Dusza ludzka ulega destrukcji (opracowanie na podstawie Starego Testamentu)

1

29 grudnia 2014 - autor: G

Tradycyjne wierzenia o niebie, piekle (i czyśćcu) są oparte na założeniu, że dusza ludzka jest nieśmiertelna.

Twierdzą, że dusza ludzka po śmierci ciała musi gdzieś pójść. To nie jest pogląd typowo chrześcijański.

Wszystkie religie, uogólniając, wierzą, że dusza ludzka musi być oddzielona od ciała podczas śmierci.

Czy Biblia mówi o istnieniu nieśmiertelnej duszy? Czy to założenie ma podstawy w Piśmie św.?

Niespodzianka – słowa „dusza” i „nieśmiertelna” nigdzie nie występują razem w Biblii!

Wiara w duszę jako osobny „twór” i ciało była bardzo popularna w starożytnej Grecji, nauczał o tym filozof Platon.

Więc w jakii sposób koncepcja nieśmiertelnej duszy wkroczyła do świata chrześcijańskiego?

W I wieku taki pogląd nie był spotykany.

Jak powiedział profesor J.Russell:

Niebiblijna idea nieśmiertelności nie umarła, ale nawet rozkwitła, ponieważ teolodzy podziwiają grecką filozofię i znaleźli tam wsparcie dla myśli nieśmiertelności duszy.

W Starym Testamencie najczęściej tłumaczonym słowem w języku hebrajskim na słowo „dusza” było nephesh.

Wyraz nephesh nie oznacza istoty duchowej, czy ducha wewnątrz ciała danej osoby. Raczej znaczy „żyjące stworzenie”.

A teraz zaskoczenie…

Termin nephesh nie odnosi się tylko do ludzki, ale też do zwierząt!

I stworzył Bóg wielkie potwory i wszelkie żywe, ruchliwe istoty (nephesh), którymi zaroiły się wody, według ich rodzajów, nadto wszelkie ptactwo skrzydlate według rodzajów jego; i widział Bóg, że to było dobre. – Gen 1:21, BW

Wszystkim zaś dzikim zwierzętom i wszelkiemu ptactwu niebios (nephesh), i wszelkim płazom na ziemi, w których jest tchnienie życia, daję na pokarm wszystkie rośliny. I tak się stało. – Gen 1:30, BW

I uczynił Bóg dzikie zwierzęta według rodzajów ich, i bydło według rodzaju jego, i wszelkie płazy ziemne (nephesh) według rodzajów ich; i widział Bóg, że to było dobre. – Gen 1:24, BW

Czyli człowiek nie był pierwszą taką istotą. Najpierw powstały takie poszczególne „dusze” zwierząt.

Więc podążając tym tokiem, możemy rzec, że jeśli człowiek ma nieśmiertelną duszę, to zwierzęta też ją posiadają! Dlaczego zatem nie przypisać nieśmiertelnej duszy zwierzętom? Przecież zostało użyte to samo słowo!

Prawda jest taka, że termin „dusza” (nephesh) odnosi się do każdej żyjącej istoty.

Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą. – Gen 7:2, BW

Nie ma mowy o daniu nieśmiertelnej duszy.

W pocie oblicza twego będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty; bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. – Gen 3:19, BW

Oto wszyscy ludzie są moi, zarówno ojciec, jak syn – są moimi. Każdy, kto grzeszy, umrze. – Ez 18:4, BW

Człowiek, który grzeszy, umrze. Syn nie poniesie kary za winę ojca ani ojciec nie poniesie kary za winę syna. Sprawiedliwość będzie zaliczona sprawiedliwemu, a bezbożność spadnie na bezbożnego. Ez 18:20, BW

W tych dwóch przypadkach z księgi Ezechiela zostało użyte słowo nephesh.

Nikt z potomstwa Aarona, kto jest trędowaty albo ma wyciek, nie będzie spożywał niczego z rzeczy poświęconych, dopóki się nie oczyści. A kto dotyka kogokolwiek, kto stał się nieczystym przez zetknięcie ze zmarłym (nephesh) lub mężczyzny, z którego upływa nasienie. – Kpł 22:4, BW

Rozkaż synom izraelskim, aby usunęli z obozu wszystkich trędowatych, wszystkich cierpiących na wyciek i wszystkich, którzy się zanieczyścili przez zetknięcie ze zmarłym (nephesh). – Nu 5:2, BW

Więc słowo nephesh zostało użyte nawet do określenia zwłok.

Pismo mówi, że zmarli nie mają świadomości:

Wiedzą bowiem żywi, że muszą umrzeć, lecz umarli nic nie wiedzą i już nie ma dla nich żadnej zapłaty, gdyż ich imię idzie w zapomnienie. – Koh 9:5, BW

Na podstawie broszury United Church of God.

Tłumaczenie: Girion

Reklamy

One thought on “Dusza ludzka ulega destrukcji (opracowanie na podstawie Starego Testamentu)

  1. […] Dodatkowo polecam: https://uderzwfalsz.wordpress.com/2014/12/29/dusza-ludzka-jest-smiertelna-opracowanie-na-podstawie-s… […]

    Polubienie

Możliwość komentowania jest wyłączona.

  • 841,119 wyświetleń
%d blogerów lubi to: