie tylko, by nie grzeszyć zachowaniem, ale nawet myślą, by nawet w sercu nie obmyśliwać jakiegokolwiek zła, ani by patrzeć na żonę innego mężczyzny naszymi oczami, pożądając jej – Do Autolykosa, Księga III, Rozdział XIII

Jezus wyraźnie nauczał, że pożądanie żony drugiego mężczyzny jest grzechem, więc było wiadome, że księgi NT są Słowem Bożym.

⇒ Ireneusz z Lyonu (130-200): cytował w swoich pismach ze wszystkich ksiąg NT oprócz listu do Filemona, listu Judy, Jakuba i 3 Jana.

⇒ Kanon Muratoriego (175) – stworzony przez Caiusa (ucznia Ireneusza), jego nazwa pochodzi od osoby, która ten kanon odkryła. Uważa za święte wszystkie księgi NT z wyjątkiem: Hbr, Jk, 3J, 1P, 2P.

⇒ Polikrates z Efezu (ok. 193) wyjaśnił, że znał już kanon NT, mówiąc te słowa:

Ja zatem, brat, który żył 65 lat w Panu, i spotkał wielu braci na świecie, i przebrnął przez każde Święte Pismo – Euzebiusz, Historia Kościoła, Księga V, Rozdział XXIV, Wersety 2-7.

⇒ Klemens Aleksandryjski (150-215): podał nazwy wszystkich ksiąg NT oprócz listu do Filemona, listu Jakuba, 2 Piotra i 3 Jana. Ponadto, powiedziano nam przez Euzebiusza, który posiadał dzieła Klemensa, iż dawał on wyjaśnienia i cytował ze wszystkich kanonicznych ksiąg NT.

⇒ Tertulian (160-230): wspomniał o wszystkich księgach NT oprócz drugiego listu Piotra, Jakuba i 2 Jana.

⇒ Orygenes (185-255): podał nazwy wszystkich ksiąg zarówno nowego, jak i starego testamentu.

⇒ Euzebiusz z Cezarei (270-340): wymienia nazwy wszystkich ksiąg NT. Został wyznaczony przez cesarza Konstantyna do transkrypcji 50-ciu egzemplarzy Biblii na użytek kościołów w Konstantynopolu.

⇒ Atanazy Wielki (296-373): podał nazwy wszystkich ksiąg NT.

⇒ Cyryl, biskup Jerozolimy (315-386): podał nazwy wszystkich ksiąg NT oprócz Apokalipsy.

⇒ Synod plenarny Afryki w Hipponie (393) jedynie ratyfikował istniejący już od wielu lat kanon NT. Co ciekawe, nie zostało wspomniane, ani nawet nie ma najmniejszego śladu na to, że ci biskupi oficjalnie skompletowali księgi znajdujący się w Biblii. Synody w Hipponie i w Kartaginie były synodami lokalnymi, nie ekumenicznymi (ogólnymi). Jak sam ten synod podaje:

Niech to będzie wiadome również bratu i współkapłanowi naszemu św. Bonifacemu, biskupowi miasta Rzymu lub innym biskupom tych terytoriów dla potwierdzenia tego kanonu, ponieważ Ojcowie nam przekazali, że te księgi należy czytać w Kościele.

Jeszcze ciekawiej…

Kościół rzymskokatolicki twierdzi, że kanon Pisma Świętego nie był uchwalony nieomylnie do czasu Soboru Trydenckiego w 1546 r.

Dekrety Trydenckie [m.in. z Soboru Trydenckiego] z których powyższa lista ksiąg jest pobrana, były pierwszym nieomylnym i skutecznie ogłoszonym oświadczeniem kanonu, skierowanym do Kościoła Powszechnego – New Advent Catholic Encyclopedia

Ponadto, nie można powiedzieć, że Kościół, który wtedy, w 393 r. ratyfikował kanon NT, był dzisiejszym kościołem rzymskokatolickim. Wiele doktryn zostało wprowadzone później, a edykt cesarza Justyniana datowany na 533 r. uczynił papieża głową wszystkich kościołów, co daje jasny przekaz.

Tak więc oczywistym jest fakt, że kościół rzymskokatolicki nie dał nam Biblii. Kanon nie jest pochodzenia ludzkiego, to dzieło Boże. Wszystkie księgi już w chwili powstania były w kanonie Bożym. Kościół (nie mylić z KRK) rozpoznał pisma jako natchnione i zachował je w postaci Biblii.

Źródła:

http://www.bible.ca/cath-bible-origin.htm

http://www.cogwriter.com/canon.htm

http://answeringcatholicclaims.blogspot.com/2012/02/did-catholic-church-give-us-bible.html

http://biblia.wiara.pl/doc/423163.Synod-plenarny-Afryki-w-Hipponie

Opracowanie: Girion

Reklamy

4 thoughts on “Czy kościół rzymskokatolicki naprawdę dał nam Biblię?

 1. Fujiwara pisze:

  Generalnie polecam uważać na drugą stronę (COG) – Herbert W. Armstrong był fałszywym prorokiem – ale opracowanie dobre.

  Polubienie

  • Girion pisze:

   Ja w swoich opracowaniach w ogóle nie korzystam z artykułów tych kościołów (bo są tzw. odstrzały kościoła Armstronga – UCG, RCG, CCG) nt. proroctw, ani też tzw. wydarzeń światowych, bo wiadomo. Ale doktryny biblijne (zaznaczam: niektóre! Bo są też złe) i źródła historyczne opisują dobrze.

   Polubienie

  • Fujiwara pisze:

   Giron spokojne. Ja dokładnie rozumiem, tylko nie spełnił bym swojego obowiązku jakbym nie ostrzegł.

   Polubienie

Możliwość komentowania jest wyłączona.

 • 841,375 wyświetleń
%d blogerów lubi to: