Celibat w historii kościoła katolickiego

24 marca 2015 - autor: G

CELIBAT W HISTORII KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO

Piotr, uznany przez Kościół rzymskokatolicki za pierwszego papieża, a także apostołowie – byli żonaci.
306 r. – Synod w hiszpańskiej miejscowości Elvira wydał dekret mówiący, że „ksiądz, który będzie spał ze swoją żoną noc przed mszą straci pracę”.


325 r. – Sobór Nicejski wydał dekret stwierdzający, że ksiądz po święceniach nie ma prawa się ożenić.
352 r. – Na synodzie w Laodicei ustalono, że nie wolno wyświęcać kobiet na księży.
385 r. – Papież Syrycjusz odszedł od żony, aby przyjąć stanowisko papieża. Wydał dekret zakazujący księżom
sypiania z własną żoną.
401 r. – św. Augustyn napisał:

Nie ma potężniejszej siły, która by bardziej zniewalała ducha mężczyzny niż dotyk kobiety.

567 r. – Synod w Tours II wydał dekret stwierdzający, że każdy duchowny, który zostanie nakryty w łóżku z kobietą,
zostanie ekskomunikowany na rok oraz przywrócony do stanu świeckiego.
580 r. – Papież Pelagiusz II ustalił zasadę, że nie należy sprawiać kłopotów żonatym księżom pod warunkiem, że
nie przekażą swojego majątku żonie lub dzieciom.
590-604 r. – Papież Grzegorz „Wielki” stwierdził, że popęd seksualny jest grzeszny sam w sobie.
ok. 730 r. – Św. Bonifacy zgłosił papieżowi, że w Niemczech prawie żaden biskup ani ksiądz nie żyje w celibacie.
836 r. – Synod w Aix-Ia-Chapelle przyznał, że w zakonach i klasztorach dokonuje się aborcji oraz morduje
niemowlęta, aby „zatuszować” aktywność seksualną duchownych.
836 r. – Św. Urlyk twierdził, że jedynym sposobem oczyszczenia Kościoła z grzechów wynikających z celibatu
jest zezwolenie księżom na ożenek.
1045 r. – Benedykt IX udzielił sobie samemu dyspensy od celibatu, a następnie zrezygnował z pontyfikatu, aby
móc się ożenić.
1074 r. – Papież Grzegorz stwierdził, że mężczyzna przed wyświęceniem musi najpierw złożyć śluby celibatu:

Księża muszą najpierw uciec ze szponów swoich żon.

1095 r. – Papież Urban II sprzedawał żony i dzieci księży jako niewolników.
1123 r. – Podczas Soboru Laterańskiego I uchwalono, że małżeństwa zawierane przez duchownych są
nieważne.
1300 r. – Biskup Pilagio złożył skargę, że kobiety są nadal wyświęcane i słuchają spowiedzi.
XV w. – 50% księży było żonatych przy akceptacji ogółu.
1545 r. – Podczas Soboru Trydenckiego ustalono, że celibat i dziewictwo są nadrzędne wobec małżeństwa.
1517 r. – Marcin Luter
1530 r. – Henryk VIII
1869 r. – Sobór Watykański I ogłasza nieomylność papieża.
1930 r. – Papież Pius XI stwierdza, że seks może być dobry i święty.
1951 r. – Papież Pius XII zezwolił żonatemu luterańskiemu pastorowi w Niemczech otrzymać święcenia
kapłańskie w Kościele katolickim.
1962 r. – Papież Jan XXIII: Sobór Watykański II uznaje równość małżeństwa i dziewictwa.
1966 r. – Papież Paweł VI udziela dyspensy od celibatu.
1978 r. – Papież Paweł VI zaprzestaje udzielania dyspensy od celibatu.
1983 r. – Nowe prawo kanoniczne.
1990 r. – Żonaci pastorzy Kościoła Anglikańskiego i Episkopalnego otrzymują święcenia kapłańskie w Kościele
katolickim w USA.

ŻONACI PAPIEŻE

• św. Piotr Apostoł;
• św. Feliks III (483-492), dwoje dzieci;
• św. Hormidaz (514-523), jeden syn;
• św. Sylweriusz (536-537);
• Hadrian II (867-872), jedna córka;
• Klemens IV (1265-1268), dwie córki;
• Feliks V (1439-1449), jeden syn.

PAPIEŻE, KTÓRZY MIELI DZIECI Z NIEPRAWEGO ŁOŻA PO 1139 r.

• Innocenty VIII
• Aleksander VI
• Juliusz
• Paweł III
• Pius IV
• Grzegorz XIII

Źródło: Badania religioznawcze; Catholic Encyclopedia.

Źródło: www.powrotdonatury.net.pl

Książka ma raczej charakter ateistyczny, a nie pro-chrześcijański. Według mnie nie może być obiektywnym źródłem informacji, ale warto przejrzeć.

Reklamy

  • 841,030 wyświetleń
%d blogerów lubi to: