„A tam będzie płacz i zgrzytanie zębów…”

27 czerwca 2015 - autor: G

Tradycyjna teologia biblijnie błądzi, jeśli chodzi o zwrot „zgrzytanie zębów” z pierwszego wieku. Prosty przegląd kilku tekstów, w których ta fraza była użyta, jasno pokazuje, że tradycyjny sposób myślenia o tym, jako o frazie opisującej ból i cierpienie, jest nieuzasadniony. Nasz język i idiomy nie są takie same, jak te biblijne. 

image5

Na przykład:

W gniewie swoim rozrywa mnie i prześladuje, zgrzyta na mnie zębami. Moi wrogowie przeszyli mnie oczyma. – Hiob 16:9

Osoba, która „zgrzyta zębami”, wyraża wielki gniew wobec innych.

Bezbożny knuje przeciwko sprawiedliwemu i zgrzyta na niego zębami. – Ps 37:12

Bezbożni są źli na sprawiedliwych i „zgrzytają” na nich zębami.

Wszyscy twoi nieprzyjaciele otworzyli na ciebie swoje usta, gwiżdżą i zgrzytają zębami, mówiąc: Zniszczyliśmy je. Zaiste, ten to dzień, którego oczekiwaliśmy, dożyliśmy go i oglądali! Lm 2:16

Wrogowie Izraela są źli na niego i zaatakowali go. „Zgrzytają zębami” na Izrael.

Gdy oni usłyszeli te słowa, wpadli w gniew i zgrzytali na niego zębami. Dz 7:54

Oskarżyciele byli na niego źli i zaatakowali go. „Zgrzytali” na niego zębami ze złości.

Tak więc z hermeneutycznej zasady, iż „Pismo interpretuje Pismo”, widzimy jasno, co Jezus powiedział:

Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy zobaczycie Abrahama, Izaaka i Jakuba, i wszystkich proroków w królestwie Bożym, a siebie wyrzuconych na zewnątrz. Łk 13:28

Chodziło mu o to, że pewnego dnia:

  1. Wiele ludzi będzie płakać, gdy uświadomią sobie, że stracili szansę na nieśmiertelność, a wkrótce zostaną skazani na wieczną śmierć.
  2. Wiele ludzi będzie złych na Boga, będą „zgrzytać zębami” na Niego. To będą ci, którzy będą prawdopodobnie przeklinać Boga, aż do ostatniego tchu, aż będą zniszczeni.

To nic więcej, jak „płacz i złość”, które zostało inaczej powiedziane w języku starożytnym – „płacz i zgrzytanie zębów”, które zostało fałszywie zinterpretowane przez tradycję.

Źródło: http://www.hellhadesafterlife.com/conditional-immortality/gnashing-of-teeth

Tłum. Girion

Reklamy

  • 840,838 wyświetleń
%d blogerów lubi to: