Co się stanie z tymi, którzy przyjmą znamię bestii?

15 lipca 2015 - autor: G

Na pierwszy rzut oka, ten fragment może wydawać się potwierdzać tradycyjną ideę kipiącego, pełnego siarki i ognia piekła, bezlitośnie i wiecznie dręczącego bezbronne i nieśmiertelne dusze. Jeśli jednak nie posiadasz w swoim umyśle uprzedzeń odnośnie wyglądu piekła, to możesz zrozumieć, iż ten fragment opisuje zupełnie inną okoliczność:

markofthebeast

To i on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu i będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec Baranka. A dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków i nie mają wytchnienia we dnie i w nocy ci, którzy oddają pokłon zwierzęciu i jego posągowi, ani nikt, kto przyjmuje znamię jego imienia. Ap 14:10-11

Spójrzmy na kontekst, wydarzenia te dzieją się na ziemi, wśród katastrof i zniszczeń, bezpośrednio przed, lub w czasie przyjścia Jezusa, nie w piekle, lub w życiu po śmierci. Fragment ten opisuje karę na mieszkańcach ziemi, którzy „oddają pokłon zwierzęciu i jego posągowi, oraz przyjmują znamię jego imienia”.

Rozdział 13 opisuje „bestię” – światową super-moc końca czasów, postawioną w przeciwieństwie do Boga, a także jej znak. Ci, którzy przyjęli ten znak, pokazują przynależność do bestii. Rozdział 14 pokazuje konsekwencje tego wyboru.

Zauważ także, że „dym ich męki unosi się na wieki” – to wcale nie mówi, że ich męka trwa na wieki. Dawid napisał w psalmie: bezbożni zginą, jak dym się rozwieją (Ps 37:20).

Dym jest niewątpliwie związany z gniewem Boga, wylanym na ziemię. Opisane jest to szczegółowo w rozdziale 16. Zaliczają się do niego: powszechne zniszczenie, wielki upał, wojny i ogromne trzęsienie ziemi. Wszystkie te wydarzenia będą generować ogromne pożary i ogromne ilości dymu.

Właściwości dymu są tego rodzaju, że „unosi się na wieki” – nic nie może go powstrzymać lub zapobiec. Ponadto, grecka fraza przetłumaczona na „na wieki”, nie musi oznaczać „na wieczność”. Może to się odnosić do tego, że dzieje się to w kulminacji wieków.

W wersecie 11 mowa jest o tych, którzy „nie mają wytchnienia we dnie i w nocy”. Odnosi się to do tych, którzy kontynuują oddawanie czci bestii i jej obrazowi. Będą oni w ciągłym strachu, będą obawiać się o swoje życie, a w konsekwencji, nie będą w stanie znaleźć choć chwili wytchnienia podczas tego przerażającego czasu gniewu Bożego.

Zamiast wiecznych tortur w piekle, z kontekstu widzimy, że ten fragment opisuje konkretne wydarzenia, które będą mieć miejsce na ziemi u schyłku czasów.

Na podstawie: http://www.ucg.org/bible-study-tools/booklets/heaven-and-hell-what-does-the-bible-really-teach/will-the-torment-of-the

Opr. Girion

Reklamy

  • 840,838 wyświetleń
%d blogerów lubi to: