W jaki sposób doktryna nieśmiertelnej duszy i piekła spenetrowała wczesny Kościół?

4

23 czerwca 2015 - autor: G

Koncepcja rzekomej nieśmiertelności duszy była na samym początku nauczana w starożytnym Egipcie i Babilonie. Wczesne chrześcijaństwo zostało zainfekowane przez grecką filozofię, która rozprzestrzeniała się przez świat rzymski i grecki.

Wiara, że dusza kontynuuje swój żywot po śmierci ciała jest… spekulacją… nigdzie wyraźnie nie uczoną w Piśmie. Wiara w nieśmiertelność duszy przyszła do Żydów od kontaktów z grecką myślą i głównie filozofią Platona. – Jewish Encyclopedia, 1941, t. 6, “Immortality of the Soul”, s. 564, 566.

Platon (428-348 p.n.e.) – filozof grecki i uczeń Sokratesa nauczał, że ciało i „nieśmiertelna dusza” oddzielają się przy śmierci. Oto komentarz na temat poglądu starożytnego Izraela na temat duszy:

Wpłynęła nas nas bardziej lub mniej, grecka filozofia Platona, która mówi, że ciało umiera, a dusza jest nieśmiertelna. Taki pomysł jest całkowicie sprzeczny ze świadomością Izraelitów i nie można go nigdzie znaleźć w Starym Testamencie. – The International Standard Bible Encyclopedia, 1960, t. 2, s. 812, “Death”.

Jak więc wczesny kościół doszedł do oficjalnej akceptacji doktryny duszy nieśmiertelnej i wiecznych mąk? Te nieszczęsne błędy mogą być przypisane jednemu z najbardziej wpływowych teologów w historii kościoła – Augustynowi z Hippony – który żył od 354 r. do 430 r. Augustyn został okrzyknięty przez wielu współczesnych chrześcijan jako „ojciec ortodoksji”.

Augustyn był pod silnym wpływem filozofii greckiej. Wg tej filozofii, wszechświat fizyczny, w tym ciało człowieka, był postrzegany jako zły. Ten negatywny pogląd stał w sprzeczności z hebrajskim stworzeniem świata, o którym mówi Pismo. Wg Biblii, stworzony świat był „dobry” (Gen 1:31), choć ta dobroć została uszkodzona przez grzech (Iz 24:5-6), to stworzenie wciąż odzwierciedla chwałę Boga do pewnego stopnia (Ps 19:1). Pewnego dnia stworzenie będzie odnowione przez Stwórcę.

Gnostycka herezja mówiąca o tym, że Jezus był w postaci duchowej i nie przyjął ludzkiego ciała, a w konsekwencji nie mógł doświadczyć fizycznej śmierci, była śledzona do czasów hellenistycznych pogan, którzy przyjęli ewangelię, ale ich grecki stan umysłu wszedł w konflikt z chrześcijańską prawdą. Naturalnie się dziwili: „Jak Syn Boży, mający boską naturę, mógł przyjąć ludzkie ciało, które jest złe?”.

Augustyn nie był gnostykiem, ale wpływ greckiej filozofii nie pozwolił mu przyjąć prostej prawdy biblijnej. Na przykład, koncepcja mówiąca, że święci spędzą wieczność w odnowionych ciałach, na dosłownej, nowej ziemi, w fizycznym, nowym wszechświecie, była bluźniercza dla jego greckiej mentalności. Rozwiązał ten problem przez uduchowienie tego, co Biblia jasno uczy. Stwierdził, że „Nowa Ziemia” i „Nowe Jeruzalem” odnosi się do nieba…

Jego celem było zhellenizowanie tego, co mówi Pismo, i… udało mu się to! Jego poglądy odnośnie życia wiecznego zostały oficjalnie zaakceptowane na Soborze Efeskim w 431 r.

Posiadając grecką mentalność, Augustyn również wierzył, że dusza ludzka jest nieśmiertelna i jej żywot nie kończy się nigdy. W związku z tym był gorącym zwolennikiem wiecznych mąk piekielnych.

Przed Augustynem byli inni teologowie, którzy przyjęli doktrynę wiecznych mąk. Taką osobą był Tertulian (160-220), którego poparcie dla niekończących się tortur w piekle, było oparte na żarliwej wierze w nieśmiertelność duszy. Był pod takim wpływem pogańskiej, greckiej filozofii, że cytował Platona w swoich pismach:

Mogę użyć tu opinii Platona, który mówi: „Każda dusza jest nieśmiertelna”. – Tertullian, 3

Atenagoras (127-190) – platoński filozof, który dokonał konwersji na chrześcijaństwo, był pierwszym chrześcijańskim pisarzem, który wyraźnie zaprzeczył dosłownej, wiecznej destrukcji bezbożnych. Nie trzeba dodawać, że jego pogląd nie był oparty na Piśmie, tylko na jego wcześniejszych wierzeniach, które zdobył, gdy był greckim filozofem. To wierzenie zinfiltrowało chrześcijaństwo po apostolskich czasach dzięki „apologetom”, którzy dokonali konwersji z greckiej filozofii. Konwertyci z hellenistycznego judaizmu również rozprzestrzeniali te nauki.

Spekulacje na temat duszy w kościele po-apostolskim były pod silnym wpływem greckiej filozofii. Widziane jest to w akceptacji przez Orygenesa doktryny Platona na temat preegzystencji duszy jako czystego umysłu (nous), który przez odpadnięcie od Boga, został schłodzony do duszy (psyche) kiedy straciła swój udział w boskim ogniu, poprzez spojrzenie na ziemię. – The Evangelical Dictionary of Theology, 1992, “Soul,” s. 1037.

To Augustyn jednak usystematyzował i spopularyzował wiarę w wieczne męki i spowodował, że stały się one oficjalna doktryną kościoła rzymskokatolickiego.

Oznacza to, że większość dzisiejszego chrześcijaństwa naucza filozofii greckiej, a nie Słowa Bożego, odnośnie ludzkiej natury, życia wiecznego i drugiej śmierci.

Na podstawie:

http://www.hellhadesafterlife.com/hell/hell-early-christian-church

http://www.ucg.org/bible-study-tools/booklets/heaven-and-hell-what-does-the-bible-really-teach/the-history-of-the

Opracowanie: Girion

Reklamy

4 thoughts on “W jaki sposób doktryna nieśmiertelnej duszy i piekła spenetrowała wczesny Kościół?

 1. maciek pisze:

  pytania do autora bloga – ponieważ chciałbym uderzyć w fałsz. Jak powinienem rozmawiać ze świadkami Jehowy? Czy uważasz, że Ziemia jest płaska? Dlaczego większość chrześcijan -niekatolików dalej wierzy w trójcę i Jezusa jako Boga? Czy jesteś z ekipy odrzucającej listy Pawła? Mam nadzieję, że nie.

  Polubienie

  • Girion pisze:

   Czy uważasz, że Ziemia jest płaska?

   Nie.

   Czy jesteś z ekipy odrzucającej listy Pawła?

   Nie.

   Dlaczego większość chrześcijan -niekatolików dalej wierzy w trójcę i Jezusa jako Boga?

   Jezusa można nazywać Bogiem, bo jest Synem Bożym, ma naturę boską. Ale jest Bogiem zrodzonym, czyli był taki czas, że Jezusa nie było. Cytat z pamięci: „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga… A Słowo ciałem się stało…”. A jak wiemy, Bóg Ojciec nie ma początku, ani końca. Jeszcze jest o tym w psalmie.

   Dlaczego wierzą w trójcę? Trójca to centralny dogmat KRK, na nim są oparte pozostałe nauki tego kościoła. Trójca powstała w celu podporządkowania sobie wszystkich chrześcijan w imperium rzymskim, cesarz Konstantyn był pierwszym tak jakby liderem „ekumenizmu”, dogmat trójcy pomógł mu ujednolicić wiarę w całym imperium. Tak przy okazji, to trzy plemiona – Ostrogoci, Herulowie i Wandalowie – zginęły za odmówienia przyjęcia doktryny trójcy. To też coś znaczy. Uważam, że to jakoś pośrednio łączy córki nierządnicy (kościoły protestanckie, które odeszły od Słowa) a nierządnicę-matkę (KRK), to właśnie dogmat trójcy. Oprócz tego łączy ich pogański kalendarz – i zielonoświątkowcy, i baptyści, i luteranie obchodzą Christmas, 25 grudnia, w czasie narodzin słońca.

   Jak powinienem rozmawiać ze świadkami Jehowy?

   Hmmm… nie miałem z nimi do czynienia. Powiedz im może, że nie należysz do żadnej organizacji religijnej i że jesteś chrześcijaninem. Wtedy będą zadawać Ci pytania, więc odpowiadaj zgodnie z Biblią i tyle 😉

   Polubienie

  • Magdalena pisze:

   „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga” J 1,1-2 UBG. „A Słowo stało się ciałem i mieszało wśród nas” J 1,14. – dotyczy wcielenia. ” A bez wątpienia wielka jest tajemnica pobożności: Bóg objawiony został w ciele, usprawiedliwiony w Duchu, widziany był przez anioły, głoszony był poganom, uwierzono mu na świecie, wzięty został w górę do chwały” 1 Tym. 3,16 UBG. Biblia Gdańska i Biblia Króla Jakuba w 1 Jana 5,7-8 – „Trzej bowiem świadczą na niebie: Ojciec, Słowo i Duch Święty, a ci trzej jedno są. A trzej świadczą na ziemi: Duch, woda i krew, a ci trzej ku jednemu są”.

   Polubienie

 2. Krav pisze:

  Girion ty naprawdę uważasz, że Jezus jest stworzony? Napisz mi jeszcze czy uznajesz Ducha Świętego za istotę Boską?
  Pozdrawiam,
  Krav

  Polubienie

Możliwość komentowania jest wyłączona.

 • 840,843 wyświetleń
%d blogerów lubi to: