Chronologicznie posegregowane herezje katolicyzmu

7

31 grudnia 2014 - autor: G

Największa baza w polskim internecie. Jeśli czegoś brakuje, piszcie w komentarzach!

○ połowa II wieku – podział na kler i laików

○ ok. 190 – kult relikwii

○ 310 – modlitwy za zmarłych

A jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd. – Heb 9:27

○ 310 – czynienie znaku krzyża

○ 320 – wprowadzenie wojskowych świec

○ 321 – edykt Konstantyna Wielkiego wywyższający pogańskie święto słońca – niedzielę jako dzień wolny od pracy w odróżnieniu od obchodzonego przez Żydów i nawróconych chrześcijan siódmego dnia tygodnia – sabatu. Zobacz: http://radtrap.wordpress.com/2014/12/16/dzien-swiety-swiecic-ani-sobota-ani-niedziela/

○ 325 – „klątwa kościelna” dla świętujących Wielkanoc poza niedzielą ustanowioną na Soborze w Nicei (później potwierdzona przez papieża Jana VII w 878 r.)

○ 354 – rozpoczęcie celebracji świąt „Bożego” narodzenia. Chrystus narodził się pod koniec września lub na początku października (zobacz: https://radtrap.wordpress.com/2011/08/04/kiedy-narodzil-sie-jezus-chrystus/)

Natomiast rzymskokatolicki ks. Mieczysław Żywczyński rozbrajająco szczerze przyznaje pisząc o kulcie boga Mitry:

„Dzień jego przyjścia na ziemię czczono 25 grudnia. Dlatego też chrześcijanie, którzy widzieli w mitraizmie śmiertelne niebezpieczeństwo, przyjęli 25 grudnia jako dzień narodzin Chrystusa” (Kościół i społeczeństwo pierwszych wieków, Pax, Warszawa 1985, str 148).

○ 375 – oddawanie czci aniołom, zmarłym świętym, wprowadzenie wizerunków, początek kultu obrazów, wypaczenie chrztu przez „pokropienie” i włączenie niemowląt

Oddajcie Panu chwałę należną imieniu jego! Złóżcie Panu pokłon w świętej szacie! – Ps 29:2

○ 394 – codzienne odprawianie mszy

A każdy kapłan sprawuje codziennie swoją służbę i składa wiele razy te same ofiary, które nie mogą w ogóle zgładzić grzechów, lecz gdy On złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej. – Heb 10:11-12

○ 418  – sobór w Kartaginie zapoczątkował chrzest niemowląt stwierdzając, że „dzieci zmarłe bez chrztu przynależą do szatana”

○ 431 – sobór w Efezie przemianował Marię, matkę Chrystusa, na Matkę Bożą, co dało początek kultu Marii (Efez był w tym czasie ośrodkiem kultu Królowej Niebios – Diany – poganie stawiali jej kapliczki przy drogach, a jej wizerunki umieszczali w domach na długo zanim zwyczaje te powiązano z kultem Maryi)

○ V wiek –  upowszechnienie pojęcia: „Maryja – Pośredniczka Łask”, zapoczątkowanie modlitw do Maryi

○ 500 – księża zaczęli ubierać się odmiennie od ludzi świeckich

Na swoją obronę masz to, że nienawidzisz uczynków nikolaitów, których i ja nienawidzę. – Ap 2:6

Słowo nikolaita pochodzi od greckich słów: Nikao, co oznacza zwycięzca/zdobywca, oraz laos, co oznacza ludzi. Razem znaczy to tyle, co zdobywcy/zwycięzcy ludzi. Bóg tego nienawidzi, gdyż duchowni mają patent do nazywania się elitarną klasą, z przekonaniem, że laicy są głupi i muszą robić wszystko, co duchowni sobie wymyślą. W ten sposób księża podbijają ludzkość poprzez podbój umysłów. Księża mają całkowitą dominację nad umysłami laików w ławkach. Mogą także umieścić w głowach katolików, że mogą odpuszczać grzechy i sprawować eucharystyczną ofiarę.

Pamiętacie takie kawałki: „Jesteś za głupi na samodzielne czytanie Biblii! Ty tego nie pojmiesz! Musisz nas słuchać, słuchać naszej wersji…”?

○ 506 – synod w Agde ustanawia święto „narodziny Jana Chrzciciela”. Jedno z wielkich i oryginalnych świąt na cześć Tammuza było obchodzonych w czerwcu. W rzeczywistości, czerwiec został nazwany jego imieniem w niektórych miejscach. Święto to było wciąż mocno obchodzone przez rzymian, więc papiestwo wpadło na dobre rozwiązanie. Jan Chrzciciel urodził się 6 miesięcy przed Chrystusem, a skoro wg ich świąt narodziny Chrystusa były 25 grudnia, to czerwiec może być miesiącem narodzin Jana Chrzciciela. Jednym ze świętych imiona Tammuza było Oannes. To było idealne, bo w łacinie – języku kościoła – Jan to Joannes. Tak więc to święto jest kontynuowane i przez chrześcijan i przez pogan. Kompromis znaleziony.

○ 526 – ostatnie namaszczenie. W pogańskim systemie babilońskim umierający byli namaszczani przed ostatnią podróżą. Namaszczano w imię „pana nieba”.

Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. – Jk 5:14

Wykonuje się to w lecznictwie, z widokiem na zdrowie, nie na śmierć.

○ 528  – zakony zapoczątkowane przez Benedykta z Nursji we Włoszech

○ 547 – ustanowienie 40-dniowego Wielkiego Postu

○ 593 – papież Grzegorz I wymyślił doktrynę o istnieniu czyśćca

○ ok. 600 – modlitwy kierowane do Marii, świętych i aniołów

○ 600  – nakaz papieża Grzegorza I, aby w modlitwach i na nabożeństwach używany był wyłącznie język łaciński

○ 606 – tytuł papieża lub powszechnego biskupa został nadany biskupowi Rzymu przez niegodziwego cesarza Fokasa. Zrobił to na złość Ciriacusowi, biskupowi Konstantynopola, który sprawiedliwie ekskomunikował go za spowodowanie zabójstwa swojego poprzednika – cesarza Mauritiusa. Grzegorz I, biskup Rzymu, odrzucił ten tytuł, ale następca – Bonifacy III przyjął ten tytuł.

Zauważ: W Piśmie nigdzie nie znalazł się dowód na obecność Piotra w Rzymie. Urzędujący 25 lat trzeci biskup Rzymu, Klemens, zaznaczył, iż „nie ma realnych dowodów z I wieku na to, że Piotr kiedykolwiek był w Rzymie”.

Byliście bowiem zbłąkani jak owce, lecz teraz nawróciliście się do pasterza i stróża dusz waszych (o Chrystusie). – 1P 2:25

○ 610 – wprowadzenie święta Wszystkich świętych

○ 656 – rozpoczęcie celebracji „zwiastowania NMP” zatwierdzone podczas synodu w Toledo. Jest to wynik wcześniej ustanowionego święta „Boże” narodzenie (25 grudnia). Długo przed Chrystusem, pogański Rzym czcił Kybele, matkę babilońskiego mesjasza, 9 miesięcy przed 25 grudnia.

○ 709 – całowanie papieża w stopy. Pochodzi od całowania cesarza imperium w stopy. Biblia wyraźnie zabrania tego.

I upadłem mu do nóg, by mu oddać pokłon. A on rzecze do mnie: nie czyń tego! Jam współsługa twój i braci twoich, którzy mają świadectwo Jezusa, Bogu oddaj pokłon! A świadectwem Jezusa jest duch proroctwa. – Ap 19:10

○ 757 – Doczesna władza papieża rozpoczęła się. Pojawiło się przekonanie, że papieże mogą być właścicielami rozległych ziem, które były nietykane przez nikogo. Praktyka ta nie została potwierdzona, ponieważ opierała się na dokumencie znanym jako „Donacja Konstantyna”.  Uważał, że mógł korzystać z cudownych uprawnień pochodzących z tytułu biskupa Rzymu. Następni papieże korzystali z tych praktyk bez wahania.

○ 787 – sobór w Nicei upełnomocnił kult krzyża, relikwii i obrazom świętych (dopuszczając kult obrazów i relikwii anulowano II przykazanie Boże, które go zakazuje (2 Mojż 20,3-6), aby jednak liczba przykazań zgadzała się podzielono ostatnie przykazanie na dwie części – w katechizmach katolickich X przykazanie brzmi: „Ani żadnej rzeczy, która jego jest”).

○ 801 – Dni Krzyżowe ustanowione przez Leona III

○ 847 – Dekrety Izydora dały papieżowi moc supremacji wewnątrz kościoła. Te dekrety były związane zasadniczo z „Donacją Konstantyna”. Dawały mu władzę i bogactwo.

○ 850 – święcona woda zmieszana ze szczyptą soli i błogosławiona przez księdza

Gdyż mój lud popełnił dwojakie zło: Mnie, źródło wód żywych, opuścili, a wykopali sobie cysterny, cysterny dziurawe, które wody zatrzymać nie mogą. – Jer 2:13

○ 890 – oddawanie czci świętemu Józefowi

○ 927 – ustanowienie szkoły Kardynałów

○ 964 – chrzest/błogosławieństwo dzwonów. Dzwony najpierw były zanurzane w wodzie święconej, a potem namaszczane świętym olejem na zewnątrz i wewnątrz. Następnie odmawiano modlitwę nad tymi dzwonami, której esencją było stwierdzenie, iż ilekroć dzwon zadzwoni, złe duchy będą odsunięte.

I zdumiewali się wszyscy, tak iż pytali się nawzajem: Co to jest? Nowa nauka głoszona z mocą! Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne. – Mk 1:27

Imię Chrystusa odsuwa złe duchy, nie dźwięk dzwonów.

○ 988 – opat z Cluny – Odilo wprowadził w klasztorach kluniackich Zaduszki czyli dzień modlitw za dusze zmarłych

○ 995 – kanonizacja zmarłych świętych zapoczątkowana przez papieża Jana XV

Panie! Podniosłeś z otchłani duszę moją, Ożywiłeś mnie pośród tych, którzy schodzą do grobu. – Ps 30:4

Bóg sam wybiera świętych, swoich wiernych, nie uznaje kanonizacji nikogo innego.

○ 998 – post w piątki w czasie Wielkiego Postu

A Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich, uwiedzeni obłudą kłamców, naznaczonych w sumieniu piętnem występku, którzy zabraniają zawierania związków małżeńskich, przyjmowania pokarmów, które stworzył Bóg, aby wierzący oraz ci, którzy poznali prawdę, pożywali je z dziękczynieniem. – 1Tym 4:1-3

○ 1003 – uroczystości ku czci zmarłych

○ 1077 – Ogłoszenie przez papieża Grzegorza VII w „Dictaus Papae” że:

• Kościół katolicki nigdy nie zbłądził i nigdy nie popełnił żadnego błędu
• Ustanowienie „ekskomuniki” (klątwy kościelnej)
• Narzucenie celibatu na I Synodzie Postnym odbytym w Rzymie

○ 1090 – różaniec (mechaniczna modlitwa przy użyciu paciorków) wynaleziona przez Piotra Hernita, zaczerpnięta od Hindusów i Mahometan. Forma modlitwy potępiona przez Chrystusa.

○ 1095 – udzielenie „odpustu” przez papieża Urbana II dla uczestników pierwszej wyprawy krzyżowej,  sprzedaż odpustów zapoczątkowana na przełomie XV i XVI wieku

○ 1100 – msze za pieniądze

Jej wodzowie to wilki drapieżne, przelewają krew, niszczą życie ludzkie, aby osiągnąć zysk. – Ez 22:27

○ 1140 – ustanowienie siedmiu sakramentów, zbawienie przez kościelne rytuały

○ 1170 – papież Aleksander III zatwierdził kanonizację zmarłych świętych (zapoczątkowaną przez Jana XV w 995 r.)

○ 1184 – Konsylium w Weronie ustanowiło Świętą Inkwizycję jako instytucję państwowo-kościelną

○ 1190 – wprowadzona sprzedaż odpustów

○ 1200 – zastąpienie chleba waflem

○ 1215 – spowiedź uszna – cicha spowiedź grzechów do księdza zamiast Bogu (obowiązkowo raz w roku) ustanowiona przez papieża Innocentego III w czasie trwania Soboru Laterańskiego IV

○ 1215 – papież Innocenty III ogłosił transsubstancjację (przeistoczenie) opłatka podczas  ofiary mszy świętej – według katechizmu katolickiego w czasie mszy ofiaruje się prawdziwe ciało i krew Chrystusa na przebłaganie za grzechy ludzi, którzy je spożywają

○ 1216 – krwawa inkwizycja przenosi się do Francji

Nie zabijaj. – Ex 20:13

○ 1220 – adoracja opłatka (hostii) zarządzona przez papieża Honoriusza III (katolicy winni są oddawać hostii taką samą cześć jaka należy się Bogu)

Oddawali cześć ich bałwanom, Które stały się dla nich pułapką. – Ps 106-36

○ 1229 – synod w Tuluzie zakazał pod karą śmierci czytania i posiadania Biblii przez laików (znalazła się ona w spisie ksiąg zakazanych)

Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. – 1Tym 3:16-17

○ 1251 – szkalperz wynaleziony przez angielskiego zakonnika Simora Stoka. Jest to brązowy kawałek materiału z wizerunkiem „Matki Boskiej”. Ma chronić od wszelkich niebezpieczeństw, jak będzie się go nosiło na gołej skórze. (Chrześcijańska forma talizmanów? /G.)

○ 1254 – data rozpoczęcia „stosowania tortur” w celu wymuszenia zeznań, nakaz papieża Innocentego IV

○ 1303 – papieska bulla Unam Sanctum mówi, że zbawienie i odpuszczenie grzechów nie może być osiągnięte poza kościołem rzymskokatolickim, a papież ma duchową i doczesną władzę nad wszystkim. Uległość wobec papieża była niezbędna do zbawienia.

○ 1312 – święto Bożego Ciała wprowadzone przez papieża Urbana IV na soborze

○ 1316 – została skomponowana pieśń Ave Maria

○ 1325 – Tiara – potrójna korona papieska symbolizująca potrójną władzę papieża jako arcykapłana, króla i proroka, wprowadził Jan XXII

○ 1414 – sobór w Konstancji zabronił laikatowi spożywania wina w czasie komunii

○ 1443 – dogmat o czyśćcu zatwierdzony przez Konsylium we Florencji – zbawienie można nabyć cierpieniem w czyśćcu lub ofiarami

○ 1476 – ustanowienie „godzinek” do Najświętszej Marii Panny przez papieża Sykstusa IV

○ 1477 – uzasadnienie obchodów świąt „Niepokalanie Poczętej” przez papieża Sykstusa IV

○ 1508 – Zdrowaś Mario (druga połowa modlitwy ukończona 50 lat później i zatwierdzona przez papieża Sykstusa V pod koniec XVI wieku) wprowadzona

○ 1515 – ponowne zatwierdzenie odpustów z dodatkową możliwością odpustu dla zmarłych przez papieża Leona X

○ 1545 – Sobór w Trydencie uznał ludzkie tradycje przyjęte przez Kościół za autorytet w sprawach wiary równy Pismu Świętemu

○ 1545 – księgi apokryficzne dodane do Biblii przez Sobór w Trydencie, nie były uznawane przez społeczność żydowską

Co do mnie, to świadczę każdemu, który słucha słów proroctwa tej księgi: Jeżeli ktoś dołoży coś do nich, dołoży mu Bóg plag opisanych w tej księdze. – Ap 22:17

○ 1547 – zatwierdzenie „polewania” dzieci jako chrzest (w przypadku dzieci „polewanie” było praktykowane już wcześniej, a w 1314 r. zmieniono zanurzenie dorosłych na „polewanie”)

○ 1560 – wyznanie wiary papieża Piusa IV narzucone jako oficjalne wyznanie wiary. Prawdziwi chrześcijanie uznają Pismo jako wyznania wiary.

○ 1563 – Małżeństwo, Kapłaństwo, Bierzmowanie uczyniono sakramentami

○ 1657 – Maryja „Królową Polski” – uroczyste oddanie narodu pod jej zwierzchnictwo przez króla polskiego Jana Kazimierza – początek kłopotów Polski

○ 1742 – „Pasje” (droga krzyżowa) zaczęto obchodzić od XV wieku, a zatwierdził papież Benedykt XIV

○ 1852 – wprowadzenie Nabożeństw Majowych

○ 1854 – papież Pius IX ogłosił dogmat o Niepokalanym Poczęciu Marii Panny (dogmat ten głosi, że Maria, matka Jezusa urodziła się bez grzechu pierworodnego, tak samo jak Jezus, a więc że matka urodziła Marię w sposób nadprzyrodzony)

○ 1854 – papież Pius IX stwierdził i ogłosił, że jedynym zbawiającym kościołem jest Kościół Katolicki

○ 1864 – Sobór Watykański I pod przewodnictwem Piusa IX potępił wolność wyboru religii, prasy i odkryć naukowych, nie zatwierdzonych przez Kościół Katolicki i potwierdził tymczasową władzę papieża nad władzami świeckimi

○ 1870 – papież Pius IX ogłosił dogmat o nieomylności papieża w sprawach wiary i moralności

○ 1907 – papież Pius X potępił modernizm, wszystkie odkrycia współczesnej nauki nie zatwierdzone przez papieża

○ 1930 – szkoły publiczne potępione przez Piusa XI

○ 1950 – Pius XII ogłosił dogmat o wniebowzięciu Maryi Panny, wynosząc jej kult jako „Orędowniczki”

○ 1954 – Maryja ogłoszona królową niebios. Zobacz Jer 7:18; 44:17-19,25. Królowa niebios to Isztar z Babilonu, a także Astarte. Wszystkie te praktyki są odrazą w oczach Boga, to kult dawnych bogiń pod płaszczykiem Maryi i chrześcijaństwa.

○ 1964 – Maryja uznana Matką Kościoła przez papieża Pawła VI

○ 2000 – kardynał Joseph Ratzinger – prefekt watykańskiej Kongregacji Nauki i Wiary (przemianowanej w 1965 r. ze Świętego Oficjum znanego uprzednio jako Święta Inkwizycja) ogłosił deklarację „Dominus Iesus”, w której główną myślą było to, że: „tylko w Kościele Rzymsko-Katolickim można znaleźć wszystkie środki potrzebne do zbawienia”

Reklamy

7 thoughts on “Chronologicznie posegregowane herezje katolicyzmu

 1. Czytelnik pisze:

  Nie wyobrażam sobie Jezusa na krzyżu który podaje tą listę błędów, a co robi jego naśladowca? Czy podanie tej listy prowadzi do tego aby ludzie się wzajemnie kochali? czy prowadzi do nienawiści? więc co osiągnąłeś przez to ? Przypomnij sobie jak się nawracałeś czy było to na zasadach że ktoś cię oskarżał o błędy i dlatego się nawróciłeś? czy może pokazał ci miłość Bożą?.

  A co do samych dat jest tu wiele nieścisłości zwłaszcza dat z pierwszych wieków są one na chybił trafił, i nie wiadomo czy miało to miejsce. Podany tu rok 1545 i sobór Trydencki wcale nie dodał do Biblii ksiąg apokryficznych ponieważ istniały one już w Septuagincie którą posługiwali się pierwsi chrześcijanie, w 4 stuleciu Hieronim dołączył je do Wulgaty, a Wulgata była uznana za obowiązkowy przekład KK do czasu soboru Trydenckiego. Zatem mowa że to sobór Trydencki wprowadził księgi Deuterokanoniczne jest kpieniem sobie z historii.

  Polubienie

  • Girion pisze:

   Wiem, że niektóre daty są tam nieścisłe. Co do Soboru Trydenckiego, to on oficjalnie ustalił skład kanonu Pisma. Co nie znaczy, że ten artykuł to głupoty.

   Przypomnij sobie jak się nawracałeś czy było to na zasadach że ktoś cię oskarżał o błędy i dlatego się nawróciłeś? czy może pokazał ci miłość Bożą?.

   Nikt mnie nie oskarżał, bo sam szukałem prawdy. A prawda boli… oj boli. Jak się żyło przez lata w kłamstwie.

   Czy podanie tej listy prowadzi do tego aby ludzie się wzajemnie kochali? czy prowadzi do nienawiści?

   Witamy w światowej religii NWO. Każdy inny, wszyscy równi. Kochajmy się bracia pomimo różnić. To, co teraz napisałeś to New Age w czystej postaci.

   Polubienie

 2. Czytelnik pisze:

  1 Jana 3:10-11 – Po tem poznać dziatki Boże i dzieci dyjabelskie. Wszelki, który nie czyni sprawiedliwości, nie jest z Boga, i który nie miłuje brata swego.
  – Albowiem to jest poselstwo, któreście słyszeli od początku, abyśmy jedni drugich miłowali

  Jeżeli powiadasz że miłość do innych pochodzi z New Age to i powinieneś w niej Biblie umieścić. Przestudiuj jeszcze raz listy Jana, bo daleki jesteś od Królestwa Bożego. „Bóg jest miłością” dla wszystkich, niezależnie od tego jak jesteśmy źli, a mowa że kocha tylko dobrych albo tylko z mojego kościoła to dopiero jest fałsz. Czy nie powinieneś go naśladować

  Polubienie

  • Girion pisze:

   Nie pasuje, do widzenia. Nikt ci nie każe tu siedzieć. Jak nie rozumiesz o co chodzi.

   Pewnie mamy ich poklepać po plecach, „dobrze robicie”, tak? To o czym pisać, żeby nie urazić ich uczuć religijnych?

   Z resztą po co się przed tobą tłumaczę?

   Polubienie

 3. Maciek pisze:

  Wiarę powinno budować się na prawdzie. Nie na kłamstwie. Niestety dzisiejsza tzw. poprawność polityczna nie pozwala mówić prawdy. Bo jak się powie prawdę to od razu otrzymuje się jakiś przydomek faszysty, szowinisty, rasisty, ksenofoba, itd. Wolność słowa istnieje o ile jest zgodna z oficjalnymi wytycznymi. Tak samo jest i w tym przypadku – mówienie prawdy zyskało przydomek szerzenia nienawiści. Co jedno ma do drugiego? Nie wiem. Wiem jednak, że osoby wierzące powinny wiedzieć na czym opierają swoją wiarę i w co wierzą. A jak zacząłem – wiarę trzeba budować na prawdzie, a nie na wymysłach, kłamstwach i poprawności politycznej. Dość już KRK nałożył nam kłamstw do głowy! Dlatego głoś prawdę i niech Cię Bóg w tym prowadzi, bo tylko tędy jest właściwa droga! Prawda obnaża kłamstwo, które jest narzędziem Szatana. Więc jak można budować wiarę na kłamstwie?

  Polubienie

Możliwość komentowania jest wyłączona.

 • 841,030 wyświetleń
%d blogerów lubi to: