Papież Jan Paweł II zawierza świat i trzecie tysiąclecie Maryi

4 marca 2015 - autor: G

Papież powierzył Maryi świat i trzecie tysiąclecie w dniu 8 października 2000 roku.

Do warownych grodów wprowadzi lud obcego boga; tych, którzy go uznają, obsypie zaszczytami, nada im władzę nad wieloma i w nagrodę obdziela ziemią. Dan 11:39, BW

Papież Jan Paweł II klęczy przed ukoronowaną figurką Pani Fatimskiej, zawierzając świat Maryi.

Kardynałowie i biskupi w jedności z papieżem zawierzają świat Maryi.

Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą. A okazuję łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Ex 20:4-6, BW

Ukoronowana figurka Matki Boskiej noszona na placu św. Piotra i adorowana przez lud.

Gdy figurka Pani Fatimskiej przechodziła, tysiące wiernych machało chusteczkami i flagami jak gdyby przechodziła obok nich żywa, prawdziwa Maria.

W Babilonie będziecie oglądali wiele podobieństw bogów ze srebra, złota i z drewna. Ludzie będą nosić te podobizny na własnych ramionach, budząc tym lęk dokoła wśród pogan. Pamiętajcie, żebyście nie usiłowali upodobnić się do obcych i nie zaczęli obawiać się tych bogów, patrząc jak wielu idzie za nimi i cześć im oddaje. Raczej powtarzajcie sobie w duchu: Tylko Tobie należy się cześć, o Panie! Anioł mój bowiem jest zawsze z wami i on będzie czuwał nad waszym życiem. Rzemieślnik wykonał tym bóstwom gładkie języki, pokrył je złotem i srebrem, ale wszystko to jest zwykłym oszustwem: bogowie ci wcale nie mogą mówić. Jak młodej dziewczynie, która lubi się stroić, tak również tym bóstwom wkłada się korony złote na głowy. Zdarza się jednak niekiedy, że kapłani zdejmują z owych bóstw złoto i srebro i zatrzymują je dla siebie. Z niego też opłacają nierządnice [przetrzymywane] we własnych izbach. Bar 6:3-9, Biblia Warszawsko-Praska

Na pierwszej stronie watykańskiej gazety 11 października znajduje się materiał, który bluźnierczo głosi, że „Maryja przynosi światło i nadzieję dla wszystkich ludzi”, ze zdjęciem figurki Maryi niesionej w procesji, adorowanej przez tysiące lampionów.

Kapłani zapalają światła – i to nawet więcej, niż ich potrzebują dla siebie – ale ich bożki żadnego z tych świateł nie widzą. Bar 6:18, Biblia Warszawsko-Praska

Ponieważ nie mogli się posługiwać własnymi nogami, trzeba było nosić ich na ramionach, pokazując przez to ludziom, że są nic nie warci. Wstydzą się nawet ci, co ich obsługują, muszą ich bowiem podtrzymywać, bo inaczej przewracają się na ziemię. Bar 6:25, Biblia Warszawsko-Praska

Księga Barucha jest apokryfem, ale jest uznawana przez katolików za kanoniczną i natchnioną przez Boga.

I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: Wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające. Ap 18:4, BW

Źródło: http://biblelight.net/entrusting_the_world_to_mary.htm

Tłum. Girion.

Reklamy

  • 841,119 wyświetleń
%d blogerów lubi to: