Gnostyckie pochodzenie rzymskiego katolicyzmu

4

24 Maj 2015 - autor: G

TEOLOGIA RZYMSKIEGO KATOLICYZMU

→ Kluczowe doktryny:
✔ Starożytny kościół nauczał, że ostateczny głos w każdej sprawie mają Pisma, a zwłaszcza Nowy Testament → doktryny takie jak „tradycja równa Pismu”, czy „nieomylność papieska” są błędne.
✔ Idolatria musi być zakończona, zaliczane jest do niej: modlitwy do zmarłych i za zmarłych, kult świętych, wielbienie Maryi, modlitwa kontemplacyjna i wiele innych.

→ Autorytet Pisma:
✔ Autorytet rzymskiego katolicyzmu:
• Naucza, że Jezus dał Piotrowi prawo do zarządzania całym kościołem. Piotr przekazał to prawo następnym biskupom Rzymu.

✔ Autorytet starożytnego kościoła:

Heretycy utrzymują, że prawda została przekazana nie przez pisemne dokumenty, ale przez ustną tradycję. Bez tej ustnej tradycji nie możesz odpowiednio zinterpretować Pisma. – Ireneusz, Przeciwko herezjom 3.2

Apostołowie nie przekazali żadnej ukrytej mądrości, tylko Pismo. Jeśli jakiś starszy dokument przeczy nowszemu (pisanemu) dokumentowi, wierzymy starszemu. – Ireneusz, Przeciwko herezjom 3.3

Nie akceptuj żadnej doktryny, która nie jest jasno przekazana w Piśmie. [Doktryna] musi logicznie i kompletnie znaleźć poparcie w Piśmie, inaczej jest to tylko opinia. – Klemens Aleksandryjski, Stromata 7.15

Apostołowie nie dali specjalnych informacji swoim ulubionym przyjaciołom. – Tertulian, Preskrypcja przeciwko heretykom 1.26

→ Piotr pierwszym papieżem?

• Przez pierwsze dwa wieki głowa kościoła była nazywana biskupem.

• W II wieku termin „papież” odnosił się do głowy patriarchatu. Byli więc papieże Rzymu (Europa), Aleksandrii (Afryka), Konstantynopola, Antiochii i Jeruzalem.

• W korespondencji papież Cyprian (Aleksandria) kierował swe słowa do papieża Stefana (Rzym).

• Gdy pozostałe patriarchaty upadły, pozostał tylko patriarchat Rzymu…  chyba wiadomo, co było dalej?

→ Autorytet papieża, nieomylność papieska:

• Władza rozwiązywania i zawiązywania dotyczyła wszystkich apostołów, nie tylko Piotra. („Zaprawdę powiadam wam: Cokolwiek byście związali na ziemi, będzie związane i w niebie…” – Mt 18:18, BW).

• Paweł w drugim rozdziale listu do Galacjan mówi o tym, że udzielił nagany Piotrowi, a ten ją przyjął. Cyprian również o tym pisał:

[O Piotrze] On nie powiedział, że ma prymat, i że potrzebuje, by nowi, a także ci, którzy przyszli później, byli mu posłuszni. List Cypriana 70.3

• Opoką, czy też skałą, na której Kościół jest zbudowany jest wyznanie, że Chrystus jest Mesjaszem.

Powiedziałem gdzieś, odnośnie apostoła Piotra, że kościół został zbudowany na nim, na skale, lub opoce, ale wiem, że odkąd to napisałem, wiele razy wyjaśniałem, że Panu Jezusowi chodziło o wyznanie wiary Piotra w Niego. – Augustyn, Retractationes 

Podobne zdanie wyrazili Cyprian (papież Aleksandrii), Wiktoriusz z Akwitanii, Hilary (biskup) z Poitiers, Chryzostom i kilku innych.

• Sobór chalcedoński (451 r.) mówi, że Rzym dostał prymat, gdyż był stolicą Imperium, ale jest równy Konstantynopolowi i innym.

→ Bałwochwalstwo

• Starożytny kościół zakazał używania figur świętych i aniołów, ale w końcu weszły one do powszechnego użytku dzięki kościołowi rzymskiemu. W 787 r. siódmy generalny sobór dyskutował o problemie, który można nazwać „obrazoburczą kontrowersją”.

• Drugi sobór nicejski nazwał czyny rzymskiego kościoła w tej kwestii „bałwochwalstwem” i nakazał zaprzestać. Kościół ten do dziś to lekceważy i dalej trwa przy idolatrii.

UWAGA, GNOSTYCYZM!

Klemens Aleksandryjski wspomina o gnostyku Karpokratesie, który miał własną sektę, która popełniła straszny grzech, otóż posiadali oni małe figurki Jezusa, Arystotelesa, Pitagorasa, innych ludzi i aniołów, które (wg nich) były środkiem do kontaktu z czystym bogiem. Stroili te figurki wiankami, kwiatami, stosowali też inne formy adoracji.

→ Modlitwy do świętych (zmarłych) i aniołów

Dojrzali chrześcijanie modlą się tylko do Boga. – Klemens Aleksandryjski, Stromata 7.7

Laktancjusz napisał nawet, że modlitwy do zmarłych to naruszenie świętego prawa.

→ Modlitwa kontemplacyjna, czary

UWAGA, GNOSTYCYZM!

Około 250 roku w Egipcie nie było prześladowań gnostyków, więc rozprzestrzeniło się tam ponad 20 „szkół” życia zakonnego. Do 270 r. do Egiptu przybył pewien człowiek, znany później jako święty Antoni, by wypróbować tych praktyk na piaskach pustyni. Dowiedział się, że stworzyli tam nową formę modlitwy i przepowiedni. Do tamtego czasu zakonne praktyki medytacyjne były uważane za gnostyckie czary przez większość świata zachodniego.

Katolicka Encyklopedia opisuje „ojców pustynnych” jako pierwszych chrześcijańskich mnichów. Oficjalnie te praktyki zaczęły się za świętego Antoniego i trwają po dziś dzień. Modlitwa kontemplacyjna i Lectio Divina (duchowa lektura Pisma Świętego) są często praktykowane i w ich wyniku mogą powstawać „przepowiednie”.

→ Maryja

UWAGA, GNOSTYCYZM!

Orygenes napisał, że Maryja nie została „zawsze dziewicą”, tylko gnostycka sekta chciała zrobić z niej boginię. Możemy o tym przeczytać w Ewangelii wg św. Piotra i w Protoewangelii Jakuba. Oto, co pisze Orygenes:

Ci, którzy życzą sobie zachować honor Maryi w dziewictwie do końca, mówią – opierając się na tradycji zawartej w Ewangelii wg św. Piotra i w Protoewangelii Jakuba, że bracia Jezusa byli synami Józefa z poprzedniego małżeństwa. – Orygenes, Komentarz do Ew. Mateusza 10.17

• Apostoł Jan, Tymoteusz, a także Maryja, Matka Jezusa zostali pochowani w Efezie.

→ Chrzest

Chrzest wodny nie jest potrzebny temu, kto jest ochrzczony Duchem Świętym. – Justyn Męczennik, Dialog 29

• Chrzest nie jest czynnikiem przekazującym łaskę osobie, która zanurza się w wodzie.

• Pojawiła się herezja montanistów, jakoby chrzest był czymś więcej. Pisze o tym Tertulian:

Kulty Izydy i Mitry posiadały w swoich rytuałach chrzest, który dawał super-naturalne moce. Chrześcijański sakrament chrztu nie daje czegoś takiego. – Tertulian, O chrzcie 5

UWAGA, GNOSTYCYZM!

[Heretyk] Marcjon nazywa chrzest „sakramentem zbawienia”, a osoba udzielająca tego sakramentu musi być w stanie dziewictwa, być wdowcem/wdową, lub bezżenna. – Tertulian, Przeciwko Marcjonowi 1.28

• Ireneusz porównuje chrzest do rytuału umywania stóp. Jakoś nikt nie mówi, że umywanie stóp przenosi łaskę…

→ Czyściec

UWAGA, GNOSTYCYZM!

Kolejną gnostycką herezją jest twierdzenie, że po śmierci pewne dusze idą do „pośredniego” stanu, by oczyścić się ze zwierzęcej natury, by wejść do nieba. – Ireneusz, Przeciwko herezjom 2.29

Gnostyk Bazylides nauczał, że po chrzcie Bóg wybacza grzechy popełnione nie z własnej woli, ale musisz po śmierci oczyścić się ze wszystkich dobrowolnych (świadomych) grzechów. – Klemens Aleksandryjski, Stromata 4.24

Celsus mówi, że chrześcijanie uczą o czymś takim jak czyściec dla oczyszczenia, pośród innych gnostyckich rzeczy. Przez całe moje życie, nigdy nie słyszałem takiej rzeczy […] – Orygenes, Przeciwko Celsusowi 6:24-25

→ Celibat

Przymusowy celibat jest zły. – Klemens Aleksandryjski, Stromata 3.6

UWAGA, GNOSTYCYZM!

Egipscy terapeuci (gnostycka, chrześcijańska sekta) mieli okultystyczne praktyki, wzorowali się na greckich kapłanach i kapłankach. Nie pili wina, nie jedli mięsa, byli bezżenni. – Euzebiusz, Kapłańska Historia 2:17

→ Kapłaństwo wszystkich wierzących

Duchowymi najwyższymi kapłanami są ci wszyscy, którzy oddają się studiowaniu Pisma. – Orygenes, Komentarz do Ew. Jana 1.13

→ Wikariusz Chrystusa

Wikariuszem naszego Pana jest Duch Święty. – Tertulian, Veiling of Virgins 1

→ Wiara vs. uczynki

UWAGA, GNOSTYCYZM!

Gnostyk Walentyn Egipcjanin nauczał, że jego wyznawcy mają zapewnione zbawienie, a inni, by sobie na nie zasłużyć, muszą zaprezentować wystarczająco dużo dobrych uczynków.

→ Transsubstancjacja

UWAGA, GNOSTYCYZM!

Ireneusz pisze, że gnostyk Marcus wpadł na pomysł, iż wino zamienia się w krew. Twierdził, że łaska jest przekazywana do kielicha i dokonuje się przemiana. Ireneusz pisze, że nigdy coś takiego nie było nauczane i jest to demoniczna doktryna:

Kościół nigdy nie nauczał czegoś takiego, a kto słucha tej demonicznej nauki jest zwariowany! – Ireneusz, Przeciwko herezjom 1.13

• Justyn Męczennik, Ireneusz, Laktancjusz, Klemens Aleksandryjski twierdzili, że chleb oraz wino to tylko symbole i nie zachodzi żadna transsubstancjacja.

Reklamy

4 thoughts on “Gnostyckie pochodzenie rzymskiego katolicyzmu

 1. Magdula pisze:

  dzięki za to opracowanie 🙂

  Polubienie

 2. Lucas pisze:

  To jest czesc 2 ga?

  Polubienie

  • Girion pisze:

   Chłopie, nie. To jest część pierwsza, tylko robiłem przegląd bloga, by „ładniej” wyglądał, usunąłem bzdurne posty. Część druga będzie za jakiś czas, pewnie 1,5-2,5 tygodnia. Spokojnie.

   Polubienie

  • Magdula pisze:

   Girion – a jakbyś dał tło ciemno niebieskie na przykład – nie byłoby ładniej?

   Polubienie

Możliwość komentowania jest wyłączona.

 • 841,030 wyświetleń
%d blogerów lubi to: