Paweł: wilk w owczej skórze, czy prawdziwy apostoł?

13

17 Maj 2015 - autor: G

Jezus po powrocie do nieba wiedział, że szatan będzie chciał za wszelką cenę zniszczyć raczkujący Kościół. Poprzez kpiny, oszustwo i siłę szatan rzeczywiście próbował zmiażdżyć to, co Chrystus zbudował. By sprostać sytuacji kryzysowej, Bóg Ojciec ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. (zobacz Ef 4:11-12).

Celem tego wielkiego daru było dojście do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości […] abyśmy już nie byli dziećmi, miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp, prowadzący na bezdroża błędu (Ef 4:13-14).

Jedną z doktryn, która rośnie w siłę jest przekonanie, że Paweł był fałszywym apostołem natchnionym przez szatana, by zniszczyć nową wiarę chrześcijańską. Ostrzeżenia Pawła w Dziejach Apostolskich odnosi się do niego, jako do oszusta i odstępcy:

Ja wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając trzody. Dz 20:29

Różne zwroty z tekstu są wyrywane z kontekstu, by wesprzeć twierdzenie, że Paweł był fałszywym apostołem, który został natchniony przez szatana, by siać spustoszenie w trzodzie wierzących.

Te zwroty, wzięte głównie z pierwszego i drugiego listu do Koryntian, oskarżają Pawła o:

 1. Przechwalanie się
 2. Kradzież
 3. Dumę
 4. Łapownictwo
 5. Przekleństwo
 6. Nie przemawianie w imieniu Boga Ojca
 7. Używanie podstępu i oszustwa
 8. Osądzanie innych
 9. Poniżanie Piotra, Jakuba i Jana
 10. Konsultowanie się z szatanem
 11. Posiadanie wzniosłego mniemania o sobie
 12. Dodawanie własnych pomysłów do Pisma
 13. Głoszenie „innej” Ewangelii
 14. Mówienie mężom, by zaczęli prowadzić znowu życie singla
 15. Dyktowanie „właściwej” fryzury dla mężczyzn
 16. Sądzenie głodnych, warczących żołądków
 17. Dawanie błędnych rad małżeńskich

Te rozproszone frazy i wyrwane z kontekstu fragmenty są używane jako „dowód” na to, że Paweł jest jednym z tych drapieżnych wilków, przed którymi przestrzegał. Wyrywanie wersetów z kontekstu powinno nam dać coś do myślenia.

Takie stwierdzenia nie uwzględniają środowiska, w którym Paweł się wychowywał, ani kultury, dla której pisał. Styl pisania Pawła jest zgodny ze stylem pisania w pierwszym wieku naszej ery. Używał on stylu argumentowania o zasadzie „teza i antyteza”, który był używany przez izraelskich uczonych tamtych czasów.

Odrzucenia apostolstwa Pawła nie kończy się po prostu na wyrzuceniu 14 z 27 ksiąg NT. Konsekwencją takiego czynu jest także odrzucenia Łukasza i jego dwóch dzieł, ponieważ Łukasz jasno wspiera Pawła jako apostoła wezwanego przez Jezusa.

Ale na tym to się nie kończy. Jeśli apostolstwo Pawła jest fałszywe, to trzeba również postawić pod znakiem zapytania apostolstwo Piotra, Jakuba i Jana (którzy byli czołowymi apostołami), ponieważ oni akceptowali działalność Pawła.

Otóż, gdy poznali okazaną mi łaskę, Jakub i Kefas, i Jan, którzy są uważani za filary, podali mnie i Barnabie prawicę na dowód wspólnoty, abyśmy poszli do pogan, a oni do obrzezanych. Gal 2:9

Jakub, o którym tu mowa, to nie jest brat Jana, ponieważ on poniósł już śmierć męczeńską. Ten Jakub to bardzo szanowany przyrodni brat Jezusa, a także autor Listu Jakuba.

Jeśli Paweł był fałszywym apostołem, to 8 z 11 pozostałych ksiąg Nowego Testamentu musi być wyrzucone. Są to:

 1. Ewangelia Jana
 2. Pierwszy List Piotra
 3. Drugi List Piotra
 4. List Jakuba
 5. Pierwszy List Jana
 6. Drugi List Jana
 7. Trzeci List Jana
 8. Apokalipsa Jana

Co nam zostało? Ewangelia Mateusza, Marka i Listu Judy. Nie są one niepodważalne.

Ewangelie Mateusza i Marka wspierają Jana i Piotra jako apostołów działających na zlecenie Jezusa. Jeśli Jan i Piotr nie są godni zaufania za to, że akceptują Pawła, to wiarygodność pism Mateusza i Marka stoi również pod znakiem zapytania. Jedyna zostawiona księga Nowego Testamentu to List Judy, który ma tylko jeden rozdział!

Prawdziwe zagrożenie w odrzucania pism Pawła jest w motywacji, która powoduje takie oskarżenia wobec jednego z najbardziej płodnych (w sensie ilości pism) pisarzy Nowego Testamentu.

Cała gospodarka hebrajska ujawniła plan zbawienia. To dlatego, kiedy Jezus chciał wyjaśnić Swoją misję wieczorem po zmartwychwstaniu, począwszy od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co o nim było napisane we wszystkich Pismach (Łk 24:27).

Paweł urodził się i został wychowany jako Faryzeusz. Był członkiem Sanhedrynu. Izraelska tradycja wymaga, by każdy członek Sanhedrynu znał całą Torę (5 ksiąg Mojżesza) na pamięć do wieku 12 lat. Edukacja Pawła sprawiła, że znał bardzo dobrze prawo, a także tę jego część, która była jedynie tradycją ludu. To sprawiło, że stał się bardzo zdolnym nauczycielem Ewangelii, prawidłowo rozdzielającym prawdę od tradycji. Potępienie przez Pawła obrzędu obrzezania doprowadziło do tego, że niektórzy odrzucili jego pisma i nazwali go tym, który łamie prawo. Nic nie może być dalsze od prawdy. Paweł podtrzymał prawo Boże jako święte i sprawiedliwe, i dobre (Rz 7:12).

Obrzezanie jest jedną z ustaw. Paweł nie przemawia przeciwko obrzezaniu jako ustawie. Po prostu wyjaśnia, że nie przez to zdobywa się zbawienie.

Całym sensem posługi Pawła była sprawiedliwość przez wiarę. Prawdziwe zrozumienie tego, że zbawienie jest z łaski przez wiarę, musi być osadzone w kontekście jego walki z herezją zbawienia z uczynków. Wszystkie fałszywe religie są oparte na zbawieniu z uczynków, w takiej, czy innej formie. Nawet religia Izraelitów przerodziła się w system zbawienia z uczynków wynikających z tradycji starszych, przed czym przestrzegał Jezus.

Wierzący, nawróceni z pogaństwa, mogli być łatwo zwabieni z powrotem do zbawienia z uczynków poprzez tzw. „judaizatorów”. Judaizatorzy wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, ale ich celem był powrót do tradycji ludzkich jako środków zbawienia.

Odrzucali oni darmowy dar, który otrzymuje każdy, kto wybiera wiarę w Zbawiciela. Oto jasne wezwanie Pawła zarówno dla świeżo nawróconych pogan z tamtych czasów, ale również do dzisiejszych poszukiwaczy prawdy:

Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Ef 2:8-9

Przyjęcie tradycji żydów nie przynosi zbawienia. Dla Boga nie jest ważne, czy nosisz frędzle lub takie, czy inne nakrycie głowy. Używanie hebrajskich słów nie czyni cię lepszą osobą, która trzyma prawo.

Zbawienie z uczynków jest bardzo kuszące dla upadłej natury ludzkiej. Przyjęcie żydowskiej tradycji, odzieży czy słów może sprawić, że poczujemy się lepiej od tych, którzy tych tradycji nie przyjęli.

Czy życiowe wybory są oparte na Piśmie, czy na tradycji żydowskiej, sprawa jest taka, że zbawienie z uczynków karmi nasze ego, a nigdy nie sprawi, że zarobimy na zbawienie. Wierni prawu będą ostrożni w sprawie diety i stroju, ale uczynienie z tego standardów, przez które oceniamy czyjeś zasługi, niszczy sama istotę prawa, którą jest miłość.

Faryzeusze zachowywali każdą literę prawa, ale zapominali o miłości, sprawiedliwości i miłosierdziu. Jezus powiedział do nich:

Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że dajecie dziesięcinę z mięty i z kopru, i z kminku, a zaniedbaliście tego, co ważniejsze w zakonie: sprawiedliwości, miłosierdzia i wierności; te rzeczy należało czynić, a tamtych nie zaniedbywać. Mt 23:23

Uczynki nie zbawią nikogo.

A że przez zakon nikt nie zostaje usprawiedliwiony przed Bogiem, to rzecz oczywista, bo: Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Gal 3:11

Szatan wie, że nikt nie będzie zbawiony przez uczynki. Doprowadził do niezrozumienia pism Pawła i odrzucenie najczystszej nauki Pisma: usprawiedliwienia przez wiarę.

Oto prawdziwy sekret stojący za odrzuceniem Pawła. Czyste zrozumienie prawa przez Pawła kontra tradycja doprowadziło do odrzucenia prawa jako środka zyskania zbawienia.

Paweł nauczał, że prawo powinno być trzymane. Jednakże rozumiał, że może być trzymane tylko przez wiarę w Boga Ojca.

Jedyną nadzieją dla człowieka jest zakończenie zapracowywania sobie na niebo, a także zaakceptowanie, że dobre uczynki, które zaprezentował wcześniej, nie mogą zbawić.

[…] wszystkie nasze cnoty są jak szata splugawiona […] Iz 64:6

Usprawiedliwienie przez wiarę oznacza, że Jezus mieszka w nas. Twoja wola jest ściśle dopasowana do Jego woli, jest z nią w pełnej harmonii. Wtedy i tylko wtedy boskie prawo jest idealnie przestrzegane.

Paweł, apostoł Chrystusa, który dostał boskie zlecenie zaniesienia Ewangelii poganom, ma wiadomość dla wszystkich, którzy szukają zbawienia:

Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus; a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Gal 2:20

Na podstawie: https://www.worldslastchance.com/winds-of-doctrine/paul-false-prophet-or-true-apostle.html

Opracowanie: Girion

Reklamy

13 thoughts on “Paweł: wilk w owczej skórze, czy prawdziwy apostoł?

 1. Jarek pisze:

  Co za bzdury. Czyli mogę całe życie kraść i mordować jak KRK, ale przecież wierzę więc zostanę zbawiony? Fuck logic

  Polubione przez 1 osoba

  • Girion pisze:

   Jakbyś prawdziwie wierzył, to byś nie kradł i mordował. „Usprawiedliwienie przez wiarę oznacza, że Jezus mieszka w nas. Twoja wola jest ściśle dopasowana do Jego woli, jest z nią w pełnej harmonii. ”

   Czy wolą Jezusa jest złodziejstwo i mordowanie? Ponato, do ponownego narodzenia WYMAGANE jest narodzenie się z Ducha. Jak tego nie będzie, TO NIE MA SIĘ SZANS na zbawienie. Więc nie jest to opcjonalne.

   KRK wierzy, ale nie w Jezusa, tylko bóstwo solarne w opłatku i demona królową niebios.

   Polubienie

 2. Magdula pisze:

  a ja dziękuje za kolejne mądre opracowanie. Przecież to tak oczywiste, że nie jestesmy się w stanie zbawić z uczynków. Gdybyśmy potrafili Jezus Chrystus nie musiałby cierpieć i umrzeć na Krzyżu za za nasze grzechy. Łaska to łaska – tu nic nie trzeba dodawać. Dobre uczynki są owocami wiary w naszego Zbawcę.. one mają wynikać z wiary, z serca z miłosierdzia a nie dla zdobywania punktów w Niebie. Bardzo łatwo zresztą wówczas popaść w pychę a pycha , chlubienie się to też grzech. Jak to pięknie wszystko ze sobą współgra 🙂 Cóż za Mądrość Boga i jakież Jego Miłosierdzie – On nie chce bysmy popełniali grzech pychy;
  Pozwolę zatem sobie powtórzyc słowa z Efezjan:
  „Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Ef 2:8-9”

  Polubienie

 3. Angelika pisze:

  Bardzo dobry tekst. Dużo można jeszcze dopowiedzieć, ale po co. Jak ktoś nie rozumie tego, co Paweł pisał, to rzeczywiście wygodniej dla niego wszystko skreślić czyli wyrzucić z Pisma, niż się dostosować. Dla usprawiedliwienia swoich nędznych zachowań człowiek jest zdolny do podważenia czegokolwiek. To się ciągnie od Edenu…”Czy rzeczywiście Bóg powiedział?…”
  I każdy swoje…

  Polubione przez 1 osoba

 4. Lucas pisze:

  „Dziś w Kościele chrześcijańskim istnieją dwie skrajne przeciwstawne herezje w kwestii Prawa. Jedna nazywa się antynomianizm-(przeciw prawu) głosząca wolność od Prawa i „wolność” do życia w grzechu a druga nazywa się legalizm głosząca zbawienie przez przestrzeganie Prawa i zmuszanie wierzących pogan do życia po żydowsku. Prawda jednak stoi po środku. Herezje judaizującego legalizmu zwalczał Paweł w liście do Galacjan a herezje antynomianizmu zwalczał Juda w swym liście. Nic nowego pod słońcem. „

  Polubienie

 5. Lucas pisze:

  Paweł nie był jednym z 12 stu, ale specjalnie powołanym apostołem pogan – naszym apostołem także, to był wysłannik do i dla pogan, nie powinniśmy go lekceważyć ani źle rozumieć – jak apologeci krk zarzucają nauce Łaski (a raczej swojej projekcji wynikającej z niezrozumienia) że to protestancki wymysł i depcze przykazania…. Nie, ta nauka jest od powstania, natchnienia Pawła przez Ducha przy spisaniu Listów.

  Polubienie

 6. Artur Damian pisze:

  Witam.

  (MT 23,1) Wtedy Isus przemówił do ludu i do uczniów swoich tymi słowy:

  (…)

  (8) Ale wy nie pozwalajcie się nazywać Rabbi, bo jeden tylko jest – Nauczyciel wasz, Chrystus, a wy wszyscy jesteście braćmi.

  Jednak wg Pawła są ustaleni jacyś nauczyciele,którzy są … bardziej wtajemniczeni ode mnie?

  Ef 4:11) I On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami

  Z tego co widzę to doprowadziło to tylko do tego, że ktoś kończy 7 letnie studia teologiczne i od razu w społeczeństwie uważany jest za kogoś kto na pewno wie lepiej kwestii Bóg, Jezus, Izrael, modlitwa, grzech,itp,itd.

  Jak ja wyjdę z ABB głosić ewangelię o Królestwie Bożym to dostanę etykietkę jakiegoś wariata co zamiast stać przy taśmie wziął się za Biblię.

  I komu uwierzą? Mi osobie, która Biblie czyta w pokoju, w którym wypadało by wreszcie posprzątać czy panu nauczycielowi X, który nie jest Isusem, ale ma papierek jakiegoś tam kościoła rzymskiego, że ukończył studia teologiczne, przyodział ładną szatę i wszyscy go pozdrawiają?

  Widzę, że hierarchia pomiędzy braćmi ma swoje początki właśnie u Pawła.

  Teraz mieszając naukę Pawła z nauką Isusa

  Ef 4:11) I On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami

  (Mt 10:24) Nie jest uczeń nad mistrza ani sługa nad swego pana;

  No i mam zamknąć się i słuchać księdza.

  I tutaj katolicki przyszły nauczyciel. Obecnie student teologii.

  Zauważyłem, że trochę wojna się zrobiła z powodu nauk Isusa i Pawła.

  Mt 10
  (34) Nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię; nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz.

  (35) Bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego ojcem i córkę z jego matką, i synową z jej teściową.

  (36) Tak to staną się wrogami człowieka domownicy jego.

  Zauważyliście? Gdy brat Henryk umieścił artykuły o Pawle w internecie wybuchła wojna jakich jeszcze nie było. Zastanawiające…

  Polubienie

 7. Angelika pisze:

  Cyt. „Widzę, że hierarchia pomiędzy braćmi ma swoje początki właśnie u Pawła.”

  Hierarchię ustanowił Bóg za czasów Mojżesza i Aarona – drobiazg taki…

  Polubienie

  • Artur Damian pisze:

   Hierarchia, która w 70 roku naszej ery zasmakowała rzymskiego miecza za pozwoleniem Boga,czyż nie?

   Odpiszę już dalej w tym poście.

   Właśnie z tą hierarchią dostrzegam pewien problem.

   Nie jestem nauczycielem ponieważ Słowo Boże w NT nie jest moją nauką tylko Isusa, którego posłał Ojciec, więc ja właściwie tylko cytuje to co usłyszałem od nauczyciela. To też skreśla mnie jako… nauczyciela. Zdecydowanie słuchacz/brat 😉

   Apostoł – ciekawe zagadanie, gdyż ten jest pouczony dokładnie przez Isusa i Dobrą Nowinę jest wstanie przekazać właściwie za jednym zamachem ze się tak wyrażę. Czy p.Girion,p.DetektywPrawdy,p.Kubik podali z marszu cała ewangelię jednego dnia? Wszyscy dopisują artykuły czerpiąc wiedzę od Boga,Isusa i 12 uczniów, oczywiście z pomocą Ducha Świętego. Taka kolei rzeczy stawia wszystkich w roli brata.

   Pasterz – Ewangelia wg Jana 10,11-18 . „I będzie jeden pasterz” Wiadomo kto. Zdecydowanie nie chodzi o przeprowadzenie owiec po jakimś tam chodniku w Warszawie. To pastwisko jest w Królestwie Bożym, a tam tylko Isus – jeden jedyny pasterz Więc znowu kończymy jako brat.

   Ewangelista – Dobro Nowinianin? To po co jest wysłannik? Żeby głosić ewangelie. Po co jest ewangelista? Żeby być wysłannikiem. Dla mnie to jest logiczne. Tylko, że nikt z nas nie został przez Isusa wysłany osobiście do głoszenia ewangelii, więc kończymy jako brat – znowu czerpiemy wiedzę z pozostawionej nam Bilbii.

   Tak jak nie odbiera się Isusowi tytułu króla tak nie odbiera się tytułu nauczyciela,pasterza,odkupiciela,zbawiciela.

   Pasterze,odkupiciele (tu mam na myśli kapłanow dokonujący ofiary przebłagania),nauczyciele,królowie(Salomon) nas zawiedli, poszli do królowej niebios międzyinnymi. Dlatego Izrael został rozproszony.

   Czy należę do sekty Kubika to nie ma znaczenia, gdyż mogę iść do kościoła rzymskiego, powiedzieć, że jestem od Giriona i mi powiedzą(jak mniemam),że to też sekta. Trochę smutno, że zadajesz takie pytanie.

   Lubie artykuły Henryka Kubika.

   Nasienie węża
   Odnaleziono 10 pokoleń Izraela
   Czy współczesny Izrael jest Narodem Wybranym?
   Dobra Nowina – Plan wyzwolenia Ludu Bożego

   Te artykuły niemal mnie sparaliżowały jak je czytałem.Ukrywanie rzeczywistego Izraela i podrzucenie fałszywego po II WŚ.Kto by pomyślał? Arcymistrzowskie kłamstwa Oskarżyciela wyszły na jaw. Kubik nie zasługuje na tytuł sekciarza w związku z tym. Ciekawe, gdyby nie tego typu strony to możliwe, że trafiłbym na kanał chłopaka, którego podałem wyżej i dziś,teraz pisałbym o tym, ze jednak można modlić się do Maryi…

   ==========

   Akurat Paweł też napisał, że ofiara Isusa jest DOSKONAŁA. Ale jednak japończyk, który przez Szatana nie zna Jezusa bo został wmanewrowany w jakiś kult smoków już zbawiony nie będzie? Czy wówczas to jest na pewno doskonała ofiara? I co potem ów japończyk powie Bogu? Jego wina, że Szatan zahamował ewangelie i ona do mnie nie dotarła? Zbawienie z wiary oznacza, że zostanie zbawiona mała grupka ludzi, która miała szczęście i usłyszała o Jezusie.

   Wyobraź sobie ile ludzi nie usłyszało o XII wieku o Jezusie? Dzięki komu? Wszyscy wiemy.I Bóg im powie

   „mieliście pecha,trzeba było się przeprowadzić tam gdzie głoszono ewangelie”

   Inny przykład :

   Byliśmy muzułmanami bo nie mieliśmy wyjścia,Allah nas zmusił.Nikogo nie zabiliśmy ani nie oszukiwaliśmy. Przyszli Biedni Rycerze i nas pozabijali mówiąc, że Bóg rozpozna swoich.Wiary niestety w Ojca nie zdążyliśmy wyznać. I zbawienia nie ma?

   Byłem apostołem w Zakonie Szpitala Najświętrzej Maryi Panny Domu Germańskiego w Jerozolimie.Rżnąłem wszystkich mieczem jak leci, Polacy,Arabowie,Litwini i kto tam się jeszcze trafił. Kłamałem,spiskowałem,zwodziłem na twoją chwałę Ojcze…i Maryi też.

   Przeto czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie 1 Koryntian 10:31

   Po co jest cała nauka „po owocach poznacie ich”? Czy nie powinno być „po wyznaniu wiary poznacie ich”?

   Jezus rozpozna swoje owce w innych stadach i sprowadzi je do Siebie.

   Ewangelia Jana 10
   (16) Mam i inne owce, które nie są z tej owczarni; również i te muszę przyprowadzić, i głosu mojego słuchać będą, i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz.

   No tak, papież wyzna, że wierzy w Boga Ojca to na pewno jest tym dobrym.Sam przecież p,Girionie zdemoskowałeś KRK po uczynkach.,prawda?

   To nie jest doskonała ofiara o jakiej piszę Paweł dlatego na dzień dzisiejszy mu nie ufam.
   Jak Biblia mówi w objawieniu Szatan zwodzi cały świat. Ktoś z nas jest zrobiony w jajo. Na końcu się dowiemy dlatego nie zamierzam ani Ciebie Girionie wyzywać od sekt,ani Henryka ani pana od Jezusa Baala. Jeśli już na kogoś naprawdę zwalić winę to na Szatana.

   Nie tak miało być. Powinniśmy być teraz w Edenie.

   Oczywiście możecie uznać, że jutro Jezus w moich oczach będzie jakimś Molochem albo azteckim bożkiem, ale wziąłem sobie do serca list do zboru w Efezie. Przeważnie drugą część o utraconej pierwszej miłości. Zresztą wielu ludziom, którzy przejrzeli fałszywego apostoła,pasterza,nauczyciela,proroka np Franciszka czy Baracka,Donalda też zalecam przeczytanie tego by czasem jakiegoś biednego katolika,sympatyka platformy itp. nie zrównać z ziemią.

   O Łukaszu nic nie napisałem na górze, a skądś wyczarowałeś, że ewangelii Łukasza też mam pretensje. Chociaż nie podobało mi się coś w jednej przypowieści, ale musiałbym to bardziej przeanalizować. I napisałem, że ta hierarchia ma początki tylko u Pawła, o Łukaszu nic nie było.

   Myśle, że się trochę rozpędziłeś. Może warto przeczytać List do zboru w Efezie jeśli przylepiłeś mi już łatkę fałszywego brata.

   Z dołu przepraszam jeżeli część tego co napisałem jest nieco ironiczna lub sarkastyczna i wydaje się obraźliwa. Temat mocny i może lepiej byłoby rozmawiać na świeżym powietrzu.

   Polubienie

  • Girion pisze:

   Kłamałem,spiskowałem,zwodziłem na twoją chwałę Ojcze…i Maryi też.
   Przeto czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie 1 Koryntian 10:31
   Po co jest cała nauka „po owocach poznacie ich”? Czy nie powinno być „po wyznaniu wiary poznacie ich”?

   I co? To ma być niby wina Pawła? Dobre sobie…Jakby uznali zbawienie z wiary, to że niby „pawłowe”, to by przestrzegali przykazań, bo tak mówi w całości interpretowany NT, i by nie zabijali… Czyli oni byli faryzeuszami, tak samo jak dzisiejsi niektórzy protestanci, którzy tak samo rozumieją to zbawienie z „łaski”, czyli powiedzieć, że się wierzy i zbawienie załatwione, tak samo jak katolicy, co „zarabiają” na zbawienie przez sakramenty. Więc nie mieszaj w to Pawła.

   Wyobraź sobie ile ludzi nie usłyszało o XII wieku o Jezusie? Dzięki komu? Wszyscy wiemy.I Bóg im powie
   „mieliście pecha,trzeba było się przeprowadzić tam gdzie głoszono ewangelie” … itd.

   Bóg jest doskonały i nic, choć z małą rysą grzechu, się przy Nim nie ostoi. Więc choćby najmniejszy grzeszek jest karany wiecznym zniszczeniem. Narodzenie na nowo jest OBOWIĄZKOWE do zbawienia. Ale z drugiej strony, nie ma kary wiecznych mąk w piekle, więc nie ma zysku, ale też nie ma straty. Więc tak jakby ta osoba w ogóle nie istniała. Z drugiej strony, Jezus powiedział na krzyżu: „Przebacz im, bo nie wiedzą co czynią”. Więc nie wiadomo jak będzie.

   Ale my znamy Jezusa, wiemy na czym polega zbawienie, więc czemu mamy z tego nie skorzystać?

   Co do japończyka, jak może być zbawiony?
   • z wiary w Jezusa – NIE, bo o nim nie słyszał
   • z przykazania „miłuj Boga i bliźniego” – NIE, bo nie zna Boga i nie miłuje bliźniego (bo się urodził w takiej kulturze na przykład)
   • z przestrzegania Tory – NIE, bo niby jak?
   • z bycia po prostu dobrym – ale kto ustala, ile do tej „dobroci” się zalicza? To jest bardzo subiektywne.

   Więc widzisz… Tylko czemu ten człowiek się tam urodził, a nie tutaj, np. za mnie???

   Otóż widzisz, ludzie pochodzą od Adama i Ewy… potem po potopie od Noego (itd.), więc w pewnym momencie WSZYSTKO, KAŻDY CZŁOWIEK BYŁ PO STRONIE BOGA, ale potem pojawiło się ODSTĘPSTWO od Boga i ci ludzie byli tego ŚWIADOMI, że Go podeptali. To nie jest kurde ewolucja, że tam gdzieś na Madagaskarze pojawiają się z małp jakyś dzicy ludzie i nic nie wiedzą o co kaman… Odstępstwo było pewnie widziane. Tak jak te 10 pokoleń Izraela, Słowianie nie pojawili się ot tak z lasów i nie czcili Światowida od samego początku 😉

   Zbawienie z wiary oznacza, że zostanie zbawiona mała grupka ludzi, która miała szczęście i usłyszała o Jezusie.

   Chyba jest napisane, że „ciasna brama, a szeroka na zatracenie”? A co z tymi, którzy usłyszeli, a wzgardzili nim?

   Po co jest cała nauka „po owocach poznacie ich”? Czy nie powinno być „po wyznaniu wiary poznacie ich”?

   Czy nie rozumiesz, albo nie chcesz zrozumieć? Nikt z normalnych chrześcijan nie będzie przecież chodził po domach, czy po zborach i nie będzie gadał na głos, żeby się popisać: „Panie Jezu, Ciebie czczę i wielbię, chcę być przez Ciebie zbawiony”… Uczynki są owocami wiary. Zbawienie jest przez wiarę, a sąd z uczynków (o czym pisze Paweł – katolicki argument na czyściec – puszczanie przez ogień, testowanie – czyj dom się ostoi ten był budowany na dobrym fundamencie). Są różne nagrody dla zbawionych, w zależności od uczynków. Tak jak uczeń – musi dostać co najmniej 2 żeby przejść (zbawienie), to może dostać nawet 5 (największą nagrodę w niebie za dom zbudowany na najlepszym fundamencie).

   No tak, papież wyzna, że wierzy w Boga Ojca to na pewno jest tym dobrym.Sam przecież p,Girionie zdemoskowałeś KRK po uczynkach.,prawda?
   To nie jest doskonała ofiara o jakiej piszę Paweł dlatego na dzień dzisiejszy mu nie ufam.

   Litości :/ A nie może być tak, że jedno mówi, a drugie robi? Polityk też gada, że obniży podatki, a robi na odwrót. Kolejny raz gadam (!), jeśli by rzeczywiście uwierzył, to by przestrzegał przykazań [a nie kłaniał się MaRyji, nie zabijałby przez inkwizycję]. Tak samo z protestantami, też mówią, chodzą na te nabożeństwa, pięknie śpiewają. Uczynki są rzeczywistym miernikiem.

   Może warto przeczytać List do zboru w Efezie jeśli przylepiłeś mi już łatkę fałszywego brata.

   Nie, spoko.

   Właśnie z tą hierarchią dostrzegam pewien problem. itd.

   Piotr był apostołem, a mimo to powiedział do jakiegoś człowieka, żeby się mu nie kłaniał, bo „też jest człowiekiem” – więc nie widzę tu jakichś hierarchii. To, że KRK ją zrobił, to inna sprawa.

   Polubienie

 8. Girion pisze:

  To oczywiste, że „jedni są ewangelistami, inni pasterzami”, a Piotr Apostoł to co? Chyba przemawiał, był „nauczycielem” chyba w Dziejach, co nie zmienia faktu, że „jeden tylko jest – Nauczyciel wasz, Chrystus” (Mt 23:8)? Podział obowiązków musi być jakiś. A dzisiaj, ty nie jesteś nauczycielem, nie jesteś ewangelizatorem, jak mówisz katolikowi o Biblii, o ewangelii? Nie jesteś pasterzem, jeśli czuwasz i wyłapujesz różne głupoty (tak jak te, że Jezus to Baal) wśród braci wierzących?

  Co nie zmienia faktu, że wszyscy są równi, nie ma stanu kapłańskiego (wybranego), nikt nie powinien się wywyższać, a Biblia powinna być wykładnikiem.

  Paweł sam mówi, że od „dziecka” mamy znać Pismo, więc on sam nie gada tego, co KRK, czyli, że „tylko ONI mogą interpretować Biblię”.

  I ponieważ od dziecka znasz Pisma święte, które cię mogą uczynić mądrym ku zbawieniu przez wiarę, która jest w Chrystusie Jezusie. 2Tym 3:15

  cdn

  Polubienie

 9. Girion pisze:

  Artur Damian

  Postawmy sprawę jasno. Czy jesteś z sekty „anty-pawłowej”? Widzę, że używasz imienia, które zostało rozpropagowane na stronce zbawienie.com – Isus.

  Jeszcze raz napiszesz podobną pierdołę, że Paweł i Łukasz stworzyli KRK to stąd wylecisz. Na poparcie podajesz filmik jakiegoś młodego, katolickiego pajaca, który śmieje się ze wszystkiego, co nawet nie jest śmieszne i robi z siebie debila i kretyna (a te jego argumenty można obalić w minutę), mało tego, jest zafascynowany II Soborem Watykańskim, który tworzy światową religię, twierdzi, że „zawsze” będzie katolikiem i prawdopodobnie ta jego śmieszna działalność jest finansowana przez wyższych hierarchów kościelnych, by „dotrzeć jakoś do młodych”.

  Co do doktorów teologii, prawda jest po naszej stronie i nie ma szans, by podczas rzetelnie przeprowadzonej dyskusji osoba reprezentująca stronę katolicką wygrała. Osobiście znam sposoby ich działania. Gdy już nie mają argumentów to zaczyna się szydzenie i wyśmiewanie.

  Że Łukasz napisał, że „to jest Ciało moje” i zrobili katolicy z tego eucharystię? Czyli że Łukasz kłamał i Jezus w ogóle tych słów nie powiedział? Pffff… Co złego o wspomnieniu o tym, co Jezus zrobił podczas spożywania posiłku? „To czyńcie na moją pamiątkę” – mówi ci to coś? Nie pamiętam dokładnie, ale w jakiejś innej ewangelii to chyba też było. Może ją też odrzucicie?

  Ostrzegam. Ten kolega już całkiem odleciał, jak mówi Pismo, Bóg dołożył mu plag za usuwania czegoś z Pisma Świętego tak, że odrzucił Chrystusa i nazwał go synkretycznym bóstwem płodności. Nie wiadomo, co Kubik i jemu podobni dalej wymyślą. Już kolega Rafał Kudrański z panjezusjedynadroga.pl miał jakieś objawienie, czy coś w tym stylu. Także uwaga na tą grupę.

  Polubienie

Możliwość komentowania jest wyłączona.

 • 840,838 wyświetleń
%d blogerów lubi to: