Dagon i Kybele oraz rzymski katolicyzm

24 lutego 2015 - autor: G

Widzisz tutaj kamień z Asyrii, który obecnie znajduje się w Muzeum Pergamonu w Berlinie. Wyryte są na nim wizerunki pogańskich kapłanów, którzy są pół-rybami, pół-ludźmi, i kropią wodą święconą.

dagon1

Ponownie, tutaj widzimy pogańskiego kapłana, który jest pół-rybą i pół-człowiekiem, występuje głowa ryby z otwartym pyskiem i reszta ciała ryby jako płaszcz.

dagon2

Są to ilustracje Dagona, boga, który był czczony przez babilończyków i filistynów. Oto, co mówi o nim Pismo Święte:

A gdy książęta filistyńscy zebrali się, aby złożyć swojemu bogu Daganowi wielką ofiarę całopalną z tej radosnej przyczyny, mówili: Wydał nasz bóg w nasze ręce Samsona, naszego wroga. Jdg 16:23, BW

Następnie zabrali Filistyńczycy Skrzynię Bożą i wnieśli ją do świątyni Dagona, i ustawili ją obok Dagona. A gdy następnego dnia rano Aszdodczycy weszli do świątyni, oto posąg Dagona leżał twarzą ku ziemi przed Skrzynią Pańską. Wzięli więc posąg Dagona i przywrócili go na jego miejsce. Gdy następnego dnia wstali wcześnie rano, oto posąg Dagona leżał twarzą ku ziemi przed Skrzynią Pańską, a głowa Dagona i obie jego dłonie leżały odcięte na progu i tylko tułów pozostał z niego. Dlatego kapłani Dagona i wszyscy, którzy wchodzą do świątyni Dagona w Aszdodzie, nie stąpają po progu świątyni Dagona do dnia dzisiejszego. I zaciążyła ręka Pana na Aszdodczykach; spowodował wśród nich zniszczenia i nawiedzał ich wrzodami odbytnicy w samym Aszdodzie i w jego granicach. Gdy tedy mężowie z Aszdod widzieli, że tak jest, rzekli: Nie może Skrzynia Boga izraelskiego pozostać u nas, gdyż zaciążyła jego ręka na nas i na Dagonie, naszym bogu. 1Sa 5:2-7, BW

Był to główny bóg czczony przez północno-zachodnie ludy semickie. Prawdopodobnie opiekował się on rolnictwem i zbożem. Był szeroko czczonym na całym Bliskim Wschodzie z Mezopotamią włącznie (czcili go m.in. Fenicjanie, Amoryci). Pierwotne znaczenie imienia nie jest znane. Słowo dagán w języku hebrajskim i ugaryckim określa „ziarno” a słowo dag oznacza „rybę”. Według jednego z przekazów bóg Dagan był wynalazcą pługa.

Kult boga Dagana poświadczony jest w Mari od około 2500 roku p.n.e., w Ebli i Tuttul – od około 2300 roku p.n.e., a w Ugarit – ponad tysiąc lat później. Sargon z Agade i jego wnuk Naram-Suen przypisywali wiele swych podbojów potędze boga Dagana. W jakimś momencie Dagan został głównym bogiem Filistynów, którzy prawdopodobnie uznawali go za swego głównego boga i władcę mórz.

W Ugarit, na wybrzeżu Morza Śródziemnego, uważano Dagana za ojca boga Baala (Hadada) i za drugiego w hierarchii, po Elu – bogu najwyższym. Jednakże w mitach ugaryckich nie jest on postacią pierwszoplanową. Jego rolę boga wegetacji ok. 1500 roku p.n.e. w dużej mierze przejął Baal.

Stosunkowo wcześnie Dagan został włączony do panteonu sumeryjskiego, ale jedynie jako bóstwo niższej rangi, usługujące w orszaku boga Enlila. Jego małżonką była bogini Szala, według innego przekazu Iszhara.

Hammurabi z Babilonu mówi, że zdobył miasto Mari dzięki potędze „swego stwórcy”, boga Dagana. Natomiast współczesny mu król asyryjski Szamszi-Adad I, „wyznawca Dagana”, zbudował temu bogu świątynię w mieście Terqa nad Eufratem, którą nazwał E-kisiga („Dom Ofiar Grobowych”). Również w mieście Aszdod stała jego świątynia. W poemacie asyryjskim bóg Dagan razem z Nergalem i Miszaru (dobro i zło) pełnią rolę sędziów umarłych w świecie podziemnym. Według wierzeń babilońskich Dagan trzymał przy sobie w świecie podziemnym w wiecznej niewoli siedmioro dzieci boga Enmeszarry (Siódemka bogów).

Tekst, datowany najpóźniej na IV w. n.e., mówi o Daganie jako o bóstwie rybim.

dagon3

Zobacz, co znajduje się na głowie bogini Kybele. Widzimy uderzające podobieństwo do rybiej głowy boga Dagona. Kybele była czczona w Rzymie, nazywana była „Magna Mater” lub „wielka królowa matka”, co potem przekształciło się w katolicką mariologię. Kapłaństwo Kybele składało się z wykastrowanych samców, widzimy analogię do celibatu kapłanów katolickich. Bazylika świętego Piotra w Rzymie stoi, według niektórych, na miejscu głównej świątyni Kybele w Rzymie. Inna świątynia Kybele znajduje się na wzgórzu Palatyn w Rzymie.

JohnpaulandRatzinger3

Widzimy teraz mitrę w kształcie głowy ryby noszoną przez wysokie rangą katolickie duchowieństwo, w tym przypadku przez papieża Jana Pawła II. Jak powinniście widzieć, to pochodzi wprost od kultu starożytnych bogów: Dagona i Kybele.

dagon4

Zauważ podobieństwo między symbolem na środku mitry papieskiej, a symbolem na mitrze Kybele, jest to symbol pogańskiego boga-słońce.

Na podstawie:

http://biblelight.net/dagon.htm#

http://pl.wikipedia.org/wiki/Dagon

Opracowanie: Girion

Reklamy

  • 840,838 wyświetleń
%d blogerów lubi to: