Ksiądz z Opus Dei wyjaśnia, dlaczego rzeźbione podobizny są właściwe

1

28 kwietnia 2015 - autor: G

Ks. Franciszek J. Hoffman wytłumaczył, dlaczego głęboko wierzący mogą czcić obrazy nie omijając przy tym drugiego przykazania.

Ksiądz ten wyjaśnił, że można już czcić obrazy, ponieważ ujrzeliśmy oblicze Chrystusa w Jego wcieleniu. Ksiądz cytował Katechizm Kościoła Katolickiego:

2130 Jednak już w Starym Testamencie Bóg polecił lub pozwolił wykonywać znaki, które w sposób symboliczny miały prowadzić do zbawienia przez Słowo Wcielone, jak wąż miedziany, arka Przymierza i cherubiny.

2131 Opierając się na misterium Słowa Wcielonego, siódmy sobór powszechny w Nicei (787 r.) uzasadnił – w kontrowersji z obrazoburcami – kult obrazów przedstawiających Chrystusa, jak również Matkę Bożą, aniołów i świętych. Syn Boży, przyjmując ciało, zapoczątkował nową „ekonomię” obrazów.

2132 Chrześcijański kult obrazów nie jest sprzeczny z pierwszym przykazaniem, które odrzuca bałwochwalstwo. Istotnie „cześć oddawana obrazowi odwołuje się do pierwotnego wzoru” i „kto czci obraz, ten czci osobę, którą obraz przedstawia”. Cześć oddawana świętym obrazom jest „pełną szacunku czcią”, nie zaś uwielbieniem należnym jedynie samemu Bogu.

Obrazom nie oddaje się czci religijnej ze względu na nie same jako na rzeczy, ale dlatego, że prowadzą nas ku Bogu, który stał się człowiekiem. A zatem cześć obrazów jako obrazów nie zatrzymuje się na nich, ale zmierza ku temu, kogo przedstawiają.

Ks. Franciszek wyjaśnił, że wypychanie zwierząt nie może prowadzić nikogo bezpośrednio do Boga (patrząc na martwe zwierzę), to mogłaby być idolatria, jeśli byśmy je czcili.

Komentarz Sue:

Czy apostołowie tworzyli ogromne sanktuaria, pełne rzeźb z drewna i kamienia, m.in. Mojżesza i Abrahama, po tym, jak Jezus wstąpił do nieba? Czy kłaniali się im pod pretekstem, że Jezus chodził po ziemi, więc jest w porządku? Czy otwierali katolickie sklepy z mnóstwem rzeźb, obrazów i różańców? Znamy odpowiedź: NIE. Nie ma takiej opcji, że Paweł albo Piotr ustawili sobie rzeźbę w swoim domu lub trzymali jedną w torbie podczas, gdy głosili ewangelię z miasta do miasta. Nie nosili także żadnych butelek z woda święconą.

Jeśli Sobór Nicejski przekreślił drugie przykazania i uczynił nieważnym, to nie oznacza, że tak naprawdę jest. Katechizm mówi, że to tylko oddawania szacunku, nie czci. Zdjęcie poniżej to oddawania szacunku czy czci?

O, katolicy, wyjdźcie z niej. Przykazanie Boże nie może być zmienione ani usunięte przez żaden sobór, ani przez żadnego człowieka. Uwolnij się od bałwochwalstwa, wyrzucając każdą figurkę i obraz, a także duchy nieczyste, które są do nich dołączone. Dostosuj się do Ewangelii i uczyń Jezusa swoim Panem, Zbawcą i Mistrzem.

Bo i Ojciec szuka tych, którzy Go tak czczą. Bóg jest Duchem, więc owi czciciele powinni Go czcić w Duchu i prawdzie. J 4:24

Napisała: Sue

Źródło: http://ivarfjeld.com/2012/01/12/opus-dei-priest-explains-why-graven-images-are-okay/

Tłum. Girion

Reklamy

One thought on “Ksiądz z Opus Dei wyjaśnia, dlaczego rzeźbione podobizny są właściwe

  1. luc777 pisze:

    Ale czy Bóg wcielił się w kawałek materii drewna, posąg czy coś podobnego?….. No nie.
    Konsekwentnie to trzeba by także czcić ludzkie ciało.

    Polubienie

Możliwość komentowania jest wyłączona.

  • 840,478 wyświetleń
%d blogerów lubi to: