Suplika do królowej różańca świętego, czyli odraza w oczach Boga

1

31 stycznia 2015 - autor: G

Na podstawie katolickiej modlitwy zwanej „Nowenna Pompejańska” widać ewidentnie, że Marii, matce Jezusa, oddawana jest tutaj cześć należna tylko i wyłącznie jedynemu i prawdziwemu Bogu.  Pogrubione fragmenty wskazują, jak Marii, która jest takim samym stworzeniem jak każdy inny człowiek, udzielane są Boskie atrybuty, czyniąc ją tym samym BOGIEM dla każdego kto ją wyznaje.

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Czcigodna Dziewico Zwycięska, Pani nieba i ziemi, na imię Której cieszą się niebiosa i drży piekło, o chwalebna Królowo Różańca Świętego my oddane Twoje dzieci, zgromadzeni w twoim Sanktuarium w Pompejach w tym uroczystym dniu (tj. 8 maja i w pierwszą niedzielę października), wylewamy uczucia naszego serca i z ufnością synowską przedstawiamy Ci nasze troski. Z tronu łaskawości, gdzie zasiadasz Królowo, zwróć o Maryjo, Twoje litościwe spojrzenie na nas, na nasze rodziny, na cały świat. Niech wzbudzą w Tobie współczucie zmartwienia i cierpienia, które zaprawiają goryczą nasze życie. Zobacz, o Matko, ile czyha na nas niebezpieczeństw duszy i ciała, jak wiele uciska nas nieszczęść i udręk.
O Matko, wybłągaj dla nas miłosierdzie u Twego Syna Bożego i pozyskaj Twoją łaskawością serca grzeszników. To są nasi bracia i Twoje dzieci, za które Jezus Chrystus zapłacił swoją Krwią, a którzy zasmucają najczulsze Twoje serce. Okaż się wszystkim, że jesteś Królową pokoju i przebaczenia.

Zdrowaś Maryjo!

To prawda, że my pierwsi, chociaż jesteśmy Twoimi dziećmi, nie przestajemy przyczyniać się naszymi grzechami do krzyżowania Jezusa i wciąż na nowo przebijamy Twoje serce.
Wyznajemy, że zasłużyliśmy na najcięższe kary, lecz wspomnij, że na Golgocie wzięłaś razem z Krwią Przenajświętszą testament umierającego Odkupiciela, który ogłosił Cię Matką, naszą Matką grzeszników.

A więc Ty, jako nasza Matka, jesteś naszą Orędowniczką, naszą nadzieją. a my, jęcząc, wyciągamy do Ciebie błagalnie nasze ręce i wołamy do Ciebie: Miłosierna!
O dobra Matko, zlituj się nad nami, nad naszymi duszami, nad naszymi rodzinami, nad naszymi krewnymi, przyjaciółmi, nad naszymi bliskimi zmarłymi, a nade wszystko nad naszymi nieprzyjaciółmi i nad tylu ludźmi, którzy chociaż noszą imię chrześcijan, to jednak wciąż obrażają łaskawe Serce Twojego Syna. prosimy Cię dzisiaj o miłosierdzie dla zdeprawowanych narodów, o miłosierdzie dla całej europy, dla całego świata, aby pełen skruchy powrócił do Twojego Serca.

Miłosierdzie dla wszystkich, o Matko Miłosierdzia!

Zdrowaś Maryjo!

O Maryjo racz nas przychylnie wysłuchać! Jezus Chrystus złożył w Twoje ręce wszystkie skarby swoich łask i swego miłosierdzia.

Ty zasiadasz po prawicy swego Syna, Dziewico królewska i ukoronowana, jaśniejąca nieśmiertelną chwałą ponad wszystkie chóry Aniołów. Ty rozpościerasz swoje panowanie tak daleko, jak daleko siegają niebiosa, i Tobie są poddane ziemia i wszystkie stworzenia. Tobie została udzielona wszechmoc przez łaskę nad Sercem twojego Syna i dlatego możesz nas wspomagać. Jeśli Ty nie chciałabyś nas wspomagać, ponieważ jesteśmy synami niewdzięcznymi i niegodnymi Twojej pomocy, nie wiedzielibyśmy do kogo mamy się zwrócić. Twoje matczyne serce nie dopuści do tego, żebyśmy, Twoje dzieci zostali zgubieni.

Dziecię, które widzimy na Twoich kolanach i mistyczna korona różańca, którą dostrzegamy w Twojej ręce, napełniają nas ufnością, że będziemy wysłuchani. Pokładamy całkowicie zaufanie w Tobie, oddajemy się, jak słabe dzieci, w ramiona najczulszej spośród Matek i dzisiaj właśnie oczekujemy od Ciebie upragnionych łask.

Zdrowaś Maryjo!

Prośmy Maryję o Jej błogosławieństwo.

Prosimy Cię teraz, o Królowo, o ostatnią łaskę, której nam nie możesz odmówić w tym tak uroczystym dniu (tylko 8 maja i w pierwszą niedzielę października).

Udziel nam wszystkim Twojej niezmiennej miłości i w sposób specjalny Twojego macierzyńskiego błogosławieństwa.

Nie odejdziemy od Ciebie, dopóki nas nie pobłogosławisz. Błogosław o Maryjo w tej chwili Ojca św. Do dawnych blasków Twojej Korony, do zwycięstwa Twojego Różańca, ze względu na które zostałaś nazwana Królową Zwycięską, dołącz jeszcze i to o Matko: daj zwycięstwo religii i pokój wspólnocie ludzkiej. Błogosław naszych biskupów, kapłanów a szczególnie tych wszystkich, którzy gorliwie zabiegają o sławę Twojego sanktuarium. Błogosław wreszcie wszystkich złączonych z Twoją świątynią w Pompejach i tych, którzy zabiegają i troszczą się o nabożeństwo Różańca świętego.

O błogosławiony Różańcu Maryi, słodki łańcuszku, który nasz wiążesz z Bogiem w związku miłości, który jednoczysz nas z aniołami. Wieżo zbawienia przeciwko napaściom piekła! Najpewniejszy porcie dla rozbitków, nie opuścimy Cię już nigdy.
Ty będziesz nam umocnieniem w godzinie konania, tobie poślemy ostatni pocałunek życia, które będzie gasnąć.

Ostatnim słowem naszych warg będzie Twoje słodkie imię, o Królowo Różańca świętego z Pompejów, o Matko nasza droga, o Ucieczko grzeszników, o Pani pocieszycielko strapionych.

Bądź wszędzie błogosławiona dzisiaj i na zawsze na ziemi i w niebie. Amen.

Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia,
Życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj.
Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy.
Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole.
Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć.
A Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż.
O, łaskawa,
O, litościwa
O, słodka Panno Maryjo.

Ponieważ jeden jest tylko Bóg Wszechmogący:

Jam jest Bóg Wszechmogący, trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały (1 Mojż. 17, 1)

Jam jest Pan i objawiłem się Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, jako Bóg Wszechmogący (2 Mojż. 6, 2-3)

A także jedna jest tylko droga „Odpowiedział mu Jezus: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie” ew. Jana 14, 6 i tylko jeden pośrednik między Bogiem, a ludźmi „Albowiem tylko jeden jest Bóg, jeden także pośrednik między Bogiem i ludźmi, człowiek Chrystus Jezus”,  do którego śmiało możemy zanosić swoje modlitwy „Dotąd o nic nie prosiliście w imieniu moim: proście, a weźmiecie, aby radość wasza była zupełna”(Jn 16:24)  można zadać sobie pytanie:

Dlaczego powinienem zawierzyć swoje życie Jezusowi?

Powinieneś zawierzyć swoje życie Jezusowi ponieważ:

Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie! Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą. Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.

Księga Wyjścia 20,1-17 BT, 2 Księga Mojżeszowa 20,1-17 BW, Księga Powtórzonego Prawa 5,6-21 BT, 5 Księga Mojżeszowa 5,6-21 BW

Zapamiętaj, że:

Ja jestem Pan i nie ma innego, oprócz mnie nie ma Boga (Izajasz 45, 5)

NIE MA nikogo innego pomiędzy człowiekiem, a Bogiem.

Bo on nie jest człowiekiem jak ja, żebym mógł mu odpowiedzieć i żebyśmy mogli stanąć razem przed sądem. Nie ma między nami rozjemcy, który mógłby na nas obu położyć swoją rękę. (Job 9, 32 – 33).

Oddawaj cześć prawdziwemu Bogu, a nie stworzeniu. Jeśli chcesz na prawdę go uwiebić, to uwielbij Go w Chrystusie!

A gdy wyszedł, rzekł Jezus: Teraz został uwielbiony Syn Człowieczy i Bóg został uwielbiony W NIM. Ew. Jana 13, 31

Wybawiciel jest tylko jeden!
Żadne stworzenie, nie ważne kim by nie było, nie jest i także nie może być Twoim wybawicielem od jakichkolwiek udręk, ucisków lub grzechów.

Ja, jedynie Ja, jestem Panem, a oprócz mnie nie ma Wybawiciela. Izaj. 43:11

Dlaczego? Dlatego, że:

Ja Pan, a takie jest moje imię, nie oddam mojej czci nikomu … mojej chwały nie oddam innemu. Izaj. 42:10 48:11

Nie, nie ma innej opoki, nie znam żadnej. Izaj. 44:8

Zawróć z fałszywej drogi wiary.

Nawróć się do Chrystusa, który umarł na krzyżu, abyś mógł żyć. Przez wiarę Jego krew obmywa cię z wszelkiego grzechu, który mu wyznasz. Niech twoja nadzieja spocznie W NIM, w Chrystusie, a nie zostaniesz nigdy zawstydzony!

Ja , jedynie Ja, mogę przez wzgląd na siebie, zmazać twoje przestępstwa i twoich grzechów nie wspomnę. Izaj. 43:25
Któż może grzechy odpuszczać, jeśli nie Bóg jedynie?  Łuk. 5:21

Wybierz Chrystusa!

Innego fundamentu nikt inny nie może położyć oprócz tego, który jest położony i nim jest Jezus Chrystus (1 Kor. 3, 11)

Fundament stanowi najważniejszą część budowli, ponieważ to właśnie na NIM wszystko stoi i spoczywa. W momencie kiedy założony jest niewłaściwy fundament, to nie ma znaczenia z czego zbudowana jest pozostała część budowli. Z powodu niewłaściwego fundamentu cała budowla jest zagrożona runięciem. Widzimy to na przykładzie trzęsienia ziemi. Kiedy te wszystkie budowle padają jeden po drugim, ludzie zaczynają zadawać pytanie „Kto jest za to odpowiedzialny?” Ci, którzy najczęściej są za to oskarżani, to BUDOWLAŃCY! A gniew staje się jeszcze większy, gdy okazuje się, że słaba konstrukcja budynków jest winą korupcji, aby jak najtańszym kosztem zaoszczędzić na FUNDAMENTACH.

Właśnie dlatego fundament naszej wiary jest tak bardzo istotny, gdy chodzi o nasze przyszłe życie. Życie u boku Prawdziwego i Wszechmocnego Boga.
Jeśli nie będziemy budować na właściwym fundamencie, fundamencie Chrystusowym, to nasza budowla, nasze duchowe życie także się kiedyś zawali.

Jeśli nie chcesz, aby twoje założone w niewłaściwy sposób fundamenty zaprowadziły cię do wiecznej kupy gruzów, MUSISZ słuchać i naśladować CHRYSTUSA. Ten jest Twoim najbezpieczniejszym z możliwych fundamentów!

Oto Ja, kładę na Syjonie kamień, kamień wypróbowany, kosztowny kamień węgielny, mocno ugruntowany:, kto wierzy, ten się nie zachwieje. (Izajasz 28, 16)

Kamieniem tym, o którym mówi werset z Pisma Świętego jest Syn Boży i Jedyny Wybawiciel Jezus Chrystus.

Wzywaj Chrystusa w dniu swojej niedoli, a na modły do stworzenia nie trać nawet czasu, ponieważ:

I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. (Dz. Ap. 4, 12)

ZAKOŃCZENIE

Jądro Ewangelii jest więc takie, że Jezus twoją winę wziął na siebie i za ciebie poszedł na krzyż ze swoją świętą, przelaną na Golgocie krwią. Za wszystko zapłacił Jezus Chrystus. Krew Chrystusa i sprawiedliwość, to jest Twój klejnot i sprawiedliwa szata. W tej sukni stań przed Bogiem, kiedy pójdziesz do Nieba. To jest fundament, na którym możesz stać! A ostatnimi słowami Twoich warg, niech będą słowa Jezu, Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego, mój Zbawiciel.

Za: http://forum.protestanci.info/viewtopic.php?t=10307

Reklamy

One thought on “Suplika do królowej różańca świętego, czyli odraza w oczach Boga

  1. Chrześcijanin pisze:

    Świetna stronka. Wreszcie ktoś konkretnie zabrał sie za temat. Pozdrawiam.

    Polubienie

Możliwość komentowania jest wyłączona.

  • 840,838 wyświetleń
%d blogerów lubi to: